MRK.cz - stále na rybách - ryby a rybaření

MRK.cz - Stále na rybách

LRU na svazových revírech - vyjádření ČRS

Kategorie: Všeobecné

Přeposílám čtenářům MRKu zajímavou koresponcenci s ing. Janem Štípkem, jednatelem ČRS, ohledně výjimek pro závodníky LRU.

---

Dobrý den,
k stanovisku předsedy MRS nemáme co dodat, je přesné. I na revírech ČRS platí, že každý kdo chytá ryby musí mít rybářský lístek a povolenku k rybolovu. Pro závody žádná jiná úprava neplatí (ani nemůže). I závody v LRU jsou lovem ryb, závodník je osoba provádějící lov a každá osoba provádějící lov je povinna mít u sebe rybářský lístek a povolenku k rybolovu ve smyslu §13 odst.7 zák. č.99/2004 (zákon o rybářství).
Petrův zdar!
Ing.Jan Štípek, jednatel ČRS

---

Na dotaz o výjimkách momentálně odpovědět neumím, situaci prověřím. Mám totiž pocit, že se to dosud nijak neřešilo a vycházelo se z toho, že si závodníci ryby nepřivlastňují a vracejí je zpět do vody. To je v pořádku, problém je pouze v tom, že to nedělají hned po ulovení, ale ryby musí uchovat do jejich změření či zvážení a mezi ulovením a vracením je určitá časová prodleva. Pokud by se nějaký výjimka žádala, uděluje ji buď příslušný krajský úřad nebo MZe ČR (podle územní a věcné kompetence) a zásadně platí, že o ni musí požádat ve všech případech uživatel revíru, na němž se závody konají.
Petrův zdar!
Jan Štípek

---

Dobrý den, nezjistit jsem nic nového - je to skutečně tak, že se tyto věci dosud nijak neřešily. Co je jednoznačné: každý, kdo loví ryby, tedy i závodník v LRU, musí mít rybářský lístek a povolenku k rybolovu. Pokud se to dosud ve všech případech nedodržovalo, neznamená to, že tato praxe bude přetrvávat i nadále. Výjimky - řešení komplikované a těžko odůvodnitelné (zákon žádné závody v lovu ryb udicí nezná a logicky ani žádné výjimky pro tyto případy). Závody se v rámci ČRS konají na revírech různých uživatelů a o případné výjimky by musel žádat výhradně uživatel revírů. Rada ČRS nemá pravomoc žádat o generální výjimky pro revíry různých uživatelů (přestože jsou všichni z ČRS). Znovu opakuji, že osobně nevidím k výjimkám důvod, protože závodníci si úlovky neponechávají a ryby pouští. Při přípravě bližších podmínek výkonu rybářského práva pro r.2009 ale prověříme, zda by se tyto záležitosti nedaly v bližších podmínkách nějak upravit.
Petrův zdar!
Jan Štípek

---

Ještě poznamenávám, že registrační známku sportovní známku, která podmiňuje účast na akcích závodního lovu ryb, má něco přes 800 závodníků. Tím chci říci, že problém se netýká až tak velké skupiny členů ČRS, dosud také žádné zásadnější potíže nebyly. Pokud nějaký problém nedávno eskaloval při závodech na revíru MRS, tak jej zřejmě odstartovali sami závodníci tím, že někteří z nich neměli základní doklady k lovu – rybářský lístek a povolenku. Za takové situace se nelze divit, že se začnou pitvat i všechny další podmínky závodů v LRU z hlediska velmi striktního pohledu na dodržování „rybářského řádu“.
Jan Štípek

 

Martin M. - ®, 2.6.2008

Diskuse k bleskovce

N Ponty - ® St 4.6.2008 15:00:38
MRKnato- já neříkám, že nejsem
N MRKnato - ® St 4.6.2008 14:43:26
Ponty, ale na fotce vypadáš skutečně jako závodník, zkušeně, máš i dres.... nemyslím to zle.
N Ponty - ® St 4.6.2008 14:23:18
:-))))))))))))
N MUDr. Hnátek Herbert - ® St 4.6.2008 14:12:03
Že ty, truhlářský synku Ponty, také ve vezírku několik hodin trýzníš živé tvory proto, aby ses pokusil pohonit si ego?

Měl bys ovšem dostudovat aspoň nomenklaturu. Deviace i demence jsou jasně stanovené pojmy. Užíváš jeden z nich nesprávně.

