MRK.cz - stále na rybách - ryby a rybaření

MRK.cz - Stále na rybách
Otázky a diskuse Seznam Diskuse

Podmínka vstupu do MO - jak se vám líbí?

Dále bude členu staršímu 18 let předložena k podpisu smlouva o půjčce MO na částku 1000 Kč, která bude vyhotovena ve dvou výtiscích s platností originálu a každý z účastníků obdrží po jednom z nich.
Na částku 1000 Kč bude vystaven příjmový doklad. Částka 1000 Kč je vratná po ukončení členství.
V případě úmrtí člena bude částka vrácena právoplatnému dědici na základě předložení příjmového dokladu a vrácení originálu smlouvy.
Po splnění všech těchto kroků si může žadatel u své MO koupit povolenku MP nebo P za ceny platné pro daný rok.

Autor diskuse: kakr ®
Zařazeno do: všeobecné - RŘ, MO, svazy, 16.4.2013


Dali byste MO bezúročnou půjčku 1 000 Kč za možnost vstupu?

A)ano 16%
B)ne 84%

Od 16.4.2013 hlasovalo 105 čtenářů.

Nemůžete zapisovat do této diskuse, protože nejste zaregistrován nebo přihlášen.

[ Nejnovější | << Novější | strana 1 ze 4 | Vybrat stránku | Starší >> | Konec ]

N MrKos - ® Út 23.4.2013 16:41:53
hoši jako litr sem, litr tam...
aspoň jim tam do té MO Telč, nebo která to je, nepoleze kdejaká svoloč, co chce pochytat metrák kapra ročně a rozdat ho, vyměnit, případně prodat ... bych tu půjčku zavedl na pevných 10.000.- Kč všude a hned by se vidělo, kdo to s rybařinou myslí vážně
N Turňa - ® Čt 18.4.2013 16:56:36
Sven >> To zas nebreč, ještě není tak pozdě, prostě si to my (myslím všichni členové OS) musíme ohlídat a nenechat přikrádat pány ve funkcích. Ostatně teď tu byl chlapec co mu sice dali novou povolenku a vzali ho do MO, ale pan hospodář mu nějak opomněl dát stvrzenku. U nás toho měl v šuplíku bez stvrzenky na 250 tis. a přesto to státní zástupce zakázal stíhat, s tím, že to vrátil a už je stár. A dědek je zase na koni, protože přece NIC neprovedl, vedení ani nedalo podnět na jmenování jiného. Tak Petrův.
N Sven - ® Čt 18.4.2013 16:04:46
Mrknato >> díky. Myšlenka týkající se statutárů je hodně zajímavá....
Současné svazopředpisy jsou jen lehce vytuněné svazopředpisy dob dávno minulých, kdy se jaksi automaticky předpokládalo, že tak a ne jinak a na věčné časy. A ty se současnými eventualitami nepočítaly.
N Sven - ® Čt 18.4.2013 15:54:00
Turňa >> Děkuji Ti za odpověď i za tu sprchu :-)
Pod dojmem vyvolaným Stanovami a Jednacím řádem, bych předpokládal, že majetek nabytý finančním a pracovním příspěvkem členů jednotky občanského sdružení, tedy MO ČRS je cosi na úrovni společného majetku.
Ale tak nějak podvědomě jsem tušil, že to bude daleko komplikovanější a dělný lid by tradičně utřel hubu.

