Dříve byla uvězněna v betonu, nyní dostává volnost. Pražská říčka Rokytka

Kategorie: Všeobecné

Rokytka protéká řadou chráněných území a leží na ní několik rybníků. Potok i jeho okolí prošlo v minulosti velkými změnami. Vinařská oblast Libně a Vysočan, kam se ještě začátkem 19. století jezdilo za přírodou a rekreací, se v průběhu 19. a 20. století velmi změnila. V obou těchto čtvrtích se velmi rychle rozvíjel průmysl a vznikla zde řada továren na cement, líh atd. Vodní síla Rokytky byla také využívána k pohonu mlýnů, které byly postaveny v její blízkosti.
Právě na začátku 20. století došlo k nejvýznamnější regulaci Rokytky. Během let 1905–1910 bylo její koryto napřímeno, prohloubeno a opevněno od Libně až po Hloubětín.

https://ekolist.cz/cz/publicistika/priroda/drive-by​la-uveznena-v-betonu-nyni-dostava-volnost.prazska-r​icka-rokytka

Honza7, 4.7.2019

Diskuse k bleskovce

Žádné zápisy.