Vídeň chce vrátit ohrožené jesetery do Dunaje. Do konce dekády vypustí 1,6 milionu rybích mláďat

Kategorie: Všeobecné

Do tří let zakotví ve Vídni speciálně přestavěná nákladní loď, která se stane hlavní základnou evropského projektu usilujícího o návrat jeseterovitých ryb do Dunaje. Do roku 2029 by vody evropského veletoku mělo osídlit přes 1,6 milionu silně ohrožených jeseterů. Populaci obrovských sladkovodních ryb v Dunaji zdecimovaly lidské zásahy. Akce navazuje na předchozí úspěšné vypuštění 240 000 jeseterů malých do Dunaje a jeho přítoků včetně řeky Moravy.

Jeseterovití patří mezi největší sladkovodní ryby na světě. Některé z druhů jeseterů mohou přesahovat délku dvou metrů a váhu jedné tuny. Díky své velikosti, očekávané délce života přesahující i 100 let, pozdní pohlavní vyspělosti, různorodým požadavkům na místa výskytu a migračnímu životnímu cyklu jsou také skvělými indikátory pro ekologicky prospívající řeky a moře. Mezinárodní svaz ochrany přírody IUCN klasifikuje jesetery jako celosvětově nejohroženější skupinu zvířat, a to kvůli nadměrnému rybolovu pro maso a kaviár, ale také migračním bariérám a ztrátě přirozeného prostředí, například v důsledku stavby přehrad či úprav břehů.

Dva ze šesti druhů jeseterovitých v Dunaji již zcela vymřely. Tři se vyskytují pouze izolovaně na dolním toku. Jejich přirozené rozmnožování však probíhá zcela sporadicky, uvádí vídeňská univerzita BOKU. Extrémně malé populace již ztratily schopnost obnovy a potřebují systematickou podporu. A právě to slibuje nová iniciativa LIFE Boat4Sturgeon, na níž se pod vedením BOKU bude podílet město Vídeň i další instituce z Rakouska, Maďarska, Slovinska, Rumunska, Bulharska, Slovenska a Ukrajiny.

Lodní líheň ve Vídni

Hlavní centrálou pro znovuosazení jeseterovitých ryb v Dunaji se stane speciálně přestavěná nákladní loď, která zakotví u Dunajského ostrova ve Vídni. V ní budou experti chovat a rozmnožovat mateřské ryby a starat se o odchov mláďat. Další stanice vyrostou i v ostatních zemích. Pracovníci zároveň v nadcházejících letech vytvoří genovou databázi s cílem zajistit co největší diverzitu populace. Celkem půjde o čtyři druhy jeseterovitých: vyzu velkou, jesetera ruského, hvězdnatého a malého.

Právě na odchovu jesetera malého nasbírali pracovníci v uplynulých letech řadu cenných zkušeností. Od roku 2016 totiž ve Vídni fungovala speciální kontejnerová líheň pro tento druh. Během pěti let se podařilo odchovat a do Dunaje a jeho přítoků včetně řeky Moravy vysadit na 240 000 jedinců. Na předchozím projektu se podílelo i Povodí Moravy.

Navazující iniciativa si klade výrazně ambicióznější cíle. Odborníci totiž chtějí do roku 2029 do různých úseků Dunaje v součtu vypustit na 1,6 milionu mláďat všech čtyř druhů. Následovat bude pečlivý monitoring rybí populace. Univerzita BOKU a další zapojené instituce se také zaměří na osvětovou činnost na sociálních sítích, při různých akcích nebo prohlídkách pro školy. Celkový rozpočet dosahuje 11,8 milionu eur, z toho dvě třetiny plynou z EU programu LIFE, zbytek financování zajistili jednotliví partneři.

Fotografie
Mláďata jesetera malého © PID/Houdek

Martin M., 20.10.2022

Diskuse k bleskovce

Žádné zápisy.