Pakomár

- Aleš Turek

třída - hmyz, řád-dvoukřídlí, rod-chironomidae (přes 2000 forem)


Obecně:
Jako dospělec je to malá dvoukřídlá muška. Blízký příbuzný komára, ale na rozdíl od něj nekouše. Dospělci často létají v hejnech. Většina snáší vejce jednotlivě nebo v smyčkách. Některé druhy snáší vejce přímo na rostlinstvu nebo na dně do substrátu. Vajíčko se postupně mění v larvu. Některé druhy v tomto stádiu žijí na dně, jiné volně plavou. Larva roste a vyvine se do kukly. Když je kukla plně vyvinutá, začíná její cesta na povrch. Nejtěžší je pro ni překonat "povrchové napětí" vody - trvá to někdy i několik minut. Pak protrhne schránku a dospělec vyleze, usuší křídla a ulétne. Obvykle mu to netrvá déle než minutu. Dospělci žijí od několika hodin, do několika měsíců, než snesou nová vajíčka a zemřou. Larva má článkované tělo a vypadá jako vyzáblá ponrava, nebo červ. Tento zevnějšek se postupně mění, když se z larvy stává pupa. U ní se vyvinou oči a pochvička na křídla, ale hlavně žábry, vypadající jako bílé pírko u hlavy. Na hlavu a pochvičku obvykle připadá jedna čtvrtina - jedna třetina délky těla. Pupa mívá délku do 20 mm, ale průměr je kolem 8 - 15 mm.

Barvy: Kukla většinou bývá černá, hnědá, načervenalehnědá nebo zelená, ale může se objevit v mnoha barevných variacích. Larva bývá smetanová nebo smí mít nazelenalé zabarvení. Další varianta je tzv. "Bloodworm", což je červená, volně plovoucí larva pakomára.

Pohyb: Volně plavou pouze některé larvy pakomára. Plazí se, nebo plavou kolem jezera ale většinou inklinují k uchycení se pod kameny, skálami, nebo hnijícím dřevem a zůstanou nehybné. Nejvíce larev staví tunely v bahně na dně jezera a moc se nepohybuje. Když se larva přemění v kuklu, opouští úkryty, a díky vzduchové bublině začne stoupat k hladině. Často jsou během tohoto postupu nehybné, a zůstanou v určité výšce mezi dnem a povrchem. Jako dospělí, pakomáři přeletí vodu, snáší vejce a někdy pak dopadnou zpět na hladinu.

Naleziště: Pokud má dostatek potravy, je pakomáří larva schopna žít v jakémkoliv typu vody.

Co je důležité pro muškaře: Po sladkovodním blešivci , jsou pakomáři další nejdůležitější zdroj potravy pro pstruha. Je prokázáno, že v rybářské sezóně tvoří pakomáři přes den 27% potravy a večer a v noci 14%.

Larva: V jejich larválním stadiu pouze volně plavající larva (patentka ) patří k významnějším v potravním zastoupení pstruha duhového - tvoří cca 3% potravy. Většina ostatních larev zůstává v chodbičkách dna a je tedy málo významná z pohledu rybáře.

Pupa: Pakomár ve stadiu kukly je nejdůležitější stadium vývoje pro rybáře. Když kukla opouští dno jezera a cestuje na povrch, je nejzranitelnější . Dokonce největší pstruh projeví zájem o pupu a muškaření s ní je úspěšné téměř po celou sezónu.
S pupou můžeme chytat se suchou šňůrou. Pohyb by měl být velice pomalý, nebo bychom neměli mušce dávat vůbec žádný pohyb a nechat ji unášet (driftovat) přirozeným proudem a snažit se jen dorovnávat šňůru. Změnou délky návazce dosáhneme požadované hloubky, ve které chceme mít pupy. Další možností je chytat s intermediální šňůrou. Podle její potáplivosti také můžeme kontrolovat, v jaké hloubce chceme mušky rybám prezentovat. V poslední době jsem dokonce viděl sestavu, kdy jako koncová muška byla nějaká Booby nymph a nad ní byli 2 pakomáři. Barva a velikost mušky je zřejmě důležitější než to, zda má muška žábry, či nikoliv. Pokud chytáte v době líhnutí hmyzu, použijte vzor nepatrně větší, než se právě líhne.

Dospělec: Dospělec pakomára, nebo když se mění v dospělce, je poctivě přijímán pstruhem. Můžeme zkusit napodobit je jako malé suché mušky. Většinou je v této formě ale přijímán spíš menší rybou. Mušku můžeme velice pomalu stahovat (brázdit s ní hladinu), čímž napodobujeme hmyz, který chce vzlétnout. Nebo ji můžeme pouze nechat unášet samovolně proudem a i tak velice dobře pracuje. Pro napodobení vynořujícího se pakomára můžeme jako žábra použít CDC, nebo jiný plovoucí materiál. Muška je pak krásně ,,zakleplá" v blance a vypadá velice dráždivě.

Několik vzorů larev:


Několik vzorů kukel:Jako zvláštní vzor bych rád ukázal tyto ,,POP TOP MIDGE EMERGER", všimněte si, jak jsou vázány


Několik vzorů dospělců:


Spoustu dalšího materiálu o oblíbených ,,pakoších" můžete najít na webu, pokud do vyhledavače zadáte heslo ,,midge", nebo ,,chironomid". Pokud bude zájem, rád zodpovím jakékoliv dotazy, budu-li si vědět rady.

Hodně úspěchů přeje Aleš Turek

Autor: Aleš Turek

Přečteno: 27 830x
Průměrná známka: 1.42

NČervík, úspěšná muška

Troufnete si na pstruhovku s červama?

NLipan - modelka našich řek

Lipan není bojovnik, jako jeho tečkovaní kolegové, nedosahuje ani obřích rozměrů, ale chytit lipana je něco víc, harmonie jemnosti, lehkosti, ale i rychlosti a bojovnosti.

NVázací postupy - strýmry

Na hladině má strýmr napodobovat prchající, nebo bezvládnou rybičku zraněnou útokem jiného okouna.