Obnova MVN Otnice posílí retenci vody v krajině i biodiverzitu

Kategorie: Všeobecné

Povodí Moravy, s. p. opravilo vodní nádrž Otnice na Brněnsku. Práce vedly k obnovení všech funkcí nádrže včetně funkce biologické a estetické. Obnova spočívala zejména v odtěžení sedimentů, opravě opevnění nádrže a výpustného zařízení.

Na podzim 2020 Povodí Moravy, s. p. zahájilo celkovou obnovu vodní nádrže Otnice. Těžbě sedimentů, opravám hráze a tzv. požeráku předcházelo vypuštění nádrže. Mocnost sedimentů, které bylo z nádrže potřeba odstranit, činila v nejhlubším místě nádrže okolo dvou metrů. „Ze dna vodní nádrže Otnice jsme odtěžili téměř 4,5 tisíce kubíků sedimentu. Práce pokračovaly opravou opevnění návodního líce hráze. Opravou prošel i levý podemletý břeh, který jsme navíc zpevnili zejména z důvodu zajištění stability přiléhající cesty,“ popisuje průběh prací generální ředitel Povodí Moravy, s. p. Václav Gargulák.

Zdroj: http://www.pmo.cz/cz/media/tiskove-zpravy/povodi-moravy-obnovilo-vodni-nadrz-otnice/

MAXXSKATER, 12.2.2021

Diskuse k bleskovce

Žádné zápisy.