Je sucho. Ale v neděli je Světový den mokřadů

Kategorie: Všeobecné

Má připomenout, proč je nutné chránit slatiny, rašeliniště, pobřežní pásma rybníků, lužní lesy, nivy řek, slepá ramena, tůně, zaplavované louky či prameniště.

Jsou to totiž právě mokřady, které se zásadní měrou podílejí na koloběhu vody v přírodě, pozitivně ovlivňují podnebí a zároveň poskytují domov a potravu mnoha vzácným druhům rostlin a živočichů.

Zdroj: http://www.ochranaprirody.cz/o-aopk-cr/aopk-cr-informuje/aktuality/je-sucho-ale-v-nedeli-je-svetovy-den-mokradu/

MAXXSKATER, 31.1.2020

Diskuse k bleskovce

Žádné zápisy.