MRK.cz - stále na rybách - ryby a rybaření

MRK.cz - Stále na rybách
Otázky a diskuse Seznam Diskuse

Jak chytáte na pstruhových revírech kapry?

Čaues lidi, může se chytat kapr na pstruhových vodách i v době hájení lososovitých ryb (od 1. prosince do 15. dubna)? Povolenku mám platnou od 1.1. do 31.12. Do kdy vracíte pstuhové povolenky?

Autor diskuse: Sladecek ®
Zařazeno do: všeobecné - ostatní, 25.12.2009

Nemůžete zapisovat do této diskuse, protože nejste zaregistrován nebo přihlášen.

[ Nejnovější | << Novější | strana 1 ze 2 | Vybrat stránku | Starší >> | Konec ]

N jindraŠ - ® Pá 25.12.2009 23:59:05
Mrknato >> Je opravdu obdivuhodné jak dokážeš vytrhnout z textu to co potřebuješ a zvládneš z toho udělat polopravdu. Takže to sem hodím celé i se všeobecným zákazem lovu a s tou Tvojí vytrženou částí.

III. Lov na pstruhových rybářských revírechNa pstruhových rybářských revírech se zakazuje lov všech druhů ryb od 1. ledna do 15. dubna a od 1. prosince do 31. prosince.

(Omezení docházky, omezení počtu ponechaných lososovitých ryb a způsobů lovu ryb v kalendářním týdnu, popřípadě další omezení na pstruhových rybářských revírech upravují v rámci svých bližších podmínek výkonu rybářského práva jednotlivé územní svazy.)

V případě lovu ryb na položenou nebo na plavanou musí být všechny ulovené lososovité ryby vráceny zpět do rybářského revíru

Toto je přesné znění BP ČRS pro rok 2010, z čehož vyplývá, že kapři může lovit až od 16.4.
Více mně v této diskuzi neuvidíš, ba ani na další všetečné Tvoje otázky odpovídat nebudu :-))
N Mrknato - ® Pá 25.12.2009 22:52:23
Sven >> No, možná se mýlím....blatník), nebo je to potřeba říci na plnou hubu, aby nám tu Pepíci nejeli na vlně CaR, dacani, to ať si dělají na OrvisVltavě.......nebo na Jč.Vltavě za bony.....
N Sven - ® Pá 25.12.2009 22:48:14
Mrknato >>tak, tak a bude hůř.
N Mrknato - ® Pá 25.12.2009 22:38:23
Sven >> Cena povolenky není v kompetenci RŘ, je to administrativní opatření Práglolůzrpacholků..... To, co doznal RŘ na P revírech, je jeho konec, platí pouze územní, tedy ty "pravé" BP........ Tak to podle mě je......
N Sven - ® Pá 25.12.2009 22:32:53
Mrknato >> pokud je mi známo, tak nás ČRS odškodnil slevou na ceně CS P povolenky z 1950,- na 1800,- a to se vyplatí :-)
N Mrknato - ® Pá 25.12.2009 22:26:45
Sven >> Jistě, ale to neplatil RŘ pro rok 2010, na základě jednostranného aktu Jč. ÚS. Ten se naneštěstí odrazil i do RŘ-BP, pokud je tak ještě někdo na P revírech chápe. Já již ne.
N Sven - ® Pá 25.12.2009 22:19:50
Mrknato >> není. Klidně může lovit 7 dní v týdnu, tentokrát i jinou metodou. Alespoň jednostranně nezakrní jednostrannou odborností :-)
Svévolné zkracování doby platnosti P - povolenky ani jiné podobné "problémy" mě už dávno neiritují. Pokud to nevadí ostatním členům, nebudu za ně horké kaštany z ohně tahat. Sám za sebe vím, co si mohu dovolit. To já jen tak debatím aby řeč nestála :-)))


Jedno malé připomenutí z podobné debaty :

Mrknato - ® So 10.1.2009 15:41:47
kakr >> kakře, víš toho dost, ale bohužel asi nevíš, že omezení lovu i na P revírech jsou různá. Nový zákon předpokládá na P lov celý rok, tedy třeba lov nedravých ryb. Jak jistě víš, existují BP a ty např. u nás ve Vč. ÚS říkají, že na P revíru se loví od 16.4 do 30.11.. Na tuto dobu je tedy vydávána i územní Vč. povolenka. CS povolenka platí na všechny ÚS a někde asi nemají takovéto BP, tedy v některých ÚS, či na revírech uživatelů mimo svaz, kteří přistoupili k CS rybolovu se může lovit od 1.1. do 31.12.........