Otázkou je, proč za těchto podmínek mrhat entuziasmem, fyzickým nasazením a drahoceným volným časem a rozhojňovat jakémusi, potenciálnímu tuneláři majetek...
N Mrknato - ® Čt 18.4.2013 15:13:37
Turňa >> Hele, nový OZ prošel, tak teď čekám, co se v nových stanovách za rok objeví.... Údajně mají návrhy nových stanov přinášet ÚS (členy s tím nikdo "obtěžovat" nebude). Je na republikovém sněmu, jakou hierarchii zvolí a kdo bude tím pobočným spolkem, spolku hlavního..... Je samozřejmě snaha o co nejmenší svazootřesy, protože svazopnutí bobtná a mně jedna organizační rovina furt přebejvá..... spolek podpobočný..)
N kakr - ® Čt 18.4.2013 14:47:01
Turňa >>
Nemám strach, že by o majetek MO nebylo postaráno - máme to vošéfované Stanovami:

6. Místní organizace zaniká rovněž rozhodnutím Svazového výboru o jejím zrušení, je-li činnost místní organizace v rozporu s právním řádem a těmito Stanovami, anebo není-li místní organizace po delší dobu schopna plnit své poslání a úkoly.

7. Právním nástupcem zaniklé místní organizace je Svaz. O tom, jak bude naloženo s majetkem a se závazky zaniklé organizace, rozhodne na návrh Rady Svazový výbor.

Dobrý ne:-)))

N Turňa - ® Čt 18.4.2013 14:38:07
Mrknato >> Pavle na druhou stranu si do stanov můžu napsat, že po MO dostane podíl i můj pes, ale když to bude v rozporu s právním pořádkem, tak je takový kvazipředpis k ničemu a dostane prd.
N Turňa - ® Čt 18.4.2013 14:35:52
kakr - >> Karle podívej, tady taky klienti přistupovali k půjčce dobrovolně , a přitom byli diskriminováni.

http://www.novinky.cz/ekonomika/299485-prulomovy-ve​rdikt-banka-musi-klientovi-vratit-poplatky-za-veden​i-uveru.html

Pro Svena:
Lopatu nedostaneš, pokud to nebude v souladu s právními předpisy, a o tom rozhodne nestranný soud. Potěš tě pánbů, jsem zvědav, kde seženeš toho nestranného soudce.
N Mrknato - ® Čt 18.4.2013 14:13:50
Sven >> Víš, podle mě územní rybolov souvisí s majetkem MO, vyjma těch čistě SH. Nyní se překotně rozvíjí rybolov na soukromácích MO, z nichž některé jsou v majetku MO. ÚS může pověřit MO výkonem (pro něj), některých činností a je to pro MO závazné, stejně jako svazoceny násad, podmínky chovu ryb (viz Zč.ÚS). Pokud toto MO plnit nebude, tak dle JŘ čl.7 odst.4, pís.c) výbor ÚS rozhodne o zániku této MO..... (čistě theoreticky).
No a o majetku svazu hovoří §19 stanov. A podle dalších ustanovení JŘ a stanov má ÚS absolutní právo kontroly MO, i bez jejího souhlasu a nárok na protředky, které ji MO dluží (v souvislosti s územním rybolovem) a proto jsem ho zmiňoval .....

Turňa asi velmi správně zhodnotil nárok jednotlivých členů MO na jakýsi podíl na majetku MO, když na druhé straně za něj nemají žádnou odpovědnost..... Právně odpovědní jsou asi statutárové a možná i výbor MO a ti by něco asi po zaniklé MO "dědili". Členi dost těžko. Žádný svazopředpis neříká, jaký "podíl" by přináležel členu organizovanému 50let a jaký novému členu. Nikdo a nic podle mě případné dělení majetku MO mezi členy nepředjímá. Tento majetek by podle mě byl převeden nějakému nástupci, k zajištění plnění cílů svazu...... a že jich je....
N Sven - ® Čt 18.4.2013 13:47:05
Turňa >> no tak jo, dobrýýý. :-)
Pokud tedy teoreticky nedovolíme bafuňářům MO vytunelovat, zaplatíme poplatky spojené s likvidací, administrativní náklady atd., může pozůstalý, řadový člen alespoň doufat, že zdědí po zesnulé MO alespoň tu lopatu s kterou ji desítky let udržoval na živu ? Díky.
1) ANO
2) Ne
* Nehodící se, škrtněte.
N computerfish - ® Čt 18.4.2013 13:44:21
Turňa >> Proboha! To je tak snadné vytunelovat MO? Stačí 20 rybářů, kteří se přihlásí do menší MO a na členské schůzi odhlasují svoji většinou zánik MO a rozdělení majetku mezi zbylé členy?
N Turňa - ® Čt 18.4.2013 13:38:00
Sven >>
No tak vida, já ti stačím, přitom stačí číst svazové předpisy - např. statut ČRS a jeho čl. 8, podle kterého členská schůze

