Ze zasedání Rady ČRS (březen 2020)

Kategorie: Všeobecné

Republiková rada se sešla na řádném zasedání 5. března 2020. Klíčovými body jednání byly návrhy na úpravu Stanov ČRS, schválení směrnice a statutu pro sportovní činnost, ustanovení Kolegia předsedů sportovních odborů a koordinátora sportovní činnosti ČRS, postup příprav na realizaci CIS a jmenování nových členů odborů.

V rámci prvního bodu jednání Republiková rada schválila ustanovení Kolegia předsedů sportovních odborů Rady ČRS. Ten je tvořen předsedy jednotlivých sportovních odborů a koordinátorem sportovní činnosti ČRS. Kolegium je poradním orgánem Rady a koordinuje činnost jednotlivých sportovních odborů. Rada zároveň schválila znění Směrnice pro organizování sportovní činnosti ČRS a také Statut činnosti sportovních odborů LRU a RT. Schválení těchto dokumentů předcházelo jejich projednání všemi předsedy sportovních odborů.

Republiková rada dále projednala návrhy na změny Stanov ČRS, doplněné o stanovisko Právní komise. Nasledně požádala Právní komisi o zapracování jednotlivých návrhů do komplexního dokumentu se zapracovanými připomínkami a stanovisky územních svazů. Výhradní pravomoc přijetí návrhů náleží Republikovému sněmu, který se bude konat v listopadu tohoto roku; delegáti sněmu budou informováni s dostatečným předstihem o znění těchto návrhů. Další projednání problematiky bude předmětem dubnového zasedání Rady.

S ohledem na fakt, že Český rybářský svaz stále nedisponuje finálním stanoviskem Evropské komise stran možnosti financovat plánovaný centrální systém (CIS) z OP Rybářství, byla schválená podoba výběrového řízení na zhotovení zadávací dokumentace, variantní analýzy a návrhu enterprise architektury podle Pravidel pro zadávání zakázek Operačního programu Rybářství 2014 - 2020 tak, aby bylo případně možné financovat tento projekt zpětně a nedošlo k narušení plánovaného harmonogramu. V případě neschválení čerpání bude financování zajištěno ze zdrojů ČRS. Toto výběrové řízení bude dozorováno nezávislou advokátní kanceláří, jejíž zástupce bude zároveň jedním z členů výběrové komise. Další členy komise navrhnou jednotlivé ÚS do 13.3.2020.

V následujících dnech budou osloveny společnosti, které se o zhotovení této zakázky v rámci předcházejících kroků ucházely, s výzvou k podání nabídky. Dle plánovaného harmonogramu bude v rámci dubnového zasedání Republikové rady toto výběrové řízení vyhodnoceno.

Předseda Středočeského ÚS p. Hýbner informoval o změně podmínek pro lov ryb na plochách v režimu rybníkářství Středočeského územního svazu. Podrobnosti o přijatých opatřeních jsou k dispozici na stránkách ČRS SÚS (https://www.crs-sus.cz/117/rybnikarstvi )

Předseda Republikové dozorčí rady ing. Křenek informoval o výsledku provedených kontrol vyúčtování celosvazových povolenek a členských známek, včetně samostatných povolenek na ÚN Orlík (jehož uživatelem je Rada ČRS); kontrola byla uzavřena s hodnocením Bez závad.

Jednatel ČRS ing. Heimlich podal návrh na jmenování nových zástupců odborů a komisí Rady ČRS a současně návrh na odvolání členů odborů a komisí Rady ČRS jednotlivých ÚS, za které jsou navrhováni noví zástupci. Na základě tohoto návrhu Rada jmenuje do Odboru mládeže Bc. Josefa Mareše, do Ekonomické komise Bc. Světlanu Kabourkovou a do Odboru LRU Muška Zdeňka Glaesnera. Rada dále jmenuje pana Václava Loudu na pozici státního trenéra juniorů kategorie U20 v LRU – plavaná.

Předseda Hospodářského odboru Václav Horák informoval členy Rady o průběhu konference „Vliv vlka obecného a vydry říční na přírodu a hospodaření v krajině“, která se konala dne 27. února 2020 v Hradci Králové. Ocenil přednášku ing. Vrány, Ph. D. a MVDr. Kulicha – více informací například v krátkém filmu Vydra říční na Broumovsku (youtube.com/watch?v=e415LVkdaek ) nebo v záznamu přednášky ing. Vrány (https://www.youtube.com/watch?v=VCXL2xtayCg ). Samostatné články o problematice vydry připravujeme.

V závěru zasedání Rada schválila termínové kalendáře sportovních odborů; k dispozici jsou zde: LRU Plavaná (https://www.rybsvaz.cz/beta/index.php/o-crs/sport-a-mezinarodni-cinnost/plavana/terminovy-kalendar-plavana/category/3 ), Přívlač (rybsvaz.cz/beta/index.php/o-crs/sport-a-mezinarodni-cinnost/lru-privlac/terminovy-kalendar-privlac-2019/category/16 ), Muška (https://www.rybsvaz.cz/beta/index.php/o-crs/sport-a-mezinarodni-cinnost/lru-muska/terminovy-kalendar-muska-2019/category/19 ), Feeder (https://www.rybsvaz.cz/beta/index.php/o-crs/sport-a-mezinarodni-cinnost/lru-feeder/terminovy-kalendar-feeder-2019/category/10 ), Rybolovná technika (https://www.rybsvaz.cz/beta/index.php/o-crs/sport-a-mezinarodni-cinnost/rybolovna-technika-casting/terminovy-kalendar-rybolovna-technika-2019/category/22 ).

Další zasedání Republikové rady proběhne 9. dubna 2020. Hlavními body jednání budou vyhodnocení výběrového řízení (CIS), další projednání návrhů na změny Stanov, účetní závěrka a vyhodnocení hospodaření ČRS za rok 2019 a statistiky úlovků na revírech za rok 2019.

Zdroj: https://www.rybsvaz.cz/beta/index.php/aktuality/rada-crs/621-ze-zasedani-rady-crs-brezen-2020

MAXXSKATER, 12.3.2020

Diskuse k bleskovce

Žádné zápisy.