Jaké stavby MVE se připravují?

Kategorie: Všeobecné

V současné době je v plánu 5 nových MVE (malých vodních elektráren) na řekách, které se intenzivně využívají k vodní turistice. Asociace vodní turistiky a sportu je ve všech řízení účastníkem a snaží se v této věci prosazovat vodácké zájmy. Jenže to nemá tak jednoduché, jak by si někdo myslel. V některých případech dochází k zajímavým situacím, kdy je např. k vyjádření zainteresovaných organizací předána méně konfliktní projektová dokumentace, než je pak předložena ke schválení na úřad. Jenže stanoviska jsou k původní verzi a ne k té schvalované. Stavitel tak má v ruce papír s kladným stanoviskem jenže k jiné dokumentaci, a je problém docílit změny, obzvláště když si toho vůbec nikdo nevšimne. Někdy je těch verzí i několik. Dále se v projektové dokumentaci často objevují méně konfliktní názvy, které ale neodpovídají realitě a správnému názvosloví. Např. se jedná o záměnu pojmu vzdouvací objekt (jez se vzdutím) za stabilizační práh, který v podstatě vodu nenadržuje. Pokud pak čtete dokumentaci, zdá se vám, že příčná překážka nebude mít žádný vliv na řeku a bude představovat jen jakýsi balvanitý skluz s minimem vzdutí. Realita je však odlišná. To, že ve výkresech není ohraničeno celé staveniště, kam je nutné zahrnout i tzv. prohrábky, je celkem běžné. Ty prohrábky obvykle znamenají drastické bagrování koryta pod jezem tak, aby se zvýšil spád a v dokumentaci nejsou často ani dostatečně popsány. Jako by vůbec neexistovaly.

Ohře MVE Dubina

O této stavbě a vývoji ohledně povolení ke stavbě podrobně informujeme (https://www.raft.cz/Clanek-MVE-Dubina-se-stavet-nebude.aspx?ID_clanku=2328). V současné době má investor čas do konce listopadu, aby si zajistil potřebná stanoviska zrušená v rámci odvolacího řízení a vypořádal se s připomínkami opět vzešlými z odvolacího řízení. Stavět zatím ale nemůže, kladné rozhodnutí ke stavbě bylo zrušeno.

Ohře MVE Vojkovice

Jen několik kilometrů od MVE Dubina má vzniknout zcela nová MVE v lokalitě Velichov - Vojkovice, která bude vodu z řeky odvádět v délce přes 300 m. Na řece má vzniknout dle původních plánů „stabilizační práh“, který ale bude mít vzdutí přes 300 m až k ústí Bystřice. Bude se tak jednat o klasický vzdouvací objekt. Stavba se výrazně nelíbí místním obyvatelům, kdy v rámci technologie mají být použity hlučné Archimedovy šrouby, industrializuje se jim krajina za domem a vzdutí může zásadně změnit záplavové území. AVTS se k celé stavbě vyjadřovala pro investora, kdy jsme mimo jiné kriticky poukazovali na velkou fragmentaci řeky v tomto úseku, která se stavbou ještě zhorší. V současné době je vedeno územní řízení, které je ale poměrně nestandardní.

Otava MVE Malé Hydčice

V lokalitě Malé a Velké Hydčice má být obnoven jez a zasypaný náhon k bývalému mlýnu, aby se zde postavila nová MVE. Voda by tak měla být odvedena v délce přes 1 km. Tím, že se obnoví náhon, dojde ke komplikacím ohledně spojovací cesty mezi Malými a Velkými Hydčicemi, kde by obyvatelé měli problémy se dostat z obce. Bojí se, aby obec neprodala veřejnou cestu nutnou pro stavbu náhonu pražským investorům a tím nebyli zcela neodříznuti od světa. V současné době se vede řízení dle §56 z výjimky pro zvláště chráněné živočichy, které je přerušeno kvůli zajištění potřebných dokladů. Na základě biologického průzkumu v místech, kde by měla být voda odvedena z řeky náhonem, byl nalezen výskyt velkého množství chráněných živočichů včetně raka. Investor se brání tím, že má v plánu odvést pouze velmi malé množství vody ve výši 0,9 m3/s, což už budí podezření. Toto množství nikdy nebude stačit na ziskovost a je pravděpodobné, že se teď povolí jen malé množství, aby za pár let došlo k navýšení. To už se ale bude povolovat daleko snadněji.

