Aktuální hydrologická situace v povodí Odry – duben 2020

Kategorie: Všeobecné

Srážkový úhrn se za hydrologický rok 2020 pohybuje od nízkých 130 mm na Hlučínsku a 220 mm v Rychlebských horách až po vyšší úhrny od 400 do 430 mm v Jeseníkách a Beskydech. Průtoky ve vodních tocích mají v jarním období postupnou klesající tendenci a nyní se pohybují v rozmezí 180 až 355 denních vod, což činí kolem 15 až 40 % dlouhodobých měsíčních průtokových průměrů. Nejnižší průtoky se v současnosti vyskytují v Olomouckém kraji v podhůří Rychlebských hor a v Moravskoslezském kraji v povodí Olše a na menších vodních tocích Opavska a Hlučínska.

Zdroj: https://www.pod.cz/novinky/aktualni-hydrologicka-situace-v-povodi-odry--duben-2020.html

MAXXSKATER, 20.4.2020

Diskuse k bleskovce

Žádné zápisy.