Příprava VD Vlachovice pokročila, začínají výkupy pozemků

Kategorie: Všeobecné

VYSOKÉ POLE – Povodí Moravy, s. p. (PMO) zahajuje výkup pozemků potřebných pro výstavbu vodní nádrže Vlachovice, která má zásobovat Zlínsko a Uherskohradišťsko pitnou vodou. O postupu při majetkoprávním vypořádání, odkanalizování okolních obcí a nezbytných přeložkách inženýrských sítí, které si výstavba vodní nádrže vyžádá, jednali zástupci Povodí Moravy, s. p. se zástupci stavbou dotčených obcí.

Zdroj: http://80.188.152.235/cz/media/tiskove-zpravy/priprava-vd-vlachovice-pokrocila-zacinaji-vykupy-pozemku/

MAXXSKATER, 18.3.2020

Diskuse k bleskovce

Žádné zápisy.