Oznámení mimořádné manipulace na vodním díle Nemošice v ř. km 4,173 na Chrudimce

Kategorie: Všeobecné

Jako správce významného vodního toku Chrudimka (IDVT 10100018) a provozovatel válcového jezu v Nemošicích v ř. km 4,173 na Chrudimce Vám oznamujeme, že ve dnech od 30.8.2020 do 11.9.2020 bude provedena mimořádná manipulace spočívající v úplném vyhrazení hradícího prvku (válce) a vypuštění jezové zdrže VD Nemošice. Důvodem pro tuto manipulaci je provizorní oprava havarijního poškození opevnění (kamenných zdí) na obou březích v nadjezí tohoto VD. K tomuto poškození došlo při povodni v červnu letošního roku. Případné neprovedení alespoň provizorního zabezpečení zdiva může způsobit rozsáhlé poškození VD Nemošice, včetně případného poškození stability silničního mostu, který kříží Chrudimku přímo nad VD.

Zdroj: https://rybaripce.cz/2020/07/29/oznameni-mimoradne-manipulace-na-vodnim-dile-nemosice-v-r-km-4173-na-chrudimce/

MAXXSKATER, 3.8.2020

Diskuse k bleskovce

Žádné zápisy.