Mimořádná manipulace na Šancích

Kategorie: Všeobecné

Státní podnik Povodí Odry využil hydrologickou situaci, bohatou na srážkové úhrny a na základě schválené mimořádné manipulace na vodním díle Šance provádí kontrolní převádění vody přes přeliv a spadiště vodního díla. Dosavadní výsledky měření chování hráze nevykazují žádné anomálie a problémy.

Zdroj: https://www.pod.cz/novinky/mimoradna-manipulace-na-sancich.html

MAXXSKATER, 12.10.2020

Diskuse k bleskovce

Žádné zápisy.