PMO: Úhyn ryb v jezu Bulharech způsobily znečištěné povrchové vody

Kategorie: Všeobecné

Biologické centrum Akademie věd ČR prezentovalo možné příčiny vyčerpání kyslíku a následného úhynu ryb v nadjezí jezu Bulhary. Prezentace proběhla na společném jednání zástupců Jihomoravského kraje, města Břeclav, Povodí Moravy, s. p. a Moravského rybářského svazu. Dle závěrů AV úhyn ryb nezpůsobil provoz malé vodní elektrárny, příčinou je znečištění povrchových vod. Procesy, které probíhají v nadjezí, vykazují řadu anomálií a lokalitu je třeba podrobně monitorovat.

10. března proběhlo jednání, na kterém Jakub Borovec z Biologického centra Akademie věd ČR představil závěry posouzení možných příčin úhynu ryb v úseku mezi VD Nové Mlýny a jezem Bulhary. Výstupem zpracovaného hodnocení byl návrh souboru opatření, která mají snížit riziko dalších úhynů v budoucnu. Lokalitu a procesy odehrávající se v Dyji budou odborníci dále podrobně zkoumat. Zásadním podkladem pro zpracování hodnocení byl rozsáhlý monitoring kvality vody bezprostředně po havárii.

Dle Akademie věd došlo ke ztrátě kyslíku v nadjezí kvůli jeho vysoké spotřebě velkým zastoupením biomasy – tedy spotřebou řasami, sinicemi, rybami a odumírající organickou hmotou – a jeho nedostatečné produkci v denních hodinách. Provoz malé vodní elektrárny neodstraňuje z vody kyslík a při nadlepšování obsahu kyslíku rozstřikem pod segmenty je jeho spotřeba v nočních hodinách pod VD Nové Mlýny natolik vysoká, že nedoputuje do nadjezí jezu Bulhary či nepostačuje k pokrytí jeho deficitu.

V nadjezí se odehrávala řada různých procesů, z nichž některé označilo hodnocení AV za anomálie. „Příkladem je situace, kdy ani v denních hodinách při příznivých světelných podmínkách nedocházelo k dostatečnému dosycení vody kyslíkem fotosyntézou. Ke spotřebě kyslíku docházelo nejen v nočních, ale nadměrně také během dne. Ani okysličená voda odpouštěná z nádrže, případně doplněná rozstřikem pomocí segmentů, nebyla schopná do nadjezí dotéct tak, aby množstvím kyslíku umožnila udržet vysoké množství ryb při životě,“ popsal Jakub Borovec z Akademie věd.

Vědecké zhodnocení příčin úhynu potvrzuje dřívější vyjádření Povodí Moravy. „Jsme přesvědčeni, že příčinou je enormní vypouštění nedostatečně čištěných odpadních vod v celém povodí, zejména živin, pokles průtoků a nárůst teplot vlivem klimatické změny. Je však třeba zdůraznit, že při stávajícím zatížení povrchových vod živinami z odpadních vod, vysokých objemech biomasy, vysokých teplotách vzduchu a vody v letních měsících, snížených průměrných průtocích v tocích a původním druhovým složení rybí obsádky a jejího množství nelze havarijní stav při souběhu nepříznivých faktorů předvídat a vyloučit,“ zdůraznil ředitel pro správu povodí Antonín Tůma z Povodí Moravy, s. p.

Hodnocení AV dále navrhlo soubor opatření, která by měla dalšímu úhynům předcházet. Hlavní navržené dlouhodobé opatření přitom potvrzuje, že příčina úhynu spočívá ve vypouštění množství nedostatečně pročištěných odpadních vod do vodních toků.

