Firma neprovedla při realizaci hlubinných vrtů přiměřená opatření a znečistila řeku. Dostala pokutu 150 tisíc korun

Firma neprovedla při realizaci hlubinných vrtů přiměřená opatření a znečistila řeku. Dostala pokutu 150 tisíc korun

Kategorie: Všeobecné

Česká inspekce životního prostředí, Oblastní inspektorát Brno uložil pokutu 150 tisíc korun firmě VBV GEO s.r.o. za porušení zákona o vodách. Společnost v lednu 2018 neprovedla při realizaci hlubinných vrtů v areálu Brno-Komárov přiměřená opatření, aby závadné sedimentovatelné tuhé látky neunikly ze vsakovací usazovací jímky do povrchového toku Ponávka a do povrchového toku Svratka. Tím došlo k jejich znečištění.

„V lednu 2018 jsme obdrželi oznámení týkající se havarijního znečištění toku Ponávka v Brně – Komárově neznámou látkou. Provedli jsme šetření na místě a zjistili, že v celé délce toku Ponávky je silný zákal, který se nacházel i za soutokem s řekou Svratkou v Brně – Komárově. Jednalo se o celkovou délku cca 1 100 metrů,“ řekl Tomáš Augustin, ředitel Oblastního inspektorátu ČIŽP v Brně.

Při pátrání po původci inspektoři zjistili, že mezi ulicí Kalová a Za Mostem v Brně-Komárově se na pravé straně toku Ponávka nachází staveniště, kde probíhá rekonstrukce objektu. Na staveništi byly prováděny společností VBV GEO s.r.o. dva hlubinné vrty, z nichž byla vypouštěna voda, silně znečištěná sedimentovatelnými tuhými látkami-jílovitými částicemi do zasakovací jímky. Ta však byla přeplněná a vše unikalo do vodního toku.

Sankce nabyla právní moci 22. července.

Zdroj: http://cizp.cz/Firma-neprovedla-pri-realizaci-hlubi​nnych-vrtu-primerena-opatreni-a-znecistila-reku-Dos​tala-pokutu-150-tisic-korun.html

MAXXSKATER, 31.8.2019

Diskuse k bleskovce

Žádné zápisy.