Pstruhový revír živočišná návnada, nikoliv nástraha

V PR je umožněn lov na plavanou, a to pouze na nástrahu rostlinného původu. Syn vznesl dotazy, na které se raději ptám i tady:

1) pokud lovím na kukuřici, je možné vnadit, tedy jako návnadu použít směs libovolné komerční směsi, doplněnou o červíky a kukuřici? Cílem je teoreticky přitáhnout díky červům ryby na krmné místo.

2) rostlinná nástraha je pouze "přírodní" (kukuřice, brambor,...), nebo i rohlík, případně komerční nástraha typu pařený rohlík (za mě ok) , wafterska, peleta, boilie (za mě sporné, dá se hádat, že je tam teoreticky nějaký živočišný prvek - lůj, masokostní moučka, kus korýše,...)?
Autor diskuse: kazujiba - Profil , 24.8.2022 všeobecné - RŘ, MO, svazy

Nb.gun - Profil | So 10.9.2022 17:02:55

Inferno08 >> Zásadu "co není zakázáno, je povoleno" nelze aplikovat. Jedná se o povolené způsoby lovu, tudíž lov zde provádět pouze takovým způsobem, který je povolen. Pokud tedy není v předpise zmíněn jako výslovně povolený, je zakázaný.
Rybářská legislativa (zákon č. 99/2004 Sb., o rybářství, a prováděcí vyhláška č. 197/2004 Sb.) s termíny vnadění, krmení nepracuje, přesto se v "rybářském řádu" a popisech revírů najde spousta příkladů, kdy lidová tvořivost svazových činovníků tuto činnost nějakým způsobem upravuje (povoluje, omezuje či zakazuje).
Problematika krmení spadá do působnosti zákona č. 254/2001 Sb., vodní zákon, který se v § 39 zabývá vnášením cizorodých (závadných) látek do povrchových a podzemních vod s ohledem na jejich možný negativní dopad na kvalitu těchto vod. V praxi však bývají ustanovení tohoto zákona aplikována pouze na produkční rybářství, sportovní rybolov zůstává mimo zorné pole odpovědných orgánů, ačkoliv množství návnady, které jsou na některých vodních plochách rybáři schopni vpravit do vody, není zrovna malé a rybáři jsou při její přípravě schopni použít prakticky cokoliv, co je napadne.

Npier - Profil | So 10.9.2022 8:26:39

Jak vidíš rozumné odpovědi se sice nedočkáš, ale zato tady budeš mít polemiku o metrů a peanu ( klid na mrku běžný jev)
Doporučil bych ti to tady zamknout a odkázal tě na poradnu,tam by ses měl dočkat stručné a fundované odpovědi místo týdenní přehrabování se v tom co ti tu pomalu vzniká 😁

Nboticar - Profil | Pá 26.8.2022 17:55:30

Inferno08 >> mít u sebe míru pro zjišťování délky a vyprošťovač háčků není zákonem (ani prováděcí vyhláškou) přímo uložená povinnost, ale na revírech ČRS je to bližší podmínka stanovená v povolence k lovu uživatelem revíru na základě zákona.

NPedro1 - Profil | Pá 26.8.2022 13:09:05

Já to vidím tak, že vnadění na pstruhovce nemá co dělat a lovit nepstruhy by mělo být povolenou pouze na rohlík.

NInferno08 - Profil | Pá 26.8.2022 10:35:32

Pařený rohlík je komerční nástraha?

Každopádně v řádu se píše: § 17 vyhlášky č. 197/2004 Sb.

(1) V pstruhovém rybářském revíru je povoleným způsobem lovu ryb

c) v případě lovu jiných ryb než lososovitých je povoleným způsobem lovu také lov na položenou nebo lov na plavanou, a to pouze na nástrahu rostlinného původu.

Když budu vycházet z toho, že co není zakázáno, je povoleno, pak použití živočišné návnady by mělo být ok.

Ale já už si nějak nejsem jistý ničím. Odkdy není rybář povinen mít u sebe metr a peán?