Oteplování vede k většímu... nebo menšímu meandrování Jet Streamu

Kategorie: Všeobecné

Známá hypotéza, že oteplování vede ke krutějším zimám, dostala další trhlinu. Nárůst „vlnitosti“ tryskového proudění (Jet Stream) vzduchu se nepotvrdil.

V 70. letech, kdy se severní polokoule ochlazovala, byly populární teorie, že ochlazení vede k extrémům počasí. V naší době se zase stal oblíbeným názor, že k extrémům vede oteplení. Když se v době „pauzy“ (hiatus) oteplování objevily několikrát kruté zimy a vánice – například v Rusku či v USA – popíračům oteplování (sic) byl vmeten do tváře argument, že za kruté mrazy může oteplování. A je prý naivní si myslet, že oteplení znamená oteplení.

Zdroj: http://www.osel.cz/11048-oteplovani-vede-k-vetsimu-nebo-mensimu-meandrovani-jet-streamu.html

MAXXSKATER, 3.3.2020

Diskuse k bleskovce

Žádné zápisy.