Ozcorp fishing BOILIES CUP 72 hodin (2020) na Podnovoveském rybníce – 22ha

Datum akce: 27.8.2020 - Přidat do kalendáře v mobilu

Zaměření: Kaprařina
Kraj: Jihočeský

„Ozcorp fishing BOILIES CUP 72 hodin (2020) na Podnovoveském rybníce – 22ha“

6. ROČNÍK

Začátek závodu ve 12:00 ve čtvrtek 27.8.2020 a konec závodu ve 12:00 v neděli 30.8.2020.

Pořadatelé:
Hlavní pořadatel a rozhodčí: František Helm

Oficiální zveřejnění kompletní startovní listiny proběhne po naplnění kapacity závodu.

Tým
Dvoučlenný závodní tým. Závodu se účastní 16 týmů.

Startovné
Startovné je stanoveno na 5.000 Kč/tým. Přihlášení probíhá od 1.10.2019 do 15.8.2020 na e-mail frantisek.helm@gmail.com. Uzavření přihlášek proběhne při dosaženém počtu 16 přihlášených a zaplacených týmů. Tým po přihlášení obdrží e-mailem informaci o přijaté registraci na závod. V období od 1.1.2020 mu budou sdělené informace pro úhradu startovného.

Losování a prezence
Prezence týmů proběhne ve čtvrtek 27.8.2020 od 9:00 do 9:30 na hrázi Podnovoveského rybníka. Losování sektoru probíhá od 9:30 ve dvou kolech. V prvním kole si vylosuje tým pořadové číslo pro losování v druhém kole. V druhém kole si tým vylosuje číslo sektoru, ve kterém bude lovit.

Bodování
Bodují se tři nejtěžší ulovené ryby - pouze kapr a amur, kdy se počítá 1 gram = 1 bod. Bodování provádí rozhodčí, po zvážení a zapsání bodů musí být ryba neprodleně vrácena vodě v jeho přítomnosti. Uchovávání úlovků v ekosaku do vážení je povoleno. Vítězem závodu se stává tým s nejvyšším dosaženým počtem bodů celkově. Ostatní týmy budou vyhodnoceny dle nejvyššího počtu dosažených bodů. V případě rovnosti bodů rozhoduje o pořadí nejtěžší ulovená ryba. Týmy bez získaného bodu se do pořadí nepočítají. 

Přesun na místa a příprava lovného místa
Soutěžící se mohou do vylosovaného sektoru přesunout hned po vylosování čísla sektoru. Zde závodníci mohou začít s přípravou rybářského náčiní a stavbou zázemí. Vstup do vody a mapování dna není povoleno v době přípravy (žádný marker či echolot, apod.) - lze použít marker a odhozový echolot až po začátku závodu.. Není povolen ani zkušební odhoz.

Lovný sektor
Každý tým vylosuje jedno vyznačené místo. Hranice sektoru bude vyznačena kuželem, v případě sporu rozhodne o hranici rozhodčí. Jakékoliv změny hranic sektoru a manipulace s hraničními body v průběhu závodu nebudou tolerovány. Do sektoru má přístup pouze soutěžní družstvo, rozhodčí a pořadatelé. Dalším osobám je vstup povolen pouze s vědomím rozhodčího, tým je zodpovědný za přítomnost ne však za pouhý průchod cizích osob ve svém sektoru. Návštěvy jsou povolené.


Lov a vnadění
Soutěžní rybolov se provádí dle Rybářského řádu, platného pro revír na rok 2020. Soutěžní pravidla mají přednost před Rybářským řádem. Celé závody probíhají v duchu „Chyť a pusť“. Vnadění je povoleno pouze ze břehu a bez doteku vnadící pomůcky o vodní hladinu (tj. košíček, kobra, lopatka, prak, dělo, PVA).
Vstup do vody je povolen maximálně 5 metrů od břehu. Do začátku závodu nesmí být zahájen lov ani vnadění. V případě porušení pravidel lovu a vnadění bude tým poprvé napomenut a v případě druhého porušení bude ze závodu vyloučen.

Povolená technika lovu
Každý tým loví na maximálně 4 pruty s koncovou udicí s jedním jednoháčkem. Montáž musí být provedena tak, aby v případě utržení udice došlo k uvolnění použité zátěže – průběžná montáž. Krmítka jsou povolena. Jako nástrahu lze použít pouze boilies, pelety, pop-up boilies či obalovací pastu. Jako návnadu lze použít pouze boilies, pelety, vařený partikl, vnadící směs či method mix.
Rozhodčí má právo kdykoliv zkontrolovat použitou nástrahu, návnadu a montáž, tým je povinen umožnit na žádost rozhodčího kontrolu připraveného krmení. Lov probíhá pouze na odhoz.
Povinné technické prostředky k lovu

Povinné vybavení: Každý tým musí být vybaven vhodným podběrákem (min. 80 cm rameno podběráku), vaničkou pod ryby či podložkou vaničkového typu, ekosakem.

Pohyb a chování v průběhu závodu

Každý z účastníků závodu, včetně jejich doprovodu, je povinen chovat se ohleduplně k přírodě, je přísně zakázáno jakkoliv poškozovat pobřežní porosty, rozdělávat oheň (nadzemní grill povolen). Po ukončení závodu je každý povinen odvést odpadky z místa lovu domů. V průběhu závodu je zakázána jízda automobilem kolem rybníka, soutěžící odstaví vozidla na označených parkovištích. Z důvodu bezpečnosti za nepříznivých povětrnostních podmínek může hlavní rozhodčí na omezenou dobu závod přerušit. Při porušení společenských pravidel před v průběhu a po skončení závodu může být člen nebo celý tým bez náhrady  vyloučen ze závodu. Výsledky vyloučeného týmu se anulují, v případě vyloučení týmu po ukončení závodu propadá případná výhra ve prospěch pořadatele. Všichni přítomní se zúčastňují na vlastní nebezpečí. Případná vzniklá škoda nebude účastníkům závodu pořadatelem hrazena a pořadatel za ni nenese žádnou odpovědnost. Účastníci, kteří způsobí škodu před, v průběhu, nebo po ukončení závodu jsou povinni tuto škodu nahradit.

Vyhodnocení

Po ukončení závodu bude zveřejněna listina týmů a jejich výsledný počet získaných bodů. Vyhodnoceno a odměněno bude dle umístění prvních pět týmů a nejtěžší ulovená ryba závodu.
1. místo - finanční prémie 10.000 Kč + věcné ceny v hodnotě 5.000 Kč + poháry + ceny od sponzorů
2. místo - finanční prémie  8.000 Kč + věcné ceny v hodnotě 4.000 Kč + poháry + ceny od sponzorů
3. místo - finanční prémie  6.000 Kč + věcné ceny v hodnotě 3.000 Kč + poháry + ceny od sponzorů
4. místo – věcné ceny + poháry
5. místo – věcné ceny + poháry

Závěrečná ustanovení

Pořadatel si vymiňuje právo v případě důležité potřeby upravit pravidla. Všichni startující souhlasí s těmito pravidly, což potvrdili uhrazením startovného. Porušení pravidel může vést k vyloučení jednotlivce nebo týmu ze závodu bez náhrady.

více o závodě na https://rybarske-zavody.webnode.cz/

videa z předcházejících ročníků:
https://www.youtube.com/watch?v=BrjjhSRM4VE
https://www.youtube.com/watch?v=dR5FRJpZ7Es

 

FerkoBoilies - Profil - 3.10.2019