Ve věci otrávené Bečvy má máslo na hlavě i Povodí Moravy Martin Rulík

Kategorie: Všeobecné

Povodí Moravy, správce toku otrávené Bečvy, disponuje znalostmi i odborníky, kteří mohli pomocí analýzy drobných organizmů, tzv. bentosu, rychle a přesně stanovit místo kontaminace. Namísto toho Povodí zahlazovalo stopy. Proč?

Přestože se může zdát, že nedávná otrava řeky Bečvy kyanidy, jejímž důsledkem bylo čtyřicet tun mrtvých ryb, představuje nenapravitelnou apokalypsu, Bečva není mrtvá řeka. Naopak, čtyřicet dní od havárie jsme svědky poměrně rychlé rekolonizace a oživování postižených úseků bezobratlými i rybami, které buď otravu přežily, nebo se sem dostaly migrací z výše položených úseků.

Zdroj: https://denikreferendum.cz/clanek/31869-ve-veci-otravene-becvy-ma-maslo-na-hlave-i-povodi-moravy

MAXXSKATER, 8.11.2020

Diskuse k bleskovce

Žádné zápisy.