Sucho: jak bude brzy vypadat česká krajina

Kategorie: Všeobecné

Uschlý ráj to na pohled. Nové invazní druhy rostlin, ale i mokřady a stromy na polích - českou krajinu čeká kvůli suchu proměna.

Na jižní Moravě začíná růst něco jako les budoucnosti. Školní lesní podnik Křtiny, který spravuje lesy Mendelovy univerzity v Brně, se snaží najít takový mix stromů, které budou schopny v budoucnu čelit suchu a dalším klimatickým změnám. Místo smrků a borovic odborníci začínají preferovat balkánské druhy dubů, protože listnáče lépe čelí suchu a koneckonců klima jižní Moravy bude čím dál více podobné tomu na Balkáně. Porosty jedné z největších lesnických firem na jižní Moravě tak předznamenávají, jak se zanedlouho vlivem klimatických změn promění česká krajina. Jedna velká éra pomalu končí.

https://www.euro.cz/udalosti/uschly-raj-to-na-pohle​d-1459697

Lasskoun, 29.7.2019

Diskuse k bleskovce

Žádné zápisy.