Vyjádření k připravované úpravě Stanov ČRS

Kategorie: Všeobecné

Jak jistě víte, respektive nevíte, připravuje ČRS změnu stanov. Nechci se zabývat všemi změnami, jsou ostatně zveřejněny na stránkách ČRS, ale chci upozornit na zásadní změny, které mohou poškodit běžné rybáře a mohou vést k zásadním změnám v postavení a právní subjektivitě MO!

1. Brigádnická povinnost

Toto ustanovení je naprosto bezprecedentním zásahem do právní subjektivity MO ČRS!
Smyslem této úpravy má být sjednocení úhrad za pracovní roční příspěvek členů, odebrání těchto prostředků organizacím a následné přerozdělení na základě naprosto nejasného klíče. ČRS argumentuje nutností podpořit znevýhodněné organizace, zamezit spekulativním přestupům členů, atd.. Tyto argumenty i při krátkém zamyšlení nemohou obstát. Bylo by jednoznačně účelnější hledat individuální řešení pro jednu či dvě organizace, které si to zaslouží, než měnit celosvazovou koncepci. Co se týče spekulativních přestupů členů, tak mějme na paměti, že jsou i organizace, kde si výbor potřebuje rozdělit 500 000 Kč na odměnách a pak ovšem musí zdražit brigády. Přesto pochybuji, že hlavní motivací k přestupu členů je finanční prospěch, spíše jsou znechuceni arogancí některých zástupců MO, nejsou spokojeni s flexibilitou výdejce povolenek, zarybňováním, atd. Všechny tyto aspekty hrají roli při přestupech členů mezi organizacemi, vytvářejí konkurenční prostředí výhodné pro rybáře a nutí organizace vyvíjet se podle představ rybářů.
Podle mého názoru je základní motivací pro tuto úpravu vytvoření dalšího penězovodu a dodatečné zdanění rybařiny! Pokud bude centrálně stanovována částka za brigády, zanikne konkurenční prostředí a nic nebude bránit průběžnému zdražování. Zároveň se MO dostanou do naprostého finančního područí ČRS a budou muset skákat, jak vrchnost píská!
Tato změna je útokem na základní principy hospodaření MO a může zničit rybařinu, jak ji známe!

2. Převedení pravomocí z MO na kárný orgán ÚS

Předpokládá se, že bude zautomatizováno ukládání trestů stejně jako u ukládání pokut za rychlost. Pokud automat zaznamená přestupek, tak automat může uložit trest, ale to u vody neplatí. Při rozhodování o trestu je nutné přihlédnout i k okolnostem při spáchání přestupku, jak ostatně činí i soud. Pokud má být naprosto jednotný sazebník, nepotřebujeme placenou komisi, ale stačí přeprogramovat automat na kafe.
Argumentem je i, že při předraženém odvolacím řízení („vratná“ kauce 2500 Kč) budou rozhodovat (asi dobře placení) odborníci.

3. Činnost Svazu za nouzového stavu nebo krizového řízení

Navrhovaný § 23 mi vysloveně nahání hrůzu! Nedokáži si ani představit, co všechno lze schválit pod touto záštitou!

4. Zásadní je i, že ze stanov vypadl § 19 písmeno d. odst. 7) „ za dluhy pobočného spolku hlavní spolek neodpovídá a ani neručí“, tak to asi znamená, že MO může sekat dluhy nebo naprosto ztrácí právní subjektivitu a dluhy děla nemůže. MO se tímto stanou jen výdejci povolenek.

Je nutné si především uvědomit, že ČRS není firma, ale společenská organizace! Ve firmě rozhoduje a řídí vedení a zaměstnanci pracují na vrchnost. Ve společenské organizaci musí rozhodovat členská základna a vrchnost pracovat pro členy! Pokud chceme dodržet demokratické principy rozhodování ve společenské organizaci, tak musíme změnit schvalovací proces změn. Je naprosto špatně, když je sice návrh předložen k diskusi Členské schůzi MO, ta přijme usnesení a pověří zvoleného delegáta prezentovat tento názor na Územní konferenci, ale následně jsou do návrhu vlepeny pozměňovací návrhy, dodatky a podobně. To pak ovšem není původní návrh a delegát tím pádem nemá příslušný mandát hlasovat. Jednoduše řečeno. Nejprve by měl být vyhlášen záměr, ten projednán členskými schůzemi MO, pak pověřen delegát MO pro co má hlasovat na Konferenci ÚS a následně může být předpis v daném znění konferencí schválen. Každý pozměňovací návrh musí projít stejným procesem, jinak nemá delegát MO mandát hlasovat! Příkladem ukvapeného projednávání a selhání komunikace mezi ÚS a členskou základnou jsou Bližší podmínky lovu JčÚS pro 2020. Teď taháme kočku za ocas a snažíme se logikou, odkazem na běžnou praxi, atd. přiohnout a vysvětlit špatná ustanovení, abychom vyhověli různým lobbistickým skupinám. Možná by bylo dobré si připustit, že nikdo nedohlédne do všech konců, a že široká a transparentní diskuse může předejít řadě problémů.