Proto bylo ze strany Jihomoravského kraje iniciováno založení pracovní skupiny „Společně za čistou a živou Dyji“. Zástupci Jihomoravského kraje, města Břeclav, Povodí Moravy, s. p. a Moravského rybářského svazu se shodli, že je potřeba společně vytvořit tlak na snížení vypouštěného znečištění, zvýšení účinnosti odstranění živin z odpadních vod, kontroly vypouštěného znečištění a zpřísnění limitů vypouštěného znečištění, neboť stávající vypouštěné znečištění je v zásadním nepoměru k množství povrchových vod, do kterých jsou odpadní vody vypouštěny. „Poměr vypouštěného znečištění a množství vody v přírodě se stále zhoršuje dopadem klimatické změny, která se zejména na jižní Moravě projevuje v nárůstu průměrných a hlavně maximálních teplot, navýšení počtu tropických dní a zvýšení ztrát povrchové vody evapotranspirací, výparem, větrnou erozí a nerovnoměrně rozloženými srážkami. Společně bude pracovní skupina iniciovat výzkumný projekt s cílem podrobného popisu všech procesů, které budou podporou pro zpřísnění limitů vypouštěného znečištění a návrh technických a organizačních opatření k ovlivnění faktorů a procesů zejména v nadjezí jezu Bulhary, které by snížily spotřebu kyslíku, zvýšily jeho produkci a vytvořily společně s definovanou rybí obsádkou i v kritických tropických dnech rovnovážný stav,“ sdělil náměstek hejtmana Jihomoravského kraje pro životní prostředí Lukáš Dubec.

Martin M., 10.3.2023

Diskuse k bleskovce

NMartin M. - Profil | St 29.3.2023 16:43:36

Řízek 5,125 >> bohuzel je ekologicke vnimani (obecne velkorysost) navazano na celkovy blahobyt spolecnosti. Proste resis jen par dulezitych veci, ktere te nejvice pali. A kdyz te nepali finance, nezamestnanost, kriminalita, nespravedlnost apod, tak se tvym nejvetsim problemem stane napr. ekologie, na kterou se zameris a vydupes si treba zakaz spalovacich motoru. Coz neni nejaka umela poza bohate vrstvy, oni to tak fakt citi a vyzaduji, patri to mezi jejich nejvetsi problemy, protoze ostatni problemy uz maji vyresene.

NŘízek 5,125 - Profil | St 29.3.2023 11:13:18

V podstatě jde o to, že u nás je stále zažitá metodika z dob Rakouska -Uherska, která je již dávno překonaná.
a to se týká třeba i ve způsobu hospodaření v lese.
V Německu touto metodikou zatížení nejsou a jsou schopní se přizpůsobit aktuálnímu vývoji.

NŘízek 5,125 - Profil | St 29.3.2023 11:02:49

doporučuji si přečíst, i když je to dlouhé.
vono se o tom jako dost ví, ale u nás se dá velmi málo udělat.
o to smutnější jsou tam fotky z německa, kde se udělat dá, a ještě se do toho zapojují občané.

Ochrana a zlepšování morfologického stavu vodních toků (2020)

https://knihovna.nature.cz/media-viewer?rootDirectory=73270&origin=https%3A%2F%2Fknihovna.nature.cz%2Frecords%2F4d616fbd-33d6-4ab4-be4e-d9a816edd566%3Fback%3Dhttps%253A%252F%252Fknihovna.nature.cz%252Fsearch%253Ftype%253Dglobal%2526q%253Dochrana%252Ba%252Bzlep%2525C5%2525A1ov%2525C3%2525A1n%2525C3%2525AD%26group%3D4d616fbd-33d6-4ab4-be4e-d9a816edd566%2Cf820aba0-f2a6-4fa4-b13f-a2cb9b0f744d%2C6da07fff-9265-4806-9c23-371977488bbd%2Cc38655d5-166f-44bf-b4d8-70042ff2f16b%2Ce2016bfa-cc25-4ab3-b653-d43b477cf3c9%2C4f9189af-1c65-498b-b47d-49e21b81c62d%2C4a717cbf-6698-4881-ba11-f5d2c4666c94%2C76a21c03-194d-4f28-a00b-a96f3a37b319%2Cfad5a214-13bb-4534-a51d-27fd1e07fa7b%2Cb6ba5a79-65c1-4de2-a84e-72f4eabd0c1a%2Cd83ee8b7-c25a-4580-a4e1-00af9adb85c7#!?file=30581

