Březnová aktuální hydrologická situace v povodí Odry

Kategorie: Všeobecné

Srážkový úhrn se za hydrologický rok 2020 pohybuje od nízkých 115 mm na Hlučínsku
a 190 mm v Rychlebských horách až po vysoké úhrny od 375 do 400 mm v Jeseníkách
a Beskydech. Těmto srážkám odpovídají jarní průtoky ve vodních tocích, které mají hodnotu 45 až 140 % dlouhodobého měsíčního průtokového průměru. Situace na vodních dílech je výborná. Všechny významné nádrže ve správě státního podniku Povodí Odry jsou naplněny.

Zdroj: https://www.pod.cz/novinky/breznova-aktualni-hydrologicka-situace-v-povodi-odry.html

MAXXSKATER, 26.3.2020

Diskuse k bleskovce

Žádné zápisy.