Moravští a slovenští vodohospodáři podepsali memorandum a společně připraví unikátní projekt

Kategorie: Všeobecné

Povodí Moravy a Slovenský vodohospodářský podnik podepsali memorandum o vzájemné spolupráci. Vodohospodáři chtějí společně postupovat při řešení vodohospodářské problematiky na hraničních vodách a efektivně koordinovat přípravu a realizaci společných projektů. Prvním společným projektem bude revitalizace vodního toku Vlára na obou stranách hranice. Podpis memoranda proběhnul symbolicky na hranici České republiky a Slovenska.

Moravští a slovenští správci vodních toků prohlubují dosavadní spolupráci. Ta bude při správě hraničních vodních toků a správě vodních děl rozšířena o spolupráci na společných významných vodohospodářských projektech, kde je klíčový efektivní postup při plánování, přípravě a realizaci společných projektů. Memorandum o spolupráci podepsal ve čtvrtek 13. července v obcí Horné Srnie generální ředitel Povodí Moravy Václav Gargulák a generální ředitel Slovenského vodohospodářského podniku Ladislav Glinda.

Užší spolupráce bude spočívat zejména ve výměně zkušeností, předávání vodohospodářských dat, koordinaci při správě hraničních toků, přípravě společných projektů v rámci přeshraničního programu Interreg SK-CZ nebo také v rámci spolupráce v Komisi pro hraniční vody. „Úprimne som nadšený z myšlienky spoločného revitalizačného projektu, ktorým preukážeme spoločné ciele oboch republík v správe nášho vodného bohatstva. Zároveň sa nám ponúka jedinečná možnosť čerpania poznatkov od kolegov z Povodia Moravy, ktorí počtom a kvalitou revitalizačních projektov patria v našom regióne medzi lídrov,“ říká generální ředitel Slovenského vodohospodářského podniku Ladislav Glinda.

Prvním konkrétním projektem bude revitalizace řeky Vláry. Jde o řeku, která pramení ve Vizovických vrších, Vlárským průsmykem pak odtéká na Slovensko, kde se vlévá do Váhu. Díky spolupráci a společnému postupu se Vlára v následujících letech stane modelovým příkladem nejen pro další adaptační opatření, ale také pro koordinaci přeshraničních projektů. „Úzká a efektivní spolupráce má obrovský význam právě při přípravě projektů na hraničních tocích. Klimatická změna nezná hranice a proto v povodí Vláry chceme u nás i na Slovensku provést ozdravení celé krajiny, revitalizovat vodní tok, zlepšit jeho morfologii a vytvořit protierozní opatření tak, aby byla řeka odolnější vůči dopadům klimatické změny. Změny na sebe budou navazovat bez ohledu na státní hranici,“ vysvětluje generální ředitel Povodí Moravy Václav Gargulák.

V rámci spolupráce vznikne pracovní skupina, složená z českých i slovenských vodohospodářů. Ti budou mít za úkol připravit podklady pro studii, na základě které vznikne přeshraniční projekt. Povodí Moravy zpracuje návrh revitalizačních opatření na Vláře od Vlachovic po hranici se Slovenskem, Slovenský vodohospodářský podnik od státní hranice po soutok s Váhem. „Společně s připravovanou vodárenskou nádrží Vlachovice a revitalizacemi krajiny, které připravujeme v povodí budoucí vodárenské nádrže, se z Vláry stane unikátní příklad revitalizované řeky, která obsahuje kompletní výčet adaptačních opatření. Nikde jinde u nás zatím nic podobného není,“ doplňuje Gargulák.

Revitalizovat Vláru chtějí oba podniky v rámci programu přeshraniční spolupráce Interreg Slovensko – Česko. Cílem programu je podpora projektů, jejichž cílem je přizpůsobení se změně klimatu. „Aby mohol byť projekt dovedený k úspešnej realizácii, je práve nevyhnutná úzka spolupráca a koordinácia moravských a slovenských správcov vodných tokov,“ dodává Glinda.

Zdroj: http://www.pmo.cz/cz/media/tiskove-zpravy/moravsti-a-slovensti-vodohospodari-podepsali-memorandum-a-spolecne-pripravi-unikatni-projekt/

MAXXSKATER, 16.7.2023

Diskuse k bleskovce

NTibiik - Profil | Ne 16.7.2023 17:33:17

tomvec >> Vyplívají mě z toho dvě věci:
za 1- Řeka Vlára už nikdy nebude řekou,stane se z ní další stoka bez vody a bez života...
za 2- Povodí Moravy po pětadvaceti letech plundrování řeky Moravy a její přítoků už neví co dál,tak se pomalu cpe na Slovensko...
-Citace z článku: "Z řeky Vláry se stane unikátní příklad revitalizované řeky..." Osobně si myslím, že tolik unikátních výtvorů co předvedlo a předvádí PM za několik ušmudlaných miliard nám může Evropa tiše závidět... -.A nezapomeňme si za ten paskvil zase pane Gargulák pak zatleskat:((((

Ntomvec - Profil | Ne 16.7.2023 14:19:43

Jak vidím v jednom článku slova PMO, revitalizace a přírodě blízký, začínají se mi po těle dělat jakési divné pupínky.