Šesťáci z Vorliny "ulovili" okouna i slepýše

Kategorie: Všeobecné

AOPK ČR, RP Střední Čechy a ZŠ Vorlina Vlašim společně připravili v rámci akce "Pojďte s námi do přírody" exkurze pro žáky šestých tříd.

Exkurze směřovaly do Jinošovského údolí, které mají školáci takřka "za humny". Průvodcem byl Martin Klaudys, pracovník AOPK ČR, SCHKO Blaník. Během exkurze se žáci seznámili s různými typy mokřadů - rybníkem, luční tůní a mokřadní loukou. Síťkou se podařilo chytit i pěkně vybarveného okouna. Hlavním cílem byly ale tůňky v opuštěném vápencovém lomu, který byl před nedávnem zásluhou místních ochránců přírody revitalizován. V obnovených tůňkách se žákům podařilo objevit kuňky, čolky, larvy vážek a další živočichy. Mezi skalkami byl zpozorován i slepýš křehký. Žáci tak měli možnost si ověřit znalosti ze školních lavic přímo venku v přírodě.

Zdroj: http://strednicechy.ochranaprirody.cz/aktuality-rp-stredni-cechy/sestaci-z-vorliny-ulovili-okouna-i-slepyse/

MAXXSKATER, 19.6.2020

Diskuse k bleskovce

Žádné zápisy.