Havárie na Bečvě bude poprvé, kdy se v ČR použije zákon o ekologické újmě. Vyžádali si to ochránci přírody

Kategorie: Všeobecné

Česká republika má ve své legislativě zákon 167/2008 o předcházení ekologické újmě a o její nápravě. Podle ochránců přírody měl stát v případě havárie na Bečvě aplikovat tento zákon sám, bezprostředně po havárii. Ale protože se tak nestalo, aktivovali zákon ochránci přírody sami. Spolky Arnika, Český rybářský svaz a Vsetínské fórum podali u České inspekce životního prostředí oficiální žádost. A na jejím základě Česká inspekce životního prostředí zahájila správní řízení o uložení nápravných opatření podle zákona o ekologické újmě. Zákon je v platnosti od roku 2008, toto je ale jeho vůbec první aplikace v praxi.
...

Zdroj: https://ekolist.cz/cz/zpravodajstvi/zpravy/havarie-na-becve-bude-poprve-kdy-se-v-cr-pouzije-zakon-o-ekologicke-ujme.vyzadali-si-to-ochranci-prirody

MAXXSKATER, 30.7.2021

Diskuse k bleskovce

Žádné zápisy.