Předpokládaný pohyb hladiny v nádrži Orlík v období září 2020 až březen 2021

Kategorie: Všeobecné

S ohledem na současnou příznivou hydrologickou situaci předpokládáme, že do konce září 2020 se bude hladina v nádrži Orlík pohybovat nad kótou 347,60 m n.m., která umožňuje proplavování přes plavební komoru Kořensko. V průběhu října začne postupné snižování hladiny v nádrži pod kótu 344,00 m n.m. a to z toho důvodu, aby od 1.11.2020 mohla pokračovat investiční akce na zajištění plavebních hloubek pod vodním dílem Kořensko. Současně bude toto snížení využito k výstavbě dolní rejdy pro stání plavidel pod vodním dílem Kořensko. Snížení hladiny bude trvat do konce března 2021. Práce, které vyžadují sníženou hladinu vody v nádrži Orlík, cíleně směřujeme do období, kdy neprobíhá plavba a rekreace.

V případě mimořádné hydrologické nebo provozní situace může dojít ke změnám tohoto harmonogramu.

Zdroj: http://www.pvl.cz/pro-media-a-verejnost/aktuality/predpokladany-pohyb-hladiny-v-nadrzi-orlik-v-obdobi-zari-2020-az-brezen-2021

MAXXSKATER, 2.9.2020

Diskuse k bleskovce

Žádné zápisy.