Pozvánka na mezinárodní konferenci – Vliv vlka obecného a vydry říční na přírodu a hospodaření v krajině

Kategorie: Všeobecné

Vážení,

Český rybářský svaz, z. s., Východočeský územní svaz ve spolupráci s Královéhradeckým krajem vás zveme na mezinárodní konferenci pořádanou ve spolupráci s Lesnicko-dřevařským-vzdělávacím institutem. Mezinárodní konference se koná:

27. února 2020 od 9:00 do 14 hod.
Místo konání: Krajský úřad Královéhradeckého kraje
Regioncentrum Nový pivovar – konferenční sál
Pivovarské náměstí 1245
Hradec Králové

Témata přednášek:
Ing. Jiří Janota – Českomoravská myslivecká jednota, Praha
Problematika vlka z pohledu ČMMJ
RNDr. Jindřiška Jelínková Ph.D. – Agentura ochrany přírody a krajiny, Praha
Příprava programu péče o vlka obecného v ČR
Ing. Miloš Fischer MBA – časopis Myslivost, Praha
Problematika vlka u nás a v zahraničí
Ing. Daniel Švrčula – ČMMJ – zástupce FACE, Brusel
Vlk v Evropě z pohledu FACE
Ing. Martina Hustinová – Slovenská polovnická komora, Bratislava
Manažment vlka dravého na Slovensku
Ing. Tomáš Havrlant – Svaz chovatelů ovcí a koz, Brno
Ochrana pastevectví v ČR
Mgr. Jitka Matoušová – Agentura ochrany přírody a krajiny, Praha
Populace vydry říční v ČR a poznatky z realizace programu péče
MVDr. Miroslav Kulich – Český rybářský svaz, Hradec Králové
Vydra říční na Broumovsku, aneb genocida pod vodní hladinou
Ing. Pavel Vrána Ph.D. – Český rybářský svaz, Praha
O rybách, vydrách a zakopaných psech
Kamil Zahradník – Lesnicko dřevařský vzdělávací institut, Vyškov
Škody působené vlkem a vliv na obnovu lesa

Mimo stanovených přednášek budou na konferenci představeny filmové snímky, jak o vlku, tak o vydře (které vzniklý z iniciativy VčÚS).

Při této příležitosti budou přizvány i sdělovací prostředky, kde se nejen místním organizacím Českého rybářského svazu, produkčním rybářům, mysliveckým spolkům, ale především statní správě a široké veřejnosti, otevřeně, věcně správně a bez zamlčování podstatných náležitostí a skutečností představí problematika škod způsobené vydrou říční.

Tel. přihlášky – informace email: Kamil Zahradník info@ldvi.cz

LESNICKO DŘEVAŘSKÝ
VZDĚLÁVACÍ INSTITUT
Vážany 138, 682 01 Vyškov
IČ: 050 71 810, tel: 776 185 185

Zdroj včetně pozvánky: http://www.crshradec.cz/2020/01/28/popozvanka-na-mezinarodni-konferenci-vliv-vlka-obecneho-a-vydry-ricni-na-prirodu-a-hospodareni-v-krajine/

MAXXSKATER, 31.1.2020

Diskuse k bleskovce

Žádné zápisy.