Ekologicky orientovaná správa vodních toků (2016)

https://knihovna.nature.cz/media-viewer?rootDirectory=73270&origin=https%3A%2F%2Fknihovna.nature.cz%2Frecords%2F4d616fbd-33d6-4ab4-be4e-d9a816edd566%3Fback%3Dhttps%253A%252F%252Fknihovna.nature.cz%252Fsearch%253Ftype%253Dglobal%2526q%253Dochrana%252Ba%252Bzlep%2525C5%2525A1ov%2525C3%2525A1n%2525C3%2525AD%26group%3D4d616fbd-33d6-4ab4-be4e-d9a816edd566%2Cf820aba0-f2a6-4fa4-b13f-a2cb9b0f744d%2C6da07fff-9265-4806-9c23-371977488bbd%2Cc38655d5-166f-44bf-b4d8-70042ff2f16b%2Ce2016bfa-cc25-4ab3-b653-d43b477cf3c9%2C4f9189af-1c65-498b-b47d-49e21b81c62d%2C4a717cbf-6698-4881-ba11-f5d2c4666c94%2C76a21c03-194d-4f28-a00b-a96f3a37b319%2Cfad5a214-13bb-4534-a51d-27fd1e07fa7b%2Cb6ba5a79-65c1-4de2-a84e-72f4eabd0c1a%2Cd83ee8b7-c25a-4580-a4e1-00af9adb85c7#!?file=30581

Nrazisdas - Profil | Čt 23.3.2023 19:25:49

Řízek 5,125 >> Sem si vědom, že je realita jiná. A nezlehčuji situace do kterých se lidé při povodních dostávají. Ale nalijme si čistého vína. Za spoustu problémů si můžeme jako lidstvo sami. Člověk se svým počínáním stal geologickou silou.
Otázkou je jestli ty katastrofy jsou doopravdy katastrofy. Jestli to nejsou jen katastrofy v našich očích, protože nedokážeme přijmout realný stav věcí?Jestli to není pocit, že všemu rozumíme a musíme vše řídit? Jednáme ve prospěch něčeho vyššího, nebo jen ve svůj prospěch? Z hlediska dlouhých časových řad, to jsou bezvýznamné epizody v existenci Země, která se stále mění. Otázek je hodně a filozofovat bychom mohli do nekonečna. Nakonec budeme stejně jednat tak, abychom přežili. Je to přirozené pro všechny živočichy.

NŘízek 5,125 - Profil | Čt 23.3.2023 18:32:49

tomvec >> není vůle, většinovou společnost nějaká příroda a zlepšující opatření vůbec nezajímá.
Jinak to vidíme podobně.

NŘízek 5,125 - Profil | Čt 23.3.2023 18:30:57

razisdas >> tohle řekni na povodí, vedení obci a občanům... :)
Jako většina z nás tady tak nějak tuší, co by se melo/mohlo dělat pro nápravu stavu, ale běžná praxe je zcela jiná.
A to ve všem, včetně výstavby.

Nrazisdas - Profil | Čt 23.3.2023 13:47:19

tomvec >> Souhlasím se vším.
Přirozená kajina má mechanizmy jak přívalové deště zachytit - listnaté lesy, lužní lesy, podmáčené louky, meandrující toky. Kanalizovaná krajina vliv přívalových déšťů multiplikuje.
Ale musíme někde žít, tak by bylo dobré hledat nějaký balanc. Tam kde to jde, tak hospodařit méně efektivně a více v souladu s přírodou. Nemusíme ze všeho vydojit poslední kapku krve, pak nám do budoucna nic nezbyde.

Nrazisdas - Profil | Čt 23.3.2023 13:37:28

tomvec >> Ohledně vlivu stromů na povodně mám jiný názor. Je známo, že smíšené lesy, lužní lesy mají daleko větší aktivní povrch půdy, než zemědělská krajina. Tudíž dokáží zadržet vodu v krajině při deštích a nástup povodní zmírňují. Voda se v nich může bezpečně rozlít. Namísto ekonomického bezlesí, které má aktivní vrstvu půdy zničenou.
Povodně jsou spíš náš ekonomický problém, protože spousta obydlí leží na místech, kde se dříve řeka běžně při povodních rozlévala, v říční nivě.
Kanalizovaná řeka a krajina budou mít vždycky při povodních větší ničící potenciál, protože v ní a kolem ní chybí ten " bordel" co tu vodu zpomalí a kde se může rozlít a vsáknout.

