Přehled významných havárií a škod spojených s úhynem ryb za rok 2020 ve VčÚS ČRS, z. s.

Kategorie: Všeobecné

Nejrozsáhlejší škodnou událostí pro VčÚS byla zaznamenána v jarním období na vodním toku Labe – v rybářském revíru Labe 30 – č. 451 033. Dne 10. dubna 2020 byl sportovními rybáři zaznamenán úhyn ryb pod jezem v Opatovicích nad Labem. Místní šetření provedl pracovník oblastního inspektorátu ČIŽP v Hradci Králové. Byl zjištěn úhyn v místě uzavřeného rezervoáru, vytvořeném mezi kameny pod betonovým přelivem jezu, cca 400 ks ostroretky stěhovavé. Všechny exempláře byly velikosti 60-70 cm. Jednalo se o ryby, které hledaly místo svého výtěru. V průběhu tření však došlo k omezení toku vody přes betonový přeliv a tím k poklesu hladiny mezi kameny. Vytvořil se tak uzavřený vodní rezervoár, ve kterém došlo ke kyslíkovému deficitu a následnému hromadnému úhynu. U jezu (splavu) na řece Labi je umístěna MVE Březhrad. Hlavní příčinou úhynu je tedy neodborná manipulace s vodní hladinou v období výtěru reofilních druhů ryb – zvláště ostroretek stěhovavých. Na tuto skutečnost pracovníci sekretariátu Východočeského územního svazu upozorňují pravidelně, bohužel bez patřičné odezvy ze strany státní správy a náležité změny provozu MVE Březhrad v součinnosti s nakládáním s povrchovými vodami.

Zdroj: https://www.crshradec.cz/2021/02/13/prehled-vyznamnych-havarii-a-skod-spojenych-s-uhynem-ryb-za-rok-2020-ve-vcus-crs-z-s/

MAXXSKATER, 14.2.2021

Diskuse k bleskovce

Žádné zápisy.