Proběhlo výjezdní zasedání Republikové dozorčí rady

Kategorie: Všeobecné

Republiková dozorčí rada se sešla na každoročním výjezdním zasedání dne 21. - 23. června 2019. Hlavním bodem byla kontrola rekreačního střediska Rady ČRS Štědronín, kde se toto výjezdní zasedání konalo.

Na jednání byl přizván i předseda Českého rybářského svazu PhDr. Karel Mach. V první části zasedání proběhla kontrola plnění přijatých opatření tohoto areálu, které Republiková dozorčí rada doporučila realizovat v loňském roce - jednalo se zejména o opatření administrativně - technického rázu. V rámci kontroly Republiková dozorčí rada konstatovala, že tato doporučení byla splněna a k jejich realizaci nebyly vzneseny další připomínky. Následná kontrola se zaměřila na současný stav hospodaření v areálu, zejména v oblasti využívání lodí (sloužících k rozvozu násad a činnosti rybářské stráže), spotřebě pohonných hmot, správnému vedení administrativy spojené s ubytováním návštěvníků (knihy hostů atp.).

Návrhy dalších opatření (převážně technického charakteru), sloužících zejména ke zvýšení komfortu ubytovaných hostů (např. nutná oprava příjezdové cesty, podmíněná souhlasem a součinností majitelů okolních pozemků), budou předloženy Republikové radě v rámci pravidelného zasedání v září tohoto roku.

Republiková dozorčí rada je kontrolním orgánem Svazu a jeho orgánů. O výsledcích své činnosti informuje Republikovou radu; zprávu o výsledcích své činnosti předkládá Republikovému sněmu. Předsedou Republikové dozorčí rady ČRS je ve volebním období 2018-2021 Ing. Leoš Křenek.

Republiková dozorčí rada se skládá z členů zvolených na územních konferencích. Na své ustavující schůzi volí ze svého středu předsedu a místopředsedu.

Republiková dozorčí rada kontroluje veškerou činnost a hospodaření republikových orgánů Svazu. Předseda Republikové dozorčí rady nebo jím pověřený člen má právo účastnit se všech schůzí Republikové rady, odborů a komisí s hlasem poradním. Republikovou radu seznamuje s výsledky provedených kontrol.

Na žádost orgánu kterékoli organizační jednotky Svazu provádí další kontrolní činnost v rámci působnosti Svazu. Republiková dozorčí rada může přizvat ke spolupráci odborníky. Provádí rovněž kontrolu v místních organizacích ČRS a územních svazech ČRS i bez souhlasu těchto jednotek, jde-li o majetkové vztahy, jejichž účastníky jsou Republiková rada a územní svaz nebo Republiková rada a místní organizace.

(ze Stanov ČRS)

Zdroj: https://www.rybsvaz.cz/beta/index.php/119-vseobecne​/511-probehlo-vyjezdni-zasedani-republikove-dozorci​-rady

MAXXSKATER, 2.7.2019

Diskuse k bleskovce

Žádné zápisy.