d) rozhoduje o zřízení nebo zrušení místních skupin a klubů, o rozdělení, sloučení a zániku místní organizace a o majetku místní organizace v souladu s obecně závaznými předpisy; při zániku s likvidací.

Pokud jde o "průšvih" kdy dovolíme, aby bafuňáři vytunelovaly Mo, pak přirovnání k Sazce platí stopro.
N Sven - ® Čt 18.4.2013 13:33:04
computerfish >> nejsem natolik pošetilý abych očekával, že si právník, notabene svazový předseda, pod sebou uřízne větev v přímem přenosu...
Já se spokojím s nezávazným náhledem Turňy, který je rovněž právník.
V reálu jich znám osobně několik a jsou to všichni dobří kaliči vody :-))
N computerfish - ® Čt 18.4.2013 13:20:27
Sven >> A proč to nezkusit?
N Sven - ® Čt 18.4.2013 13:15:27
computerfish >> jo to je ten pravej :-))
"Ptejte se mě na co chcete, já vám odpovím na co já budu chtít"
N computerfish - ® Čt 18.4.2013 13:14:01
Sven >> Můžete udělat dotaz přímo na pana předsedu pana JUDr. Šímu. Ten by vám odpověděl asi nejkvalifikovaněji.

http://www.rybsvaz.cz/?page=vase_dotazy&lang=cz&fro​mIDS=
N Sven - ® Čt 18.4.2013 13:09:56
Turňa >> kličkuješ :-) Nepleť sem vytunelovanou a zadluženou Sazku.

Zadání hypotetické otázky je jasné.
Movitý i nemovitý majetek je ve vlastnictví jedné, jediné, nezadlužené MO.
Komu konkrétnímu, tedy v případě její likvidace, připadne podle tvého názoru její majetek.
Já jsem přesvědčen, a zatím mi to nikdo nevyvrátil, že patří jejím členům.
N Turňa - ® Čt 18.4.2013 10:33:56
Sven >> No určitě se to nerozdá členům MO, to se skutečně podělí podle toho, jakým způsobem proběhne likvidace majetku, však to znáš třeba ze Sazky - ta byla také (jako je rybník MO) několika občanských sdružení.
N Sven - ® Čt 18.4.2013 10:22:28
Turňa >> Ahoj. Jistě, že je to majetek MO, nikoli jednotlivých členů.
Hypotetická úvaha je, co se s majetkem, který nabyla MO prací svých členů stane, v případě její případné likvidace.
Nechceš přece tvrdit, že např. rybníky, nemovitosti aj. které si MO zakoupila za prostředky získané dobrovolnou prací svých členů, propadnou státu či Svazu ? To už tady snad bylo, nebo ne ?
N kakr - ® Čt 18.4.2013 10:04:07
computerfish >>
Ano, stačí k tomu internet. Jen je potřeba se dostat na stránky o kterých je zde řeč.....
http://sportovnirybaritelc.cz/aktuality/zajemci.pdf​
N computerfish - ® Čt 18.4.2013 9:59:46
kakr >> Na to stačí internet. Hospodaří samostatně, revírů mají na cca 40 ha.To už je docela velké rybářské JZD.

