Zpravodaj o vodě 2-3/2020

Kategorie: Všeobecné

Přinášíme Vám nový Zpravodaj o vodě, mimořádně v podobě dvojčísla: http://www.pmo.cz/download/zpravodaj-2-3-2020-web.pdf Dočtete se v něm o postupu a příčinách červnové povodňové situace, o kůrovcové kalamitě, která zasáhla také lesy v okolí vodních děl, o opravách koryt vodních toků, které jsme v poslední době dokončili a také o nově vydané brožuře "Přírodě blízké Povodí Moravy", která shrnuje úspěšně realizované přírodě blízké projekty. Přejeme Vám příjemné čtení.

Zdroj: http://www.pmo.cz/cz/o-podniku/zpravodaj-o-vode/zpravodaj-o-vode-2-3-2020/

MAXXSKATER, 7.10.2020

Diskuse k bleskovce

Žádné zápisy.