N Mrknato - ® Pá 25.12.2009 22:03:44
Sven >> A není držitel P povolenky krácen na svých "právech" např. pouze možností lovu po 3 dny v týdnu? Proč tě tak irituje platnost P povolenky k 30.11.? Kdo tyto zákazy vlastně zavádí? Je to RŘ-Rada, nebo uživatel, držitel dekretů?
N Sven - ® Pá 25.12.2009 21:54:18
Remi Gaillard >> wildfish >> a kdo je autorem kalendáře povinností , víš ?
N Sven - ® Pá 25.12.2009 21:52:52
Mrknato >> vyhl.197/2004Sb. nevylučuje lov lov na plavanou a položenou na pstruhové vodě od 1.1 do 31.12.
§ 17
(1) V pstruhovém rybáském revíru je povoleným zpsobem lovu
a) lov pívlaí od 16. dubna do 31. srpna,
b) lov na umlou mušku od 16. dubna do 30. listopadu,
c) v pípad lovu jiných ryb než lososovitých je povoleným zpsobem lovu také lov na položenou
nebo lov na plavanou, a to pouze na nástrahu rostlinného pvodu.
(2) V pípad, že je na pstruhovém rybáském revíru ulovena štika, tlouš, okoun, sumec,
bolen nebo candát, tato ryba se do pstruhového rybáského revíru nevrací.
(3) V pstruhovém rybáském revíru si mže osoba provádjící lov pisvojit v jednom dnu, i
když loví ve více rybáských revírech, nejvýše ti kusy lososovitých druh ryb. Pisvojením si
povoleného množství uvedených druh ryb denní lov koní. Síh maréna a síh pele se nepovažují v
úlovcích za ryby lososovité.
(4) Osoba provádjící lov si z nedravých druh ryb v jednom dnu mže pisvojit nejvýše 7
kg bez ohledu na to, v kolika revírech v píslušném dni lovila. Byla-li si osobou provádjící lov
pisvojena ryba, kterou celková hmotnost úlovku pesáhla 7 kg, koní jejím pisvojením denní lov.
V denním úlovku smí být nejvýše dva kapi.
(5) Pisvojené ryby osoba provádjící lov zapisuje nesmazatelným zpsobem do povolenky k
lovu, do které uvede datum, íslo revíru, druh ryby, její délku a hmotnost. Pisvojené druhy ryb
uvedené v odstavcích 3 a 4 zapisuje osoba provádjící lov bezprostedn po jejich ulovení.
Ostatní druhy ryb zapisuje po skonení nebo perušení lovu ped odchodem od vody.
Tuto skutečnost nemohou měnit ani jakési BP. Přestože může mít uživatel odlišné doby hajení, měl by ustanovení vyhlášky respektovat a vyznačit v povolence celoroční dobu platnosti .
Jak správně uvádíš, je možné aby jiný Územní svaz měl odlišnou dobu hájení a pokud by bylo v povolence vyznačeno pouze od 16.4 - 30.11., byl by držitel povolenky krácen na svých právech.
N Mrknato - ® Pá 25.12.2009 21:46:37
Bosanac >> Je to možné, ale je to názor...... Edit: Já RŘ nepsal, opravdu ne...
N Bosanac - ® Pá 25.12.2009 21:45:05
Mrknato >> Ze ti mas nazor je uz dlouho zname . Jen stoji za ho......
N Mrknato - ® Pá 25.12.2009 21:44:11
medvěd >> ne aha... ani med... včely, ale RŘ.... tam je to psáno... pro rok 2010... možná jsem trochu předběhl. Ale to rozhodnutí padlo v roce 2009, proto o tom mluvím, jako o faktu již dnes. (pro ČRS) samozřejmě.....
N wildfish - ® Pá 25.12.2009 21:43:48
Sven >> my mame v kalen. poviností napsano odevzdáni PP do 15 prosince hmm
N medvěd - ® Pá 25.12.2009 21:40:55
Mrknato >> aha
N Mrknato - ® Pá 25.12.2009 21:39:50
medvěd >> Neber to jako vugaritu. Vulgární nejsem. Jde pouze o názor, který ty nemáš......
N medvěd - ® Pá 25.12.2009 21:38:26
Mrknato >> hm,nevím jak bych měl na Tvůj příspěvek zareagovat,nerozumím mu
N Mrknato - ® Pá 25.12.2009 21:37:40
Sven >> Ano, ano, ano, ale pokud tuto odlišnou platnost stanoví ÚS, uživatel? Kdo může dnes na P revírech víc?
N Sven - ® Pá 25.12.2009 21:34:36
Mrknato >> Ano,ano, ano. Ale to nemá nic společného s tím, že pstruhová povolenka má platnost od 1.1. do 31.12.
N Mrknato - ® Pá 25.12.2009 21:31:34
medvěd >> Nesmíš se hned posrat..... a to ještě na Vánoce....
N Mrknato - ® Pá 25.12.2009 21:30:31
Sven >> (Omezení docházky, omezení počtu ponechaných lososovitých ryb a způsobů lovu ryb v kalendářním týdnu, popřípadě další omezení na pstruhových rybářských revírech upravují v rámci svých bližších podmínek výkonu rybářského práva jednotlivé územní svazy.)

