Rybářská škola Vodňany -100 let

Kategorie: Všeobecné

Bohužel již 2 krát byly odloženy oslavy vzniku nejstarší rybářské školy u nás z důvodu Covidu.

NAŠE ŠKOLA STOLETÁ
Co jí popřejeme?

Trocha historie:
V květnu roku 1909 se ve Vodňanech konal rybářský kurz a tehdy na něm lesní rada Theodor Mokrý, vodňanský rodák, adresoval městské radě výzvu, aby se Vodňany ucházely o zřízení školy, jelikož pro to mají všechny podmínky. Město nelenilo a brzy zemědělské radě předložilo řádně doloženou žádost i se statusem školy a návrhem osnovy pro dvouletou školu. Zájem ovšem projevila i Třeboň. Nutnost rozhodnout mezi oběma městy způsobila další odklady. Nakonec však dle odborného posudku Vodňany zvítězily. Konečné vyřízení žádosti se ještě odsunulo, protože přišla první světová válka. A tak definitivní verdikt ministerstva zemědělství padl až 15. ledna 1920. První školní rok byl zahájen 16. září 1920 v provizorních prostorách budovy městské radnice. Vlastní škola se začala stavět o dva roky později a vybrali pro ni místo pod Radčickým vrchem v místech, kde se říkalo Zátiší. V nové budově se začalo vyučovat od roku 1924.
#rybarispolu #100 #srs #vodnany #rybari #fish #school #srsvodnany

Nerodia, 18.9.2020

Diskuse k bleskovce

Žádné zápisy.