Všechny odebrané vzorky z ČOV překročily maximální limity. Padla pokuta 120 tisíc korun

Kategorie: Všeobecné

Společnost Heineken Česká republika, a. s. provozovala „Pivovar Krušovice“ v rozporu s integrovaným povolením. V něm jsou stanoveny emisní limity pro vypouštění odpadních vod po dobu zkušebního provozu čistírny odpadních vod (ČOV). Ty firma podle vzorku odebraném na odtoku z ČOV a analyzovaném akreditovanou laboratoří Povodí Vltavy několikanásobně překročila. Inspektoři České inspekce životního prostředí (ČIŽP) z Prahy jí za to uložili pokutu 120 tisíc korun.

Zdroj: http://cizp.cz/Vsechny-odebrane-vzorky-z-COV-prekrocily-maximalni-limity-Padla-pokuta-120-tisic-korun.html

MAXXSKATER, 9.6.2020

Diskuse k bleskovce

Žádné zápisy.