Moravská Amazonie je o krok blíž získat vyšší ochranu. Ne všichni se radují

Nrazisdas - Profil | Pá 1.9.2023 17:00:47

Bacha San >> áha, tak takhle to je🤔

NBacha San - Profil | Pá 1.9.2023 16:58:49

razisdas >> Hlavně tomu nerozumějí právě ti čecháčci...

Nrazisdas - Profil | Pá 1.9.2023 16:44:46

Bacha San >> za ty, co nerozumi pojmu cechacek. 😇

NBacha San - Profil | Pá 1.9.2023 16:40:09

razisdas >> Za koho mluvíš?

Nrazisdas - Profil | Pá 1.9.2023 15:53:53

Bacha San >> Prosím tě, a co si pod pojmem čecháček máme představit?

NBacha San - Profil | Pá 1.9.2023 15:25:49

razisdas >> Neaplikuji na celou společnost, ale na čecháčky. To je rozdíl.

Nrazisdas - Profil | Pá 1.9.2023 5:51:34

Bacha San >> Jako kdyby se jiné národy chovali jinak.🤔 Co mám zkušenost, tak v cizině mají české turisty rádi. Protože patří k těm slušným.
To co tu popisuješ je selhání jedince a nelze to aplikovat paušálně na celou společnost.

NBacha San - Profil | Pá 1.9.2023 5:39:38

Byl jsem tam pouze jednou, takže konkrétně se vyjádřím tak, že se mi tam fakt, ale fakt líbilo. Celý život se zabývám biologií a ochranou.
Nicméně obecně se vyjádřím, že vzhledem k tomu, jaký jsou čecháčkové dobytek, by celá republika měla být chráněným územím. Když jsou schopni se např. koupat v tatranských jezerech, rozdělávat ohně v chráněných územích, mlátit správce tábořišť v zahraničí či rozřezávat sítě sádek v norsku, a to všechno při chlastání piva, řevu a vykonávání potřeby kdekoliv, nedivím se, že převládá veřejný zájem pro ustanovení takovéto ochrany.

NDeBe - Profil | Čt 31.8.2023 23:51:52

NŘízek 5,125 - Profil | Čt 31.8.2023 18:35:15

razisdas >> to právě řízené vypalování nebylo, to bylo v režimu-jako dřív- viz ta prababička:-) nyní tedy bez souladu s legaslativou:-)

jinak ok,

spousta materiálů o udržbě krajiny je na webu aopk, jsou to kolikrát zajímavé věci, co a jak by se mělo/mohlo dělat,
praxe ovšem může být různá, často je to o lidech, jako ostatně všechno.

Nrazisdas - Profil | Čt 31.8.2023 18:03:46

@Řízek 5,125 Projdu si materiály co jsi sem dal. Dík za diskusi. Víc k tomu už nemám.

Nrazisdas - Profil | Čt 31.8.2023 17:57:40

Řízek 5,125 >> buhužel ta tabulka míchá jabka a hrušky. Něco jiného je řízené vypalování a něco jiného blbost při zakládání táboráku. Chtělo by to rozdělit, aby se vidělo co je nedbalost a co vzniklo z vypalování porostu.
Když se podívám na ta čisla a porovnám to s dopravními nehodami, tak jsou ta čísla řádově někde jinde.
Řízené vypalování, pokud je provedeno správně, je prospěšné a není rizikem pro okolí. Musí to dělat lidi co tomu rozumí a zajistí bezpečnost.

Nrazisdas - Profil | Čt 31.8.2023 17:49:17

Řízek 5,125 >> Díky za info. Zase jsem o něco chytřejší.
Je dobrý, že to maji takhle promyšlené. Jinak by ten předmět ochrany zanikl.
Jsem zvědav jaká bude praxe.

NŘízek 5,125 - Profil | Čt 31.8.2023 17:49:07

razisdas >> máš tam odkaz na článek, kde je mj. uvedeno, proč se s tím přestalo, včetně tabulky, kde je výčet usmrcení a zranění:-)
v tom je ten hlavní problém.
jinak zcela pozitivní vliv to taky nemá, prostě se to hodí jak kde.
více v článku.

Nrazisdas - Profil | Čt 31.8.2023 17:46:19

@Řízek 5,125 Jinak ohňový managemet krajiny je věc stará jako lidstvo.
Zajímavé, že se na to přichází až teď. Za mojí prabábi se běžně vypalovali meze a políčka.

