Na soutoku Moravy a Dyje je unikátní příroda. Stát se se státem neshodne na tom, zda a jak ji chránit

Kategorie: Všeobecné

Na soutoku řek Moravy a Dyje se nachází území obrovské přírodní hodnoty. Světlé a otevřené lesy s pařezy a starými stromy, které v oblasti nazývané Soutok rostou, jsou dnes v České republice velmi vzácné. A proto jsou vzácné i rostliny a živočichové, kteří je obývají. Oblast Soutoku považují odborníci na ochranu přírody za unikátní natolik, že si zaslouží ochranu. Tu jí ale stát nedokáže už několik let zajistit.

Lokalita si podle Agentury ochrany přírody a krajiny zaslouží být chráněnou krajinnou oblastí. Ale není. Nový web o oblasti Soutoku, který minulý měsíc AOPK ČR spustila, upozorňuje jak na kulturní a přírodní hodnoty území, tak na jeho chybějící ochranu.

Zdroj: https://ekolist.cz/cz/zpravodajstvi/zpravy/na-souto​ku-moravy-a-dyje-je-unikatni-priroda.stat-se-se-sta​tem-neshodne-na-tom-zda-a-jak-ji-chranit

MAXXSKATER, 27.6.2019

Diskuse k bleskovce

Žádné zápisy.