Otava MVE Nové Městečko

V plánu je postavit na horní Otavě novou MVE u Městečka s novým jezem na toku, který bude vodu z řeky odvádět dlouhým a zatrubněným náhonem. Záměr ale zasahuje do evropsky významných lokalit, proto byla nařízena EIA. Dle vypočtených průtokových poměrů jednoznačně vyplývá, že stavba za poslední 4 roky by byla téměř polovinu svého času nefunkční a ve zbytku by vyráběla jen v omezeném režimu. Jez by tak působil po většinu roku jen jako zbytečná příčná překážka. Je zarážející, že to investorovi nevadí a s omezeným výkonem počítá. Vzhledem k různých dotačním titulům je to ale pochopitelné, aneb Co stojí daňové poplatníky MVE. Jenže místní se obávají, že se jim stavbou znehodnotí pozemky, jelikož nebudou moci zakopanou plastovou trubu o průměru 2,6 m přejíždět. Poukazují i na znehodnocené nemovitosti výše na toku, kde stejný investor již jednu MVE má, a vibrace a hluk se projevují v okolních domech. Jsou z toho velmi nešťastní a AVTS několikrát kontaktovali s prosbami o zastání a pomoc.

Úpa MVE Úpice

Na poškozeném jezu v centru Úpice má vzniknout nový vakový jez s příjezovou MVE. Investor se AVTS snaží vyjít vstříc stavbou skluzu a místem na přenášení. Problém ale je, že se jez má navýšit od současného stavu o cca 60 cm a tím prodloužit vzdutí. Dále tlumení vody z přepadu se bude realizovat pomocí vývaru a s tím souvisí to, že by mohl být za zvýšených průtoků nebezpečný.

Jez v Úpici

Další řízení, do kterých AVTS aktivně vstupuje, je např. oprava Reichova jezu na Rožnovské Bečvě ve Valašském Meziříčí. AVTS bude požadovat, aby se jez neopravoval a byl renaturován. Z dalších činností se aktivně zabýváme možnostmi na vytvoření jednotné rybo-vodácké propusti, nějakého závazného dokumentu, který by standardizoval parametry pro vodácké propustě a možného využití nebezpečného jezu Svaté Pole. K tomu je stále v řešení MVE Benešův mlýn, MVE Žampach ...

Pomoci může každý, dar si odečte z daní

Z výše uvedených informací vyplývá, že často čelíme zkreslování skutečného záměru stavby. Musíme podrobně studovat dokumentaci a hledat nesrovnalosti, což vyžaduje značné úsilí, čas a znalosti. Zároveň stojíme před finančně silnými investory se všemi důsledky z toho plynoucími. Pokud chcete podpořit naše snahy, staňte se členy AVTS nebo využijte možnosti darovat finance na náš provoz.

Případně můžete přispět darem přímo na náš účet, který si pak odečtete z daní. V úhrnu lze pro rok 2021 odečíst až 30 % základu daně! Minimum pro FO (OSVČ, zaměstnanec) je 1000 Kč, pro PO 2000 Kč. AVTS splňuje podmínky pro darování a vystaví potvrzení o daru. Část daní tak nebudete muset odvádět státu, ale využijí se k podpoře aktivit spojených s prosazováním vodáckých zájmů na řekách. Jen to musíte stihnout do konce tohoto roku.

AVTS
https://www.raft.cz/Clanek-Jake-stavby-MVE-se-pripravuji.aspx?ID_clanku=2348

Martin M., 11.11.2021

Diskuse k bleskovce

Nvlaboc - Profil | So 13.11.2021 20:14:16

Co se týče Hydčic, tam se jedná o obnovení starého díla. Tedy já proti tomu nic nemám. Už to tam bylo, pozemek pro cestu lze pouze pronajmout. U ostatních he to trošku složitější. Já osobně proti MVE nic nemám, být sám vodak a rybar. Však kolik různých vod nám vodní díla dala. A vodaci? Bez než u by nebyly ani šlajsny. Ve většině řek by bylo sotva po kolena. Zároveň ale vnímám praktiky provozovatelů a investorů, kteří vidí jen čísla, a to je vlastně strašně špatně. Rozdělit vodní právo a odpovědnost za život ve vodě mezi několik subjektů je prostě špatně.

Nnofish - Profil | Pá 12.11.2021 15:44:17

Jenže dle mých zkušeností jsou vodáci pořád víc aktivní než ČRS a to je na tom to smutné.