S pozdravem Petrův zdar Ing. Martin Hřebejk

Pracovní návrh na změnu stanov: https://www.rybsvaz.cz/beta/images/kestazeni/Pracovn%C3%AD_verze_n%C3%A1vrhu_na__zm%C4%9Bnu_Stanov_%C4%8CRS_Sn%C4%9Bm_2020_verze_aktu%C3%A1ln%C3%AD_zn%C4%9Bn%C3%AD_pro_web_final.pdf

Zdůvodnění úprav:
http://www.crscb.cz/vyjadreni-crs-k-obdrzenym-pripominkam-k-pracovnimu-navrhu-na-zmeny-stanov-crs/

Diskuse k bleskovce

NMrknato - Profil | St 12.8.2020 13:51:07

computerfish >> Jsou "brigády" součástí VRP? Ne viď, tak to patří i na sněm a do stanov. Ale určitě budeš vědět, proč se svaz už dnes neřídí těmi současnými stanovami?
MO se na VČS může rozhodnout hospodařit společně, nebo samostatně..... Většina hospodaří obojako a nikdo do toho nechce říznout, tak se radší vymýšlí hovadiny.

NMrknato - Profil | St 12.8.2020 13:46:22

potočák 62 >> Prosím tě mně pověz, proč by ÚS měl proplácet nájmy za různé mimi revíry, když nemá na pořádné druhově pestré zarybnění svých revírů? Pakliže návrh stanov projde a sjednotí se cena "brigád" pro nákup společné povolenky, opakuji společné povolenky, pak asi nikdo nebude bránit MO, aby si zavedla další brigádu na své "soukromáky". To by ti vadilo?
Pan Kočica to tu vysvětluje dosti neobratně a neuvádí na pravou míru výkřiky jako "okrádání MO". MO ve společném rybolovu nemusí mít rybochov, nemusí jízkovat, sekat kopřivy!!! Obstarání násad je prioritně na uživatelích a to jsou z 95% ÚS a Rada. Bohužel MO touto změnou stanov chce Rada donutit ryby chovat za každou cenu.......
Což takhle uzvednout ceny povolenek a zrušit brigády??? Kdo si bude chtít přivydělat, bude chovat ryby, ale na úrovni a ne v červených číslech jako dnes......

Ncomputerfish - Profil | St 12.8.2020 13:36:59

nofish >> O odvodu 100 Kč rozhodla konference a samy MO si to odsouhlasily. Čili to bylo v kompetenci toho vlastního svazu. Tady je snaha, ovlivňovat jeden svaz prostřednictvím sněmu ostatními svazy. Stači aby se jedna svazová klika domluvila a přehlasuje ostatní i když se bude jednat o pitomost. Jsou věci které na sněm nepatří a tato je jedna z nich. V Plzni si také rozhodli sami a tak to má být.

NMrknato - Profil | St 12.8.2020 13:14:41

timb >> Dnes jsou MO ve společném rybolovu vzhledem ke spolkové činnosti členi v klinické smrti..... Proč si stále nalhávat, že ČRS tvoří členi v MO. To mě připomíná vedoucí úlohu strany... 99.99% členi jde o to si koupit co nejlevnější povolenku k lovu.
No a pokud se v nějaké MO najde většina patriotů, tak na VČS se prohlásí za SHMO, zruší některé činnosti na řece a hrázkují a jízkují si na svém rybníku.....
Chtít tlačit MO do pozice pseudouživatele revírů a chtít současně těžit ze společného rybolovu je pokrytectví ještě větší, než předvádí někteří Radní, nebo výboři z ÚS.

NMrknato - Profil | St 12.8.2020 12:58:50

computerfish >> Neřešíš stanovy, ale statut CS rybolovu.....

NMrknato - Profil | St 12.8.2020 12:53:17

Thomic >> K tomu, co odpovídáte nofishovi je mimo mísu. RMV je pojem ze starého statutu CS rybolovu. Jistě jste měl na mysli "soukromák MO fungující za peníze členi MO", který MO využívá pouze, nebo většinově pro lov svých členi.
Ptám se, proč měnit stanovy pro tento případ a nevyužít stávajích, které dotyčná MO jasně porušuje?
V takovém případě převést MO do SHMO a jejím členům neprodávat společné povolenky, stejně jako tomu je u SHMO, které vykročily tímto směrem dle stanov ze své iniciativy????? Chcete plnit kasu Rady, nebo dodržovat stanovy? Těžká věc, že?

