Protipovodňová opatření se zpožďují a ta přírodě blízká se nedaří prosadit. Problém představují i stavby v aktivních záplavových zónách

Kategorie: Všeobecné

Nejvyšší kontrolní úřad prověřil prostředky, které rozdělovaly Ministerstvo zemědělství (MZe) a Ministerstvo životního prostředí (MŽP) na protipovodňová opatření v letech 2016 až 2018. Peníze na tato opatření jdou ze státního rozpočtu i z fondů EU. Každý rok resorty rozdělily průměrně 1,4 miliardy korun. To je ale jen třetina předpokládaných investic. Více než polovina opatření, která MZe a MŽP navrhovaly na léta 2015 až 2021, tak do konce roku 2021 ani nezačne. MŽP se zároveň nedaří prosazovat přírodě blízká protipovodňová opatření. V aktivních záplavových zónách se navíc stavělo.

Zdroj: https://www.nku.cz/cz/pro-media/tiskove-zpravy/protipovodnova-opatreni-se-zpozduji-a-ta-prirode-blizka-se-nedari-prosadit--problem-predstavuji-i-stavby-v-aktivnich-zaplavovych-zonach-id11080/

MAXXSKATER, 4.3.2020

Diskuse k bleskovce

Žádné zápisy.