Ministr Toman: V některých vodních tocích je jen 10 procent vody, přehrady dostatek pitné vody zajistí

Kategorie: Všeobecné

Zásoba povrchové vody ve vodárenských i ostatních nádržích je v současné době dostatečná a je možné ji odebírat v požadovaném rozsahu. Většina významných nádrží je naplněna mezi 85 až 100 procenty. Hydrologická situace je stabilní a Ministerstvo zemědělství (MZe) v nejbližším týdnu neočekává, že by muselo přikročit k mimořádným opatřením.

Zdroj: http://eagri.cz/public/web/mze/tiskovy-servis/tiskove-zpravy/x2020_ministr-toman-v-nekterych-vodnich-tocich.html

MAXXSKATER, 5.4.2020

Diskuse k bleskovce

Žádné zápisy.