ČRS - Poděkování za spolupráci v roce 2020

Kategorie: Všeobecné

Vážení partneři, dovolujeme si touto cestou poděkovat za celoroční spolupráci, která nám velkou měrou pomáhá zachovat sportovní rybolov jako jeden z nejrozšířenějších koníčků v České republice. Máme velkou radost, že i díky podpoře ze strany ministerstev a krajů v letošním roce našlo cestu k rybařině také rekordní množství dětí - v posledních deseti letech jejich počet setrvale stoupá.

Vážíme si dlouhodobé podpory, která umožňuje nejen zachování národního legislativního rámce, přiznivého pro výkon rybářského práva, ale také směřuje k řešení důležitých problémů, které rybáře stále trápí a do budoucna trápit budou - ať už je to smysluplný management rybožravých predátorů nebo některé plány Evropské unie na omezení podmínek sportovního rybolovu například formou zákazu olova. Významou pomocí je také možnost čerpání některých dotačních titulů - například na mimoprodukční funkce rybářských revírů, které slouží k vysazování ohrožených druhů ryb, nebo titulů podporující práci s dětmi a mládeží. Důležitým úspěchem, kterému předcházely měsíce jednání se zástupci Ministerstva zemědělství, je také zařazení plánovaného Rybářského informačního systému RIS do pracovního plánu sběru dat ČR, který nám dává možnost ucházet se o financování RIS z veřejných zdrojů. Důležitou výzvou, na které jsme připraveni ve spolupráci s vámi nadále pracovat, je nastavení kontrolních i krizových mechanismů tak, aby se minimalizovalo riziko a dopad mimořádných znečištění vodních toků. Oceňujeme také vstřícný přístup ministra Brabce, který přislíbil zefektivnění kontrolních mechanismů - pilotním projektem bude umístění automatického kontrolního systému kvality vody na postiženém úseku řeky Bečvy.

Panu premiérovi a příslušným orgánům státní správy rovněž děkujeme za ponechání možnosti výkonu rybářského práva i v období nouzového stavu.

Do nového roku 2021 přejeme pevné zdraví a mnoho úspěchů v pracovním i osobním životě!

Zdroj: https://www.rybsvaz.cz/beta/index.php/723-dekujeme-za-spolupraci-v-roce-2020

MAXXSKATER, 30.12.2020

Diskuse k bleskovce

Žádné zápisy.