A navíc, každý člen RS má právo zkontrolovat jakéhokoliv soutěživého devianta i při závodech. Já nikoho neosočuji. Používám fakta a vyzývám k využití výše uvedeného práva, které snad soutěživé devianty smaže ze světa. K tomu nám dopomáhej bůh!
N Ponty - ® St 4.6.2008 14:07:18
A už je to tady, provokatéři a dementi kolem Hnátka se už slézají. Tímto je otázka zabita a dále se bude odvíjet jen směrem k osočování, napadání a úchyláctví, jakož to dopadlo minule.
N MUDr. Hnátek Herbert - ® St 4.6.2008 13:47:40
tak to vypadá, že soutěživým deviantům trýznícím rybky ve vezírcích odbíjí ... volám třikrát hurá!!!

apropos, bratři ve zbrani, je třeba našimi plackami rybářské stráže navštěvovat bezvýjimečné závody deviantů, kontrolovat je a zatýkat!
N Turňa - ® St 4.6.2008 10:47:36
JóJóJóJóJóJóJó!
S Orionem a výjimečně i s MRKnato musím souhlasit.
"Ať žije amatérský přístup".
Už aby si MZe opravilo právní předpisy!
N MRKnato - ® St 4.6.2008 1:43:01
Macan : blbě vidím, novelu vyhlášky jsem pročetl a nikde jsem tam podklad pro existenci RŘ nenašel. Pikantní je, že pan jednatel chce dodržovat RŘ, ne zákon. Mám dojem, že společná platnost povolenek je něco jiného, než CS rybolov. Nic proti němu, ale pokud by to rada myslela skutečně vážně, hospodaření by muselo vypadat trochu jinak.
N Orion - ® Út 3.6.2008 21:46:53

ZÁKON 99/2004 Sb. Hlava III Lov
(5) Příslušný rybářský orgán je oprávněn povolovat výjimky z odstavce 2 písm. b) a c) a z odstavce 3 písm. a) a b), k chovu ryb, jejich záchraně při mimořádných situacích, k vědeckým účelům NEBO V JEDNOTLIVÝCH ZVLÁŠT ODDŮVODNĚCH PŘÍPADECH. Zásady pro udělování výjimek ze zakázaných způsobů lovu stanoví prováděcí právní předpis.
(7) Při lovu v rybářském revíru je osoba provádějící lov povinna mít u sebe rybářský lístek, povolenku k lovu, nejde-li o uživatele rybářského revíru,POPŘÍPADĚ DOKLAD O UDĚLENÍ VYJÍMKY podle odstavce 4 nebo 5 a na požádání je předložit rybářské stráži, rybářskému hospodáři, popřípadě jeho zástupci nebo osobám pověřeným příslušným rybářským orgánem nebo orgánům Policie České republiky.
¨

197 VYHLÁŠKA k provedení zákona č. 99/2004 Sb., o rybníkářství, výkonu rybářského práva, rybářské stráži,ochraně mořských rybolovných zdrojů a o změně některých zákonů
(zákon o rybářství)§ 9Zásady pro udělování výjimek ze zakázaných způsobů lovu
(K § 13 odst. 5 zákona)

(1) Výjimky ze zákazů lovu uvedených v § 13 odst. 2 písm. a) nebo b) zákona lze povolit jen uživateli rybářského revíru nebo rybníkáři PRO AKCI S ČASOVÝM,PROSTOROVÝM A VĚCNÝM VYMEZENÍM.

(3) Výjimky ze zákazů lovu uvedených v § 13 odst. 3 písm. a) nebo b) zákona lze povolit uživateli rybářského revíru za účelem POŘÁDÁNÍ SPORTOVNÍCH AKCÍ.


Držitelem registračního průkazu sportovního rybolovu může být pouze člen ČRS nebo MRS.
Členský průkaz a ostatní náležitosti vám vydají pouze na základě platného rybářského lístku.
Rybářský lístek vám vydají pouze na základě potvrzení o úspěšném složení zkoušky.

V podstatě z toho všeho plyne,že každý úchyl věnující se LRU a vlastnící registračku je členem ČRS nebo MRS.Vlastní členský průkaz a neznám jediného ,který by neměl povolenku k rybolovu.
ČRS a MRS mají dohodu o spolupráci v oblasti sportovního rybolovu a zavázali se k určitým krokům. Zde tedy došlo k pochybení.Bohužel né ze strany závodníků.
Povinností každé pořádající organizace je zajistit veškerá potřebná povolení.
Termínový kalendář schvaluje rada.
Závodní a soutěžní řády schvaluje rada.
Propozice k závodům včetně časového harmonogramu jsou schvalovány zase pod hlavičkou rady a pokud RS čapne nějakého úchylka lovícího mimo stanovenou dobu schválenou v propozicích bez dokladů,tak má postupovat dle zákona a z nikým se nesrat.