NMrknato - Profil | St 12.8.2020 12:43:01

Thomic >> Dobrý den,
reaguji na Váš první příspěvek, o trestání členi, které se přesune o "patro výš a pojede se dle sazebníků". Jak může RS sepisovat hlášenku o přestupku (na úseku rybářství samozřejmě), když RS není zmocněna kontrolovat věci, které nestanovil zákon a ani právní předpis? Čtyři kapři v saku je samozřejmě přestupek a RS by měla konat, jedná se o porušení zákona a vyhlášky, ale např. interní předpis spolku o lovné míře lipana 40cm není nikde podepřen právním předpisem a občani lze povinnosti ukládat pouze právními předpisy!!! Jak může porušení interních předpisů spolku kontrolovat RS, která má výčtově stanoveny pravomoci a následně trestat DK ÚS? Podle mě se má za to, že důkaz pořízený v rozporu se zákonem není důkaz, což platí v celém civilizovaném světě? Co brání uživateli požádat RO o výjimku m.j. např. u lipana na vyšší lovnou míru?

Nnofish - Profil | St 12.8.2020 11:18:44

computerfish >> V Praze ti stačí 500, přesně protože je to jak píšeš. Ale už vidím, jak se začne přerozdělovat a řekneš jim, že jim musí stačit 200, že jejich 300 dostane někdo jiný. A takhle to bude všude. Takže se zákonitě prostě udělá částka, aby se vybralo ještě víc než doposud.

Ncomputerfish - Profil | St 12.8.2020 10:21:59

nofish >> Každý svaz má jinou povahu revírů, rozlohu, atd.. Ale pražákům cena za brigádu v průměru za 500 Kč stačí. Z brigád pražské MO odvádějí svazu 100 Kč z každého člena. Takže i to je řešení. Centrálně stanovit cenu pro celý ČRS je pitomost.

Nnofish - Profil | St 12.8.2020 1:54:43

tomvec >> nevim, na kolik se to da. Je mi to jedno. Jen upozornuji na to, ze je to velky zasah do suverenity MO. A z ceho vznikl svaz? To jako byla rada, uzemni svaz a ti pak zalozili MO? Myslim, ze prave naopak. U nas mame drazsi brigady jako treba v okrese vedle. U nas ale muzes povolenku vyridit pomalu kdykoli, ne v predem vypsanych dnech a dvouhodinove fronte. Jasne, kazda sranda neco stoji. Par lidi asi odeslo jinam, protoze usetri tri stovky na brigade, ale projedou je po ceste pro tu povolenku :-) ( jezdim, vim co stoji auto, neni to jen palivo). Mi by nevadilo nejake sjednoceni, ale uz jsem to tu psal. Realne to treba praci okolo ryb prodrazi. Zaplatim 1000 za pracovni povinnost, v ramci poplatku spolecne s clenstvim. Prace se bude platit. Ale jak? Pujdu makat pro svaz? Normalne bych na to musel na brigade oddelat deset hodin. Ale ten 1000 mam v praci za pet. Ted chodi spousta lidi na brigady, protoze je to bavi, jakmile budou muset podepisovat nejake dohody o pracovni cinnosti a platit z toho dan a hlidat si nedej boze jestli muzou, bude to na nic. Najmeme si na praci subdodavatelske firmy, nebo ukrajince? Bude to jeste drazsi. Zaznelo tu, ze se brigady pisi kamaradum zdarma a kradou se penize z nich, to by se snad melo resit jinak ne? Hlavne, rade muze byt jedno o kolik se dana mo necha okrast, je to jeji rozpocet a pokud odvadi co ma, tak je to jejich vec. Hlavne ze platime sportovce, konference, vystavy....Pripada mi to opravdu nedomyslene. Jako kdyby to vymysleli prazaci, co maji na kazdy heltar vody, jednu mo. Nevim proc to tak maji, ale ne vsichni jsou flakaci, zlodeji a kdo vi co. Opet jsem si dovolil upozornit na nepravdy a reakce zadna, takze uz to resit nebudu.

Npheasant_tail - Profil | Út 11.8.2020 23:00:40

sven >> Teď to asi nechápu. Pokud vlastníte rybník, kde je vyhlášen revír a předali jste dekret ÚS a nelíbí se Vám, jak se na něm hospodaří, tak zrušte revír a provozujte rybník v režimu rybníkářství, jako to dělají Středočeši.
S tím soutěžením jsem měl na mysli většinu ostatních revírů (rybníky, řeky) které patří státu a dekrety na tyto revíry měli v minulosti MO (tj. byli uživateli daného revíru), ale MO předali dekrety ÚS (čili úživateli se staly ÚS). Kdyby teď chtěli MO tyto dekrety zpět, tj. aby se stali opět uživateli na daném revíru, tak se to musí soutěžit. S majetkem to nemá co dělat.

NFockeWulf - Profil | Út 11.8.2020 21:35:10

tomvec >> Přesně jsi to popsal, je to dům z karet, když padnu já, padnete všichni. Na někoho tohle vydírání zabírá.

NFockeWulf - Profil | Út 11.8.2020 21:32:55

computerfish >> A neb se neznámí členům místo a čas schůze. Běžná praxe v Ostravě.