Rybaření v Evropě 2. díl – Německo, Itálie

- fotojakes

V první části tohoto seriálu jsem sice vysvětlil co a jak, ale protože to někteří z vás možná nečetli, v krátkosti to zopakuji. V mnoha diskusích zde na MRKu padají návrhy na úpravu našich pravidel a jako argument se tu často předhazují pravidla z jiných zemí. Někdy jsou pravdivá, někdy smyšlená, ale často vytržená z kontextu fungování rybaření v dané zemi. Proto vznikl tento seriál, aby si o tom mohl udělat obrázek každý sám. Z důvodu autentičnosti jsem raději poprosil rybáře, kteří mají zkušenosti ze zmíněných zemí a už v nich rybařili, aby sepsali nejen pravidla, ale i vlastní pohled na rybaření v dané zemi.

V tomto díle se podíváme nejprve k našim sousedům do Německa a myslím, že mnoho z vás bude velmi překvapeno. Více už to rozebírat nebudu a nechám to na klucích z Kapří pohody, kteří tuto část seriálu připravili. Asi největší zásluhu z jejich tria na tom má Honza Baško, který článek sepsal.

Německo

Vzhledem k tomu, že Německo se oficiálně nazývá Spolková republika Německo, je jasné, že je skoro časově nemožné obsáhnout všechny republiky, ze kterých se Německo skládá. Podařilo se mi získat informace o LAV Brandenburg, dále máme s kolegy z Kapří pohody zkušenost z okolí Hannoveru. Proto by nebylo špatné, aby se kdokoli s jinými zkušenostmi či informacemi z jiných republik přidal a doplnil moje povídání.


Zapomenutá řeka

LAV Brandenburg (východoněmecká spolková část)

Platby členů a jejich možnosti rybolovu:
základní platba LAV je pevně stanovená, její výše je 51 euro
platba pro okresní organizaci (Kreis)
platba pro místní organizaci (Verein)

Výše těchto dvou poplatků je různá a odvislá od orgánů, kterým se odvádí. Tyto platby slouží k zajištění činnosti těchto orgánů. V průměru se celková platba členů pohybuje kolem 90 euro, což je při současném kurzu cca 2 250 Kč. Základní platba pro LAV v sobě zahrnuje členský příspěvek, povolenku k rybolovu, pojištění a předplatné časopisu „Rybář“, který vychází čtvrtletně. Kromě této platby musí lovící každoročně uhradit poplatek na státní rybářský lístek ve výši 12 euro (nebo na pět let ve výši 40 euro). Děti a mládež platí 2,50 euro na rok. V jednání je zrušení poplatku pro děti.


Řeky jsou tu překrásné

Od roku 2006 se provádí školení a zkoušky na rybářský lístek. Školení a zkoušky provádí státem stanovený komisař, soukromá osoba. Za provedení zkoušky platí rybář 25 euro. Rybářský lístek má celoživotní platnost.

Pro rybolov v SRN se uznávají i zahraniční rybářské lístky. Rybářský lístek opravňuje rybáře k lovu dravých i nedravých ryb po dobu 24 hodin denně a k lovu lososovitých ryb, na které musí mít zvláštní povolenku.

Rybář, který nemá složenou zkoušku na rybářský lístek, smí lovit pouze nedravé ryby, přičemž počátek denního lovu je pro něj hodinu před východem slunce a konec doby lovu hodinu po západu slunce podle astronomického kalendáře, který musí ve vlastním zájmu sledovat.

Hostovací povolenky se vydávají:
jednodenní: 12 euro
týdenní: 22 euro

Pokusím se vám nastínit zkušenost z našeho výjezdu z roku 2008. Navštívili jsme řeku blízko Hannoveru. V té době nám bylo oznámeno, že v Německu mohou konečně chytat i cizinci. Do té doby to prý nebylo možné, resp. bylo, ale bylo nutné mít rybářské zkoušky a tudíž i německý rybářský lístek. Jak uvádím výše, německé úřady již nyní uznávají také zahraniční rybářské lístky.


Pohodové pozdní jaro

Cena, kterou jsme platili my za roční rybářský lístek byla 10 euro, a týdenní povolenka stála podle lokality 20–30 euro. Jak se dá z naší zkušenosti vyčíst, například řeky mají Němci rozdělené na určité úseky, které mají pravidla nastavená různě také podle ročního období. Nevím, zda si dělají či nedělají problémy s ohlašováním různých změn, o kterých jsme se také zmiňovali, ale tohle mi k Němcům, kteří jsou vyhlášení svou precizností, moc nesedí. Nicméně je to jen neověřená domněnka a také můj názor a jedna prožitá zkušenost. Rád bych také pochopil jednu věc: hodně se preferuje lov v Maďarsku, ve Francii, na Slovensku, ale stále jezdí málo rybářů právě do Německa, přitom i tam se chytají velké ryby.