Ntomvec - Profil | Čt 23.3.2023 9:52:48

Řízek 5,125 >> přitom proti povodním by se mělo bojovat o desítky až stovky kilometrů výš proti proudu než kácení stromů, narovnávání a dláždění toků v nížinách a stavění nesmyslných vodních děl (třeba Skalička).

Je ale otázka, jestli miliardy určené pro tato nesmyslná a zbytky přírody ničící opatření ještě má smysl přesměrovat do jiných opatření (pokud by tedy byla vůbec nějaká vůle), jestli ty změny už nejsou nevratné.

Zemědělská půda bez organických složek, zničená chemií ztratila schopnost zadržovat vodu, podhorské louky a pastviny jsou přeměny na pole pro pěstování řepky a energetické kukuřice, a lesy schopnost zdržovat vodu už také nemají. A když místo pravidelných přiměřených srážek čím dál častěji přicházejí jednou za měsíc přívalové srážky, situace se jen zhoršuje.

NŘízek 5,125 - Profil | Čt 23.3.2023 7:44:03

Martin M. >> ano, příroda to dělá sama a zadarmo :)
Kdyz to dobře proroste, tak je to stabilní a vydrží to i povodně.
Zásadní problém vidím ve vnímání a přístupu k funkcím vodního toku a jeho následné údržbě. U nás zatím převažují trendy mít to všechno rovné a "čisté".

NŘízek 5,125 - Profil | Čt 23.3.2023 7:36:18

razisdas >> za mě taky super, nicméně viz příspěvek kolegy tomvece níže.
Navíc teď jak jsou časté extrémní výkyvy počasí, tak se lidi stromů vyloženě bojí,
Taky kdo by po každým tom větším větru tu cyklostezku uklízel:))
A potom povodí - opakuji - jsou to pro ně překážky v plynulem odtoku vody při povodních, prostě věci co můžou zvyšovat hladinu vody.
Já ten přístup ke stromům vidím z té praktické stránky bezneho provozu.
Zatím se přístup moc nemění, naopak je to spíše horší.
A čiste technicky - když bude v měsíci v kuse dvacet tropických dní, tak se mlýny ohreji tak, že to dole už nic neuchladi. A taky tam skoro nic nepoteče...
Osobně proti stromům na březích vůbec nic nemám, jen popisuji příklady z praxe.

Ntomvec - Profil | Čt 23.3.2023 7:07:45

razisdas >> máš pravdu, ale v reálu jsou "priority" nastavené úplně jinak. Bezpečná a bezúdržbová cyklostezka, ochrana před povodněmi™, neustálá práce pro povodí a kamarády z betonové lobby jsou víc než přírodní řeka a krajina.

A co se týká těch (cyklo)turistů, včera byl na ČT2 dokument o obnově lesů a mimo jiné tam padlo, že lidé v současnosti ani neví, proč v tom lese jsou, nepoznají stromy, zvířata...

Taky byl nedávno dokument o turistice, kde říkali, že průměrná délka návštěvy Sněžky je snad deset minut. Vyjet nahoru, udělat selfie jako důkaz, a honem za další "atrakcí", aby mohli na sociálních sítích doložit, jak jsou in.

Asi takový je vztah většiny populace k přírodě.

Nrazisdas - Profil | Čt 23.3.2023 6:15:40

Řízek 5,125 >> Za mě má vegetace na březích jen pozitiva. Zastíní příbřežní zónu, takže nedochází k jejímu přehřátí. Ve stínu stromů na březích se dá odpočívat. Vytvoří se spoustu ukrytů pro další živočichy. A cyklostezka může vést hned vedle. Jízda po cyklostezce chráněné stromy je příjemnější, než po otevřené pláni, kde fučí vítr a praží sluníčko.
Rákosová pole by byla talé super. Spousta úkrytů pro živočichy a turistice by to také nemuselo vadit. Na řeku s ostrůvky rostlin je hezčí pohled, než na kanál s kamennými břehy. Projížďka loďkou po vodě s různými zákoutími je také super, lepší než po otevřené pláni, kde se člověk neschová. Navíc každý ostrůvek takovéto zeleně tvoří svůj vlastní ekosystém a obohacuje tak ten ekosystém okolo. Jak říkám, samá pozitiva.

