Společnost Mondi Štětí uzavřela se Severočeským územním svazem dohodu o finanční podpoře rozvoje populací ryb v řece Labi

Kategorie: Všeobecné

Společnost Mondi Štětí a Severočeský územní svaz uzavřely dohodu v rámci jednání o nápravě situace po úniku hydroxidu sodného do dešťové kanalizace, který 15. ledna způsobil znečištění vody u výpusti do Labe a následný úhyn ryb. Dohoda zahrnuje i finanční podporu, kterou Mondi Štětí poskytne na rozvoj populací ryb v regionu.

https://www.crsusti.cz/cz/aktuality/spolecnost-mondi-steti-uzavrela-s-crs-z-s-severoceskym-uzemnim-svazem-dohodu-o-financni-podpore-rozvoje-populaci-ryb-v-rece-labi

ska-la, 17.2.2022

Diskuse k bleskovce

Žádné zápisy.