To je ustanovení "centrálních" BP. Tedy pokud územní BP nestanoví jinak, lovi se dle zákona a vyhlášky....... neníliž pravda?
N medvěd - ® Pá 25.12.2009 21:27:55
Mrknato >> napsal Ti to Sven.Myslím že to platí
N Mrknato - ® Pá 25.12.2009 21:25:33
medvěd >> a kde ten zákaz máš uveden?
N Sven - ® Pá 25.12.2009 21:25:11
Mrknato >> přiznávám, že jaksi nem értem. Můžeš to blíž specifikovat?
N Mrknato - ® Pá 25.12.2009 21:24:41
Bosanac >> Ježíšek byl experimentální, to znamená, že jsem tak trochu Mc Gyverem, který dokáže cokoliv přizpůsobit "plavané"............ a explodovat.....
N medvěd - ® Pá 25.12.2009 21:24:41
Mrknato >> ale o zákazu lovu na pstruhových vodách do 15.4. to moc nebude viď?
N Mrknato - ® Pá 25.12.2009 21:21:39
medvěd >> RŘ na P vodách je tak dojebán, že centrální BP neplatí, neboť na to regionální (územní) ty pravé BP nejsou připraveny (mimo JČ) a pokud se loví dle zákona a vyhlášky, je to mazec..... mě to nijak netěší....
N Bosanac - ® Pá 25.12.2009 21:21:08
Mrknato >> Byl stedry ? Nerikej ze jsi dostal od Jeziska nejaku cast vybavy pro experimentalni plavanou .
N Mrknato - ® Pá 25.12.2009 21:12:32
medvěd >> Je jasné, že otázky si vybírám.... Ježíšek byl štědrý....
N medvěd - ® Pá 25.12.2009 21:10:49
Mrknato >> Podobnou otázku jsi vyhlížel,viď.Sládeček Ti dal dárek pod stromeček
N Mrknato - ® Pá 25.12.2009 21:08:40
Sven >> A nevandruješ tak trochu do skutečbých BP?
Edit : Jsme svědky, že to, co platí všude, nemusí platit někde.
N Sven - ® Pá 25.12.2009 21:05:26
Mrknato >> No, toť otázka. Možná máš pravdu. :-)))

[ Nejnovější | << Novější | strana 1 ze 2 | Vybrat stránku | Starší >> | Konec ]

[ otázky | všeobecné | ostatní ]

Co je nového - všeobecné
Akční nabídky
Všechny slevy a akce
akce, rybareniakce!!! fox camo supa brolly 60" mk2 + přehoz fox camo overwrap

Za 10.990
akce!!! fox camo supa brolly 60" mk2 + přehoz fox camo overwrap cenová akce - nejlepší brolly současnosti v setu s přehozem za výhodnější cenu než supa brolly system!!!

akce, rybareniNavijáky Daiwa Crossfire

Navijáky Vás přesvědčí svým moderním designem a vynikajícím poměrem cena/výkon. V závislosti na velikosti se hodí na štiky, candáty, kapry, pstruhy či úhoře.

Oznámení - obecné
Vložit oznámení

Na toto místo můžete sami vložit své oznámení ostatním čtenářům MRKu.

Kalendář akcí - obecné
Seznam závodů
Výsledky závodů
Všechny výsledky
Doporučujeme prodejnu
Adresář prodejen