Ve středu 15. 12. proběhne konference přeshraničního projektu Dyje 2020

Kategorie: Všeobecné

Povodí Moravy, s. p. ve spolupráci s projektovými partnery pořádají on-line závěrečnou konferenci přeshraničního projektu Dyje 2020 / Thaya 2020 zaměřenou na prezentaci výsledků spojenou s workshopem. Připojte se ke konferenci a získejte nejnovější poznatky nejen o samotné řece, ale také o projektech, v rámci kterých čeští a rakouští vodohospodáři již několik let spojují své úsilí. Jedním z nejznámějších projektů je známé a odbornou i laickou veřejností oceňované napojení odstavených ramen Dyje.

Povodí Moravy, s. p. spolu s českými a rakouskými partnery dokončilo v tomto roce projekt Dyje 2020 / Thaya 2020, který je výjimečný i v evropském měřítku. Řeka Dyje tvoří v převážné časti řešeného úseku státní hranici, což před řešitele projektu kladlo specifické cíle. Jednalo se konkrétně o hraniční úsek nad soutokem s Moravou, úsek řeky Dyje na území národních parků, které se opět rozkládají na území České republiky i Rakouska. Posledním úsekem byla Dyje nad nádrží Vranov. Tady sice řeka netvoří hranici, ale poprvé od soutoku s Moravou natrvalo opouští české území, aby pokračovala na území Rakouska až k místu, kde vzniká soutokem Moravské a Rakouské Dyje.

Díky projektu (ale i díky mnoha předchozím aktivitám) se podařilo nastavit nebývalou úroveň přeshraniční spolupráce. Ta umožnila nejen unikátní společný projekt napojení odstavených ramen řeky na hraničním úseku, ale i koordinaci přístupů, monitoringu a metod vyhodnocení toku z hlediska Evropské rámcové směrnice o vodách. Lokalita napojení ramen v „moravské Amazonii“ je pro běžného člověka obtížně přístupná. Proto se s tímto projektem na závěrečné konferenci seznámíme z ptačího pohledu pomocí virtuální terénní pochůzky. S výsledky koordinace monitoringu seznámí Robert Konečný z rakouského Umweltbundesamtu. Provedené, současné i plánované aktivity na tomto úseku Dyje představí za rakouského správce toku Franz Steiner.

Díky kolegům z Výzkumného ústavu vodohospodářského probíhal na všech třech řešených úsecích Dyje rozsáhlý monitoring rybí obsádky, její početnosti i chování. S jeho výsledky nás seznámí v prezentaci. K jakým závěrům a doporučením na území národních parků tyto výsledky vedly, představí David Freudl z národního parku Thayatal. Na konci konference se formou workshopu zamyslíme nad další budoucností řeky Dyje.

Závěrečná konference se uskuteční ve středu 15. 12. 2021 od 9:30 hod. prostřednictvím videokonference. Připojit se bude možné pod odkazem:

http://www.sympozium.online/dyje2020

Heslo: ATCZ7

Tlumočení je zajištěno.

ATCZ7, DYJE 2020 / THAYA 2020

Závěrečná konference, 15. 12. 2021

PROGRAM

9:30 – 9:45 Uvítání /Tůma Antonín, Povodí Moravy, s.p./

9:45 – 10:00 Představení projektu /Veselý David, Povodí Moravy, s.p./

10:00 – 10:30 Aktivity viadonau /Steiner Franz, viadonau/

10:30 – 11:00 Výsledky biologického monitoringu /Konecny Robert, Umweltbundesamt/

11:00 – 11:30 Napojování odstavených ramen, virtuální terénní prohlídka /Veselý David, Povodí Moravy, s.p./

11:30 – 12: 15 Přestávka

12:15 – 13:00 Biologický monitoring PP4 /tým VÚV TGM, v. v. i./

13:00 – 13:30 Vodní ekologie řeky Dyje v oblasti obou národních parků /Freudl David, NP Thayatal/

13:30 – 14:00 Workshop: Budoucnost řeky Dyje a jejich ramen spojený s diskuzí

Projekt ATCZ7 Dyje 2020 / Thaya 2020 je kofinancován z programu Interreg V-A, Rakousko – Česká republika 2014 – 2020.

Název projektu: DYJE 2020 / THAYA 2020

Číslo projektu: ATCZ7

Délka trvání projektu: 01. 05. 2016 – 31. 12. 2021

Zdroj: http://www.pmo.cz/cz/media/aktuality/konference-preshranicniho-projektu-dyje-2020-thaya-2020/

MAXXSKATER, 14.12.2021

Diskuse k bleskovce

Žádné zápisy.