Prodloužení nouzového stavu: pravidla pro výkon rybářského práva se nemění

Kategorie: Všeobecné

Vážení rybáři, dovolujeme si informovat, že ačkoli nouzový stav v ČR je usnesením Vlády ČR prodloužen do 20.11.2020, pravidla pro výkon rybářského práva zůstávají zachované ve stávajícím rozsahu; tedy individuální lov je povolen po celou dobu denní doby lovu, tzn. na MP revírech od 5 do 22 hod. Aktualizované stanovisko Ministerstva zemědělství v plném znění ke stažení zde: https://www.rybsvaz.cz/beta/images/kestazeni/Stanov​isko_Ministerstva_zem%C4%9Bd%C4%9Blstv%C3%AD__aktua​lizace_s_ohledem_na_prodlou%C5%BEen%C3%AD_nouzov%C3​%A9ho_stavu_do_20.11.2020__1.pdf , stanovisko Ministerstva zdravotnictví s popisem výjimek ve vztahu k výkonu rybářského práva najdete na této adrese: https://www.rybsvaz.cz/beta/index.php/704-potvrzeno​-ministerstvo-zdravotnictvi-k-vykonu-rybarskeho-pra​va-v-dobe-od-21-00-04-59

Zdroj: https://www.rybsvaz.cz/beta/index.php/708-prodlouze​ni-nouzoveho-stavu-pravidla-pro-vykon-rybarskeho-pr​ava-se-nemeni

MAXXSKATER, 8.11.

Diskuse k bleskovce

Žádné zápisy.