NŘízek 5,125 - Profil | Čt 31.8.2023 17:45:57

razisdas >> to se pak informuj na správě CHKO, třeba k něčemu přizvou i veřejnost.

Management ploch dosud nebo dříve vojensky využívaného bezlesí

Zásadním problémem bude zajištění péče o plochy se sekundárně vyvinutými cennými společenstvy bezlesí. Jedná se o prostory, které byly v minulosti využívány armádou jako cvičiště a trvalé disturbance zde bránily vzniku lesa. Po ukončení činnosti nastupují v těchto lokalitách velmi rychle procesy sukcese zarůstáním dřevinami. Na některých plochách, kde se již delší dobu necvičí (například Bahna, Kolvín nebo Padrtě), můžeme pozorovat sukcesi v různém stupni. Mezi důležité disturbance patří narušování drnu pojezdy vozidel, terénní změny po dopadu munice a požáry. Proto péče v tomto případě znamená provádění stejných narušování, jaká vznikala činností armády. Civilní zajištění této péče, tak jak ji známe z jiných chráněných území, jistě bude komplikováno bezpečnostním omezením pro pohyb a činnost v plochách, kde se může nacházet nevybuchlá munice. Proto bude zásadní zkoordinovat postup armády, která provádí pyrotechnickou očistu, s kroky AOPK ČR tak, aby mohla být prováděna péče o území, které teprve bude vyčištěno, a mohly zde bezpečně proběhnout potřebné managementové zásahy. O tom, že taková možnost spolupráce existuje, jsme se mohli přesvědčit na 1. konferenci Naše příroda 2015 na téma péče o bývalé vojenské prostory, která se konala 1. prosince 2015 v Olomouci. K této problematice zde zazněly dva příspěvky shrnující zkušenosti ve Spolkové republice Německo. (Více se můžete dozvědět na: http://www.konference-priroda.cz/abstrakta/#.)

https://www.casopis.ochranaprirody.cz/z-nasi-prirody/chranena-krajinna-oblast-brdy/

Nrazisdas - Profil | Čt 31.8.2023 17:39:12

Řízek 5,125 >> viděl jsem video že udržovali louku za pomocí krosku a ctyřkolky. A viděl jsem přednášku o pokusném vypálení vřesoviště v Brdech. Mě se to líbí.
Tak jestli bude správa CHKO jezdit po Brdech BVP a vojáci to tam jednou za čas vybombardujou, tak by se jim mohlo povést ty bitopy zachovat. Ale chtěl bych to vidět v praxi.
Jinak za údržbu teréním vozidlem nepovažuju upravenou lesní cestu na vrchol NPR, kde je šmajchl plac🤣

NŘízek 5,125 - Profil | Čt 31.8.2023 17:31:07

razisdas >> to je právě ta udržba terénním vozidlem, asi sem měl rovnou napsat těžkým vozidlem:-)
stejně tak se vážně uvažuje o cíleném vypalování, které už zkušebně proběhlo-
vypalování ovšem naráží na požární předpisy a z hlediska obecné požární bezpečnosti je vnímáno velmi rizikově, nevím přesně, jak se v tom daří nalézt shodu, ale jednání probíhají.
zrovna v brdech je cíl používat v omezené míře metody, jaký používala armáda:-)

něco k vypalování
https://www.casopis.ochranaprirody.cz/pece-o-prirodu-a-krajinu/rizene-vypalovani-porostu/

Nrazisdas - Profil | Čt 31.8.2023 17:16:46

Řízek 5,125 >> jinak o jízdě teréním vozidlem bych moc nemluvil. To je aktivita pro hrstku vyvolených. Běžný člověk končí u první závory 🤣 už se vidim jak naTýřovické skály vyjedu na motorce a nikdo mi nic neřekne 😀 A je tam lesni cesta až na vrchol🤔

Nrazisdas - Profil | Čt 31.8.2023 17:04:46

Řízek 5,125 >> Teď mě tak napadlo. Jak budou ochranáři udržovat biotopy v CHKO Brdy, které byly vázány na vojenské aktivity? Dočasné tůně vzniklé dělostřeleckou aktivitou a pojezdem těžké techniