Smutná zpráva. Zemřel uznávaný ichtyolog Ing. Jiří Vostradovský, CSc.

Kategorie: Všeobecné

Vážení přátelé Petrova cechu,

s lítostí Vám oznamujeme, že 3. 9. 2020 nás předešel na cestě do rybářského nebe Ing. Jiří Vostradovský, CSc., ichtyolog tělem, duší a srdcem.

Jiří Vostradovský se narodil v roce 1933 a po ukončení gymnázia absolvoval rybářskou a hydrobiologickou specializaci na Vysoké škole zemědělské v Brně. Akademický titul CSc. získal na Univerzitě Karlově. Záhy byl přijat na Oddělení říčního rybářství VÚRH ve Vodňanech a již v roce 1959 byl pověřen vedením detašovaného pracoviště na ÚN Lipno, kde strávil celkem 11 let života. Roku 1970 se stal vedoucím pražského oddělení pro tekoucí vody (které později přesídlilo do Dolu u Libčic), které se zabývalo výzkumem obsádek reofilních druhů ryb. Po odchodu do penze pracoval 2 roky ve Výzkumném ústavu vodohospodářském T. G. M. v Praze, kde se významným způsobem podílel na průzkumu řeky Labe (byl členem Mezinárodní komise MKOL).

Zdroj: https://www.rybsvaz.cz/beta/index.php/680-smutna-zprava-zemrel-uznavany-ichtyolog-ing-jiri-vostradovsky-csc

MAXXSKATER, 13.9.2020

Diskuse k bleskovce

NLaďa K - Profil | Út 15.9.2020 22:18:46

R.I.P.

Nnextfish - Profil | Út 15.9.2020 12:32:11 - SKVĚLÝ ZÁPIS!

Pro ryby a rybáře udělal mnoho práce. Rád jsem od něj četl vše na co jsem narazil.
Čest jeho památce !