NMartin M. - Profil | Čt 23.3.2023 2:21:54

Řízek 5,125 >> takove zarostle meandry by se nahodou daly udelat na vsech 3 pritocich, vicemene si to tam priroda dela sama, akorat ji to pak zase odbahnime sacima bagrama a asi by to bylo kratkodobe reseni a prvni povoden to smete vse do nadrze.
(ted nevim, jestli ta fotka je moje nebo ne, kdyz tak autor promine prosim)

NŘízek 5,125 - Profil | St 22.3.2023 23:13:25

otoš >> bude se to opakovat, už teď koncem března stačilo pár teplejších dní, a mnoho obzvláště menších nádrží je plných rychle vybujelych řas a sinic.
Jestli bude standard teplejší počasí už od brzkého jara, společně s kvantem živin co ve vodě je, jsou nový mlýny opět zelený a řeka pod nima taky, ty rozlehlý vodní plochy nelze uchladit, a hlavně přísunu živin z okolí nezabranis - to máš zdroj Brno, Pohořelice, zástavbu na brehach nádrží, je to celkově zemědělsky velmi intenzivně využívána oblast-tedy velké splachy živin do systému toků, a ten fosfor a dusík se z vody už jen tak nedostane.
Resp by na vtoku mohli být nějaký rozlehlý pole rákosů a dalších rostlin na systému korenovych čističek. To by fungovat mohlo-nicméně není to úplně vhodné pro turismus:)
Stejně tak stromy u řeky-kde je tam chceš mít, když je tam všude na břehu sama cyklostezka? Ze stromu padají větve a listí, a občas i strom:), a to provozu okolo řeky vadí...a pak je s tím problém při povodních.
Navíc je to řeka je to široká, ta se už moc zastinit nedá. Leda zkusit udělat opatření na nadlepseni proudění v řece - více prahů, kde by se voda mohla okysličit-ovsem to bude stát hodně peněz.
Jako nejlevnější vidím tu kořenovou čističku na vtoku, nebo i někde níže udělat rákosova pole.
Ovšem - to je pohled biologa, který narazí na X důvodů - proč to nejde:)

NMartin M. - Profil | St 22.3.2023 22:51:44

otoš >> Pritok sice muzes zkusit zchladit, ale pri pritoku 10k/s do D5 se v ni voda vymeni jednou za 100 dnu a kdyz zapocitas D7 a D6 tak budes tak na 150 dnech, tedy v lete vypoustis vodu, ktera tam dotekla jeste ledova skoro v zime. To nejvetsi ohrivani resp. kopirovani teploty vody podle pocasi se deje az v nadrzich.

Jinak za mne ryby uhynuly proto, ze se vetrem nahrnuly sinice k hrazi, zde dochazelo ve velke vrstve k jejich hynuti a hniti, elektrarnou se z toho jeste udelalo smoothie, ktere okamzite zralo dalsi kyslik, a zrovna ten vecer pred uhynem doslo v vytekani velkeho mnozstvi mnohem zelenejsi vody, nez ktera tekla z hraze bocnim vytokem pres cerpacku tim kanalem, co se vleva do reky pod pomnikem a kde za normalnich okolnosti nikdy voda netece. Udajne to nasava vodu z NM nekde u modreho zabrali a je to vedene velkyma trubkama sem do cerpacky k zavlozovani. Ten den tam byl kamos a v tomto pritoku uz byly mrtvi hlavaci. Volal hospodari MRS, ze bude uhyn, ze ma zkusenosti jako rybnikar a ze to bude pruser, ale tato informace nejspise nebyla nikam dal predana a za cca 6 hodin uz ucpaly mrtve ryby vtok do MVE v Bulharech... Ten zeleny vytok ten vecer nekdo nahraval na FB, jsou k tomu videa i fotky. Tato informace od PMO nikdy nezaznela. Za normalnich okolnosti by mela byt voda v rece ta stejna co v prehrade a jeste prokyslicenejsi, ale zde to bylo naopak - v prehrade ryby v pohode, v rece mrtvo.

Notoš - Profil | St 22.3.2023 22:51:24

Řeku Dyji mám moc rád. S okolitými loukami a přilehlým lužním lesem je perlou jižní Moravy.