Lov velkých ryb podle zásady „chyť a pusť“ s případným fotografováním neodpovídá rybářské etice a je tu zakázaný.

Když jsme toto vyjádření slyšeli od Sebastiana (majitele Black Label Baits) poprvé, nechtěli jsme tomu věřit, ale v Německu se musíte u pouštění ryby zpět do vody doslova ukrývat! Tento názor mi potvrdil i ekonom naší organizace, který jezdí pravidelně jako člen SÚS (Středočeský územní svaz) na německé výměnné pobyty a účastní se závodů na řece právě v oblasti LAV Brandenburg. Šokovala mě zejména ta část vyprávění, ve které mi popisoval zacházení s rybou po ulovení. U závodních úseků byly přistaveny kafilerní vozy a zabité ryby (jakýkoli druh) se okamžitě odvážely k likvidaci. I když se jednalo především o „bílou“ rybu, takové chování si u nás nedokážu představit. Jak je vidět, u nás je doba progresivnější a například K70 nám mohou naši západní sousedé závidět. I když i u nás si dokážu představit například ochranu také ostatních rybích druhů nejvyšší stanovenou mírou.


Provokace v době tření, ale nezobne si…

V SRN jsou uznávána starodávná rybářská práva, která jsou v každé spolkové zemi jiná. Například v Brandenburgu se smí lovit pouze na dvě udice, ale například v Meklenburgu na udice tři.

V oblasti okolo Hannoveru jsme my mohli chytat na dva pruty. Na pískovně, na kterou jsme přejeli, se například nesmělo masivně krmit, bylo povoleno pouze určité množství na den. Nesměl se používat člun. Tedy místo jako dělané pro marker, spomb a krmnou raketu. Však také rybář, který nás navštívil, znalec místní vody, si s markerem hodně tykal…Zajímavostí je, že se rybářům podařilo úspěšně zabojovat s populací hnízdícího kormorána a snížit jeho výskyt o 80 procent. Na jeho likvidaci využívají medvídka mývala, jehož jeden druh leze po stromech a likviduje hnízda kormoránů. K ulovení a přemístění mývalů se jako návnada používají švestková povidla. Přestože mýval je rybožravý, nedají se škody, které způsobí, srovnat s výší škod způsobených kormorány.

Více informací o medvídku mývalovi:
Wikipedie
Článek o mývalech v Německu

I v Čechách je téma kormorána na denním pořádku. Pro osvěžení: u nás je nyní situace asi taková, že ministerstvo zemědělství povoluje výjimky pro jeho odstřel. Dále kompenzuje „ztráty“ způsobené kormoránem finanční dotací, což donedávna vesměs všem rybářským spolkům a firmám vyhovovalo.

Rád bych se nyní zastavil nad tím oslňujícím procentem snížení stavu hnízdícího kormorána. Podle studií, do kterých jsem měl možnost nahlédnout, není problém s hnízdící populací, ale s populací, která k nám přilétá zimovat z důvodu zamrznutí vodních ploch v místě jejich trvalého pobytu. K nám se létají přes zimu nažrat a přežít, aby se mohli vracet na svá původní místa. Když u nás tedy nezamrznou stojaté vody, stěhovaví kormoráni plundrují stojaté vody. Pokud ty zamrznou, berou ptáci útokem řeky. Viděl jsem při svých vycházkách kolem řeky poškozené a uhynulé parmy či tlouště :( Mluvil jsem také o odstřelu kormorána se členy mysliveckého spolku. Odstřel vůbec není jednoduchý, kormoráni mají propracované střežení hejna. Ptáka je třeba střelit z velké dálky, navíc po několika odstřelech na jednom místě se kormorán přesouvá z lokality, která je pro něj nebezpečná, na jinou.


Foto na památku s kolegy z Německa

Honza, Kapří pohoda

Stejně, jako jsem psal v díle o Anglii, že některým z vás se jistě ježí všechny chlupy na těle při představě, že v Anglii platí absolutní „chyť a pusť“, i teď předpokládám to samé, jen u jiné skupiny rybářů, která se musela u předešlého dílu rozplývat blahem. Myslím, že zrovna tento kontrast je názornou ukázkou toho, jak rozdílně může být vnímán rybolov i v takto vyspělých zemích. Zákaz vracení úlovků do revíru je pravděpodobně důsledkem velkého vlivu ochranářů na politiku v Německu a řekl bych, že to mohlo dopadnout i hůř, tedy razantním omezením lovu ryb jako takového. Stačí si přečíst názory některých ochranářů na rybáře a člověku začne běhat mráz po zádech z toho, že by vlastně měl pruty rozlámat a k vodě ani nechodit.

Další „navštívenou“ zemí je Itálie, která je v posledních letech velmi oblíbenou destinací českých rybářů, protože nabízí rozmanité možnosti rybolovu. Po italských revírech nás provede Pavel Vohralík, kterého zde na MRKu znáte spíše přezdívkou Bobrman.

Itálie


Místní velikán

Jak jsou uspořádány revíry

Vše souvisí se státoprávním uspořádáním a dělením na provincie (něco jako naše okresy) a regione, tedy kraje. Povolenka se platí na určitý kraj a částka se v podstatě zasílá regionálnímu úřadu životního prostředí. V každém případě je nutné zajistit si informace dopředu na internetu, neboť lovit se dá prakticky ve všech italských regionech, populární jsou v současnosti soustavy zavlažovacích kanálů a krásná jezera. Italský kaprařský spolek (Carp Fishing Italia) má ale výjimky na některá jezera, kde pak členové můžou chytat nonstop, ale pozor, není to pravidlem. Také ceny povolenek jsou různé a platí v různé délce. Na některých jezerech se platí doplatky na člun. Velkou pomocí může být návštěva rybářského obchodu – Italové jsou velmi vstřícní a rádi vám se vším pomohou.


Amurům se zde velmi daří

Kdo a jakým způsobem zde hospodaří

Rybářský průvodcePodle literatury dostupné v obchodech jsou hospodáři zaměstnanci regionálního úřadu životního prostředí daného regionem (viz obrázek ukazující práci pracovníků Provincia di Rovigo Regione del Veneto), na mnoha místech jsem zahlédl cedulky s informacemi o druzích chráněných ryb, pravděpodobně po vysazení. O povodí a systém regulace vody se starají speciálně pracovníci vodního hospodářství (něco na způsob našeho Povodí), kteří denně kolují po březích toků v bílých dodávkách.

Pokud jsem správně pochopil výklad literatury, zaměstnanci regionálního úřadu mají 57 míst, kde pravidelně provádějí kontroly kvality vody a odlov ryb a jejich vysazování (viz snímek zaměstnanců úřadu při práci). V regionu je takových míst 200 a zahrnují místa na řece, ramenech a zavlažovacích kanálech.

Vycházím z Carta Ittica della Provincia di Rovigi, Assessorato alla Pesca.


Silný říční bojovník

Kdo vydává potřebné doklady a za jakou přibližnou cenu

Doklady lze pořídit na jakékoliv poště, neboť jako oprávnění k lovu platí složenka (útržek složenky), kterou lze zaplatit hotově. Na nejnavštěvovanějším místě, tedy v Delta del Po stojí povolenka asi 10 euro a je platná na tři měsíce. Ovšem na první návštěvu bych doporučil koupi v rybářském obchodě. Tam sice zaplatíte i poplatek za vyřízení, ale dostanete potřebné doplňující informace. Další variantou je koupě přímo na regionálním úřadě, kde dostanete informace kompletní.

Například Regione Lombardia a jeho velmi navštěvované jezero Pusiano má cenu povolenky 16 euro na tři měsíce, ale platíte 90 euro za člun na půl roku a jsou zde různá omezení. Ceny a pravidla jsou opravdu různorodá.


Starší povolenky


Povolenka zakoupená v obchodě


Složenka sloužící jako povolenka

Jaký tu platí rybářský řád

Začneme velmi populární deltou řeky Po. Zde je lov rozdělený na zóny, speciálně zóna C je nejnavštěvovanější. Je to v podstatě úsek samotné delty řeky a lov je zde povolen na pět prutů! Funguje zde samozřejmě lov nonstop. Ale nenechme se mýlit, v srdci delty, na kanálech, tento systém neplatí – loví se na tři pruty a málokdo ví, že tu neplatí lov nonstop, ale od 04 hodin do 23 hodin. To jsem se také při úvodních výpravách nedozvěděl a zjistil jsem to až od místních kaprařů. Na některých úsecích Provincia Ferrara je například také zákaz bivakovaní, bivakování je povoleno pouze v úsecích „Carpa Professionale“ (zona di pesca professionale) označených v mapě rybářských revírů provincie.


Pravidla lovu

I když se zde vyskytuje velké množství kapra, je hájený, a to od 15. 5. do 30. 6. a upravuje se tím povolená nástraha v daném období! Povolená míra pro kapra je 30 cm. Lov amura omezený není, ani doba jeho lovu. Štika je také hájená, a to od 1. 1. do 15. 4. a její míra je 45 cm. Zajímavostí je například v podstatě volný lov candátů a pochopitelný volný lov přemnožených sumců: platí tedy „lunghezza minima di cattura“ – nessuna (nemá stanovenou lovnou míru) a „periodo di divieto di pesca“ – nessuna (není hájen v žádném období). Vcelku zajímavá je ochrana okouna! Jeho minimální lovná délka je 20 cm a hájený je od 1. 4. do 31. 5. Velmi populární nástraha českých sumcařů, úhoř říční, tu má také míru – 40 cm. V tomto případě je důležité – pokud ovšem nastražujete úhoře zakoupeného v obchodě – zanechat a hlavně požádat si o doklad! To také kontrolují profesionální strážci.


Mapa přílivu a odlivu je velmi důležitá při lovu v deltě

Jak se kontroluje dodržování pravidel

Místní strážci

Měl jsem několik kontrol u vody a pokaždé se jednalo o návštěvu profesionálů. Systém italského výkonu práva umožňuje, aby kontrolu prováděli carabinieři, policie, regionální policie a zástupci úřadu životního prostředí. Neměli jsme s kontrolou jediný problém, stačí mít platné doklady (občanský průkaz, pokud máte u místa vůz, pak také řidičský průkaz se zelenou kartou, útržek složenky se zaplacením povolení k lovu). Dbejte na pořádek a úklid svých odpadků a nebudete mít problém. Všechny složky výkonu práva jsou velmi vstřícné a opravdoví profesionálové, jsou ochotni pomoct a poradit.

Pokud máte s sebou loď se silnějším benzínovým motorem, je nutné mít připojištění, které si vyřídíte v ČR. To bude v každém případě součástí kontroly na toku. Pokud by ovšem nebyla pravidla dodržena zásadním způsobem, jsou pokuty velmi vysoké. Například vjezd do zákazu v místě přístupu k toku stál kamaráda 100 euro, a to bez jakékoliv diskuze. Nedovedu si představit, že by vás nachytali, jak vyhazujete u vody odpadky, což mnoho Čechů praktikuje. Myslím, že z usměvavého policisty a zejména carabiniera by se stal nekompromisní soudce! Dobrovolníky, nebo tedy porybné našeho způsobu kontroly a výkonu rybářského práva jsem nepotkal. Rádi pomohou a rychle přispěchají s radou místní kapraři, pokud něco nevědomky porušujete. Nejednou mi můj omyl přišel vysvětlit i pracovník povodí. Je totiž velmi složité se s ohledem na dostupnost informací jednotlivých regionů v síti pravidel a předpisů orientovat. Na závěr taková perlička: kolega chytal na deset prutů, protože parťák odjel na protější břeh pro vodu do statku, přijela kontrola a on předložil jen svoje doklady! Policisté ho začali plácat po ramenou, jako že je borec, že to stihne obsluhovat, takové množství prutů! Měl na místě pořádek a čisto, vše jinak v pořádku.


Někteří kapři ani nevypadají na říční ryby

Pavel „Bobrman“ Vohralík - Sportcarp

Itálie je pro našince v pravidlech poměrně benevolentní, nabízí možnost lovu na více prutů a někde dokonce lov nonstop. Na druhou stranu se potvrdilo to samé co v předešlém díle, že při jakémkoli porušení pravidel se z příjemných strážců stávají nekompromisní soudci a vykonavatelé takových trestů, jaké jsou pro peněženky většiny z nás velmi citelné.

Na závěr bych chtěl oběma autorům poděkovat za jejich zkušenosti z cizích zemí a také za čas, který věnovali sepsání těchto textů.

S pozdravem Petru zdar

Autor: fotojakes - ®

Diskuse k článku (12 reakcí)

Přečteno: 18 264x
Průměrná známka: 1.19

NRybaření v Evropě, 3. díl – Nizozemí

V létě tohoto roku jsem měl možnost pobývat v severní provincii Nizozemí, ve Frísku, a seznámit se s podmínkami rybaření na vodách, kterých je tam neuvěřitelné množství.