Revitalizace Rozkoš - Domkov

Kategorie: Všeobecné

Povodí Labe provádí revitalizaci koryta Rozkošského potoka v místě zaústění do Domkovské zátoky jižní nádrže VD Rozkoš. Cílem revitalizace je podpora vodního a mokřadního ekosystému, vytvoření široké škály biotopů pro volně žijící zvířata a rostliny, obnova a zvýšení biodiverzity zájmového území. Zároveň dojde k posílení akumulace vody v krajině, podpoření přirozené retenční schopnosti krajiny a zlepšení ornitologické situace v prostoru nádrže Rozkoš. Detaily o revitalizaci jsou uvedeny v příloze.

Zdroj včetně tiskové zprávy: http://www.pla.cz/planet/webportal/internet/cs/dokumenty/revitalizace-rozkos---domkov_11905.html

MAXXSKATER, 2.6.2020

Diskuse k bleskovce

Žádné zápisy.