Položená jinak (lov s feederovými pruty)

- J.S. (převzato z časopisu Kajman 2/2000)

Jako každá lidská činnost, tak i rybolovné techniky se rozvíjejí a zdokonalují. Tímto procesem prošla a stále prochází i položená, která u nás patří k nejoblíbenějším lovným disciplínám. O značný a bouřlivý rozvoj položené se nejvíce zasloužili rybáři specializující se na lov velkých kaprů. Oni přinesli do rybolovu samotného obrovské množství nových poznatků, materiálů a vylepšení, které posunuly lov ryb o velký krok dopředu. Jejich zkušenosti se povedlo aplikovat i do dalších jiných odstínů položené. První a nejpodstatnější poznatek, který na směroval položenou novým směrem, je lov s napnutou šňůrou (vlascem). Tato dosti podstatná změna přinesla s sebou i nutnost používání nového nářadí. V čem je vlastně výhodnější lov s napnutou šňůrou? Výhod je hned několik. V první řadě je záběr přenesen po vlasci téměř okamžitě a rybář může na záběr ihned reagovat. To dovoluje podstatně více záběrů zaregistrovat a tak i ulovit podstatně "více" ryb. Více záběrů, které jsme schopni zaregistrovat, nám zpříjemňuje rybolov a dává nám pocit příjemného aktivního rybolovu. Další nespornou výhodou je odbourání veškerých "čihátek" a signalizátorů záběru. Signalizaci záběru přejímá pružná citlivá špička prutu. V závěsu za touto výhodou stojí možnost lovit i na místech, kde nám to například citlivé "čihátko" nedovolovalo, protože jsme nebyli schopni vytvořit náležitý "průvěs". Jsou to hlavně proudné úseky, kde se během letních měsíců shromažďuje většina ryb. Poslední výhodou je možnost lovu na únikové montáže, kdy se ryba po záběru zasekne téměř sama na základě únikového efektu. Vývoj nesměřoval pouze do oblasti prutů, ale vyvíjely se i koncové montáže, používaná krmítka, nástrahy a další. To všechno s sebou přineslo zjemnění položené jako takové. Dle mého názoru lze již srovnávat nově pojatou položenou s plavanou. Když jsem porovnával plavanou a položenou s využitím nových metod, dospěl jsem k tomu, že lov s krmítkovými (feederovými) pruty a winkelpickerovými pruty je při lovu velkých exemplářů ryb podstatně účinnější, než klasická plavaná. Nástraha je trvale prezentována u dna, kde velké ryby jsou a tak je snáze ulovíme. Věnujme se nyní používanému nářadí. Nejprve se podíváme na pruty. Prut pro lov by měl splňovat několik podmínek . Musí být schopen odhodit krmítko. To znamená, že prut musí mít dostatečnou sílu, akce musí být spíše průběžná, aby se váha nahazovaného krmítka rozložila po celé délce prutu. Sedlo navijáku se nalézá velmi blízko horního konce rukojeti. Velice vhodné jsou pro upnutí navijáku posuvné kroužky. Pruty je možno rozdělit do dvou kategorií. První jsou pruty winkelpickerové a quiwerové, druhou potom reprezentují pruty feederové. Toto rozdělení se děje především na základě délky a vrhací zátěže, kterou je prut schopen odhodit.

Pruty winkelpickerové a quiwerové Vyrábějí se v délkách od 240 cm až po 330 cm. Jsou určeny pro lov na menších vodách, kdy lovíme blíže břehu. Jejich vrhací zátěž je spíše nižší a tak je používáme vesměs pro lov s olůvkem nebo malými krmítky. Vzdálenost, v níž je možno spolehlivě lovit, se pohybuje od několika metrů až do maximálně 25 či 30 metrů, v návaznosti na délku prutu (čím delší prut tím je možno nástrahu prezentovat ve větší vzdálenosti). Winkelpickerové pruty mají sadu několika výměnných špiček, jejich počet se pohybuje od dvou po čtyři kusy. Quiwerové pruty mají pouze jednu jedinou špičku, která svojí citlivostí pokrývá celé potřebné spektrum pro nahazování i záběr. Quiwerové pruty svou jednostranností spadají do kategorie speciálních prutů, s nimiž se běžný rybář prakticky nesetká.

Pruty feederové Vyrábějí se v délkách od 330 cm až po 390 cm. Jsou určeny pro rybolov na větší vzdálenosti a pro nahazování podstatně těžších krmítek než je tomu u winkelpickerů. Mají výměnné špičky v počtu dvě až tři. Nejvíce používanou délkou je 360 cm. Dle mého názoru jde o zcela univerzální prut, zvláště pokud má širší spektrum výměnných špiček, které zajišťují univerzálnost použití.

Rada pro nákup prutu Jestliže chcete začít s tímto způsobem rybolovu, doporučil bych pro začátek zakoupit feederový prut o délce 360 cm. Je dobré aby měl ve své výbavě nejlépe 2 výměnné špičky. Jednu měkčí (laminátovou) pro citlivější rybolov na stojatých vodách a pomalu tekoucích a druhou tvrdou (grafitovou) pro lov na vodách rychle tekoucích. Prut v této sestavě vám spolehlivě poslouží při všech běžných situacích. Kupovat pro začátek winkelpickerový prut se moc nevyplatí, jeho využití není tak široké jako u feederového prutu. Prut vybírejte spíše grafitový tvrdší, různé kompozity a skelné lamináty jsou samy o sobě již tak měkké, že záseky až příliš tlumí. Prut může být též o něco těžší, zvláště lehkým modelům se raději vyhněte, neboť materiál je doslova "vyhnán" do mezních hodnot. Stejně bude prut po většinu lovu spočívat ve vidličce. Oček ať má prut spíše více, neboť síla působící na prut bude lépe rozdělena po celé délce blanku. Pokračování příště J.S.

Autor: J.S. (převzato z časopisu Kajman 2/2000)

Přečteno: 8 803x
Průměrná známka: 1.64

Související články