http://www.vcus.regis.cz/default.php?id=6&ai=6&lang​=cz&b=2
N Anýzový dědek - ® Čt 18.4.2013 9:11:55
MrCement >> Twl, to je zhruba taková odvaha jako dát homelesákovi 1000,-Kč a čekat, že za ní odvede nějakou práci...-:)))
N MrCement - ® Čt 18.4.2013 9:06:21
Pike >> ale to uročení pokud to padne. Kdo nehraje, nevyhraje :-)
N Pike - ® Čt 18.4.2013 9:03:04
MrCement >> tak to by byl hodně rizikový kapitál :-)
N MrCement - ® Čt 18.4.2013 8:45:15
Pike >> no jo pane kolego, ale vy počítáte s mrzkou úrokovou sazbou. Ale co když pánové investují kapitál do projektu s vyšším úrokem :-) ...... kasíno, vše položit na červenou a zavřít oči :-) apod.
N kakr - ® Čt 18.4.2013 8:36:51
Pike >>
O vejvar asi moc nepůjde.......

Složení členské základny k 31.12.2012 bylo následující : 4 ženy, 188 mužů. Dále při Domě dětí a mládeže Telč a v Nové Říši úspěšně fungují dva kroužky mladých rybářů ve věku 8-15 let, do kterých docházelo v minulém roce 43 dětí. Celkem ve všech kategoriích čítá naše členská základna 235 rybářů.
N Pike - ® Čt 18.4.2013 8:27:17
Kovis >> s tím zajímavým businessem nevím nevím. Teda stran toho úroku. kdyby to udělalo 1000 členů, což je na jednu MO docela solidní číslo, tak by uložili na účet milion Kč.
Při velmi solidní úrokové sazbě dneška 1,85% (nebudem spekulovat nad podivnými nabídkami různých společností) by měsíční úrokový výnos činil 1 593,06 Kč v měsíci, který má 31 dnů.
To je vejvar jako bejk.

PS: můj příspěvek se týká jen toho o tom businessu, k čemu potřebuje MO takovou půjčku a proč to dělá, k tomu se nevyjadřuju.
N Badimura - ® Čt 18.4.2013 8:17:50
kakr >> Tak MO Jičín je SMHO :-)
N kakr - ® Čt 18.4.2013 7:37:01
computerfish >>
Kde bereš info, že se jedná o samostatně hospodařící MO ?
N Turňa - ® Čt 18.4.2013 7:12:23
Sven >> Tedy Vladimíre, myslel jsem, že umíš číst lépe. Samozřejmě, že to nejsou TVOJE peníze, ani část, ani podíl. To je majetek MO a nikoho jiného.
Pokud bys to tak snad chtěl mít někdy i upravené, pak by tomu odpovídala druhá strana mince - odpovídal bys (spolupodílel se) svým majetkem za schodek v majetku MO.
Dosud je, zaplaťbůh, vždy odpovědnost individuální a ne kolektivní.

[ Nejnovější | << Novější | strana 1 ze 4 | Vybrat stránku | Starší >> | Konec ]

[ otázky | všeobecné | RŘ, MO, svazy ]

Co je nového - všeobecné
Akční nabídky
Všechny slevy a akce
akce, rybareniKřesla Matrix Ethos a Ethos Deluxe

Za 2.160
Nyní v AKCI! Exklusivní křesla s rozšířeným polstrováním od firmy Matrix vhodné pro lov na feeder a plavanou.

akce, rybareniSvětlo NGT Bivvy Light L

Za 649
Anglická značka NGT přichází s inovativním světlem do bivaku s dálkovým ovládáním a k tomu také s možností využítí jako powerbanku. Součástí balení světla je intuitivní dálkové ovládání pro jednoduché použití.

Oznámení - obecné
Vložit oznámení

Na toto místo můžete sami vložit své oznámení ostatním čtenářům MRKu.

Kalendář akcí - obecné
Seznam závodů
Výsledky závodů
Všechny výsledky
Doporučujeme e-shop
Rubrika E-shopy
LOS-CORMORAN LOS-CORMORAN

Jeden z prvních českých e-obchodů. Věříme, že v široké nabídce více než 3000 položek, si každý najde to, co potřebuje.