Podívejte se, jak můžete pomoci našim rakům

Kategorie: Všeobecné

Seznamuje nejen se všemi třemi našimi druhy těchto korýšů, ale zároveň ukazuje, jaké nebezpečí pro ně představují invazní nepůvodní druhy, které šíří takzvaný račí mor. Připravila ji Agentura ochrany přírody a krajiny ČR. Ta zároveň vydala i letáček, především pro rybáře, který o rizicích račího moru informuje. Odhaduje se, že račímu moru podlehla už pětina našich račích populací.

Zdroj: http://www.ochranaprirody.cz/o-aopk-cr/aopk-cr-info​rmuje/aktuality/podivejte-se-jak-muzete-pomoci-nasi​m-rakum/

MAXXSKATER, 2.8.2019

Diskuse k bleskovce

Žádné zápisy.