Zkoušky na rybářské lístky opět povoleny

Kategorie: Všeobecné

Vážení rybáři a funkcionáři místních organizací,

dovolujeme si Vás informovat o podmínkách konání zkoušek pro první rybářský lístek a pro rybářskou stráž v kontextu současných epidemiologických opatření.

V souladu s čl. I odst. 4 písm. e) mimořádného opatření Ministerstva zdravotnictví (vydaného podle § 80 odst. 1 písm. g) zákona č. 258/2000 Sb., o ochraně veřejného zdraví a o změně některých souvisejících zákonů, ve znění pozdějších předpisů, a § 2 odst. 1 zákona č. 94/2021 Sb., o mimořádných opatřeních při epidemii onemocnění COVID-19 a o změně některých souvisejících zákonů) ze dne 23. dubna 2021 s účinností od 26. dubna 2021, mohou pobočné spolky ČRS (místní organizace a územní svazy) organizovat ověřování kvalifikačních předpokladů pro vydání prvního rybářského lístku (zkouška na první rybářský lístek) a ověřování kvalifikačních předpokladů rybářské stráže.

Zdroj: https://www.rybsvaz.cz/beta/index.php/756-pravidla-organizace-zkousek-pro-prvni-rybarsky-listek-a-rybarskou-straz

MAXXSKATER, 28.4.2021

Diskuse k bleskovce

Žádné zápisy.