V boji s invazními druhy zvířat a rostlin má pomoci nový akční plán

Kategorie: Všeobecné

... Najít efektivnější postupy má právě nový akční plán. „Měl by sdružit jednotlivé skupiny, ať jsou to třeba zemědělci, rybáři, lesníci, ochranáři, aby byl jejich postup koordinovaný. Další okruh se týká kontrolní činnosti, ekonomických nástrojů, legislativních nástrojů a výzkumu,“ uvádí Tomáš Görner z Agentury ochrany přírody a krajiny

https://www.irozhlas.cz/veda-technologie/priroda/invazni-druhy-akcni-plan_2307061219_cen

MAXXSKATER, 8.7.2023

Diskuse k bleskovce

Žádné zápisy.