Ministr Toman po jednání vlády: Současné vodní zdroje v budoucnu nebudou stačit. Rozšířili jsme proto seznam území chráněných pro akumulaci vod

Kategorie: Všeobecné

Historicky nejdelší období sucha posledních let ukázalo, že při poklesu hladin podzemních vod, které pokrývají přibližně 50 % výroby pitné vody, je potřeba zajistit vodárenské zdroje akumulací povrchových vod. Generel chráněných území pro akumulaci povrchových vod (Generel LAPV) byl proto rozšířen o 21 lokalit, a to s důrazem na území, která jsou nejvíce ohrožena nedostatkem vody. Největší počet chráněných lokalit patří do povodí Moravy, kde se důsledky sucha projevují nejčastěji.

Zdroj: http://eagri.cz/public/web/mze/tiskovy-servis/tiskove-zpravy/x2020_ministr-toman-po-jednani-vlady-soucasne.html

MAXXSKATER, 13.10.2020

Diskuse k bleskovce

Žádné zápisy.