Štípek společně s předsedou MRS by si měli dát společné dostaveníčko a do kříže si nakopat.Pak mohou usednout ke všem dokumentům,které vyplodili,schválili a vylepili na stránky rady a dát si repeté ala křižmo do řiti.

Pamatuji si článek kde Štípek hovořil o amatérském přístupu současných funkcionářů.Zaznělo v něm následující: Chceme-li v současné době uspět,nemůžeme vést organizaci amatérsky.Měl by začít sám u sebe.Nemůžu si pomoci,ale z jeho odpovědí plyne jisté kličkování.Nejprve si je jistý pak znejistí ,protože musí něco ještě zjistit a nakonec potvrdí co zjistil prvně,ale nějak asi zapomněl číst,protože to o čem tvrdí ,že neexistuje vlastně existuje.

N Ponty - ® Út 3.6.2008 21:07:27
Macan- naprostý souhlas! Nejhorší je když se otázka zvrhne do osočování a vulgarizmů jako při poslední debatě na toto téma.
N Ponty - ® Út 3.6.2008 21:07:23
Macan- naprostý souhlas! Nejhorší je když se otázka zvrhne do osočování a vulgarizmů jako při poslední debatě na toto téma.
N Macan - ® Út 3.6.2008 21:04:21
PONTY - tohle jsem ještě neviděl a ani nikdo z kluků od feederu o tom nikdy nemluvil, že by to dělal. Jinak jsem taky medvěda pochopil, jak to myslel.
N Macan - ® Út 3.6.2008 21:02:46
PONTY - tohle asi není na psaní. Chtělo by to kafe nebo pivko, klidnou debatu, kde se nikdo nebude přeřvávat a skákat si do řeči. Tak že utopie :-) Ale s těmi závody máš pravdy.
N Ponty - ® Út 3.6.2008 21:02:18
Macan- jasně. Pochopil jsem medvěda, že závodníci sakují a následně pouští i při normálním rybolovu
N Macan - ® Út 3.6.2008 21:00:47
PONTY - takový vezírek používat může, ale musí přitom dodržet RŘ o počtu ponechaných ryb.
N Ponty - ® Út 3.6.2008 20:59:10
Macan- otázka je jestli vůbec žádá. Většina gulášovek se odehrává pouze pod záštitou místních organizací. Pokud pořadatel zajistí odpovídající podmínky, propozice a dodržení závodního řádu, nevidím problém ve schválení. Jenže sami víme jak tyto menší závody probíhají.....
N Macan - ® Út 3.6.2008 20:54:55
MEDVĚD - já bych se s tím svým 4metrovým "cajdákem" na normální rybařinu určitě netahal :-) Mě stačí, že ho musím sušit po závodech :-)

PONTY - ano, s tou licencí máš pravdu. Ale o vyjímku si může zažádat majitel revíru na jakékoliv závody. Otázkou je, jestli ji dostane :-)

[ Vstoupit do diskuse - 37 reakcí ]

Co je nového - všeobecné
Oznámení - obecné
Vložit oznámení

Zemřel Josef Janošík

Za nás vsetínské si dovoluji oznámit, že nás ve věku 70 let opustil dlouholetý porybný, který nás, co by pytlačící děcka, často a vytrvale odháněl od vody.

S postupem doby se tento...

Odcizení?

Zdravím. chtěl jsem se zeptat jestli někomu z Pardubic nebo okolí, nebylo odcizeno rybářské pouzdro na pruty, značky :SEMA RAPTOR...

Kalendář akcí - obecné
Seznam závodů
Výsledky závodů
Všechny výsledky
Akční nabídky
Všechny slevy a akce
akce, rybareniVýprodej praků FOX!

Za 399
Výprodej perfektně zpracovaných praků Fox s krytem rukojeti. Dostupný ve třech verzích.


akce, rybareniCukk Kukuřice

Za 55
Kukuřice Cukk velmi oblíbená nástraha na kapry, ale i ostatní nedravé ryby, potřebujete nástrahu na Method Feeder nebo jen tak na klasické krmítko tak tato kukuřice je to pravé.


Doporučujeme cestovku
Rubrika Cestovky
SUMCI.COM SUMCI.COM

Pojeďte s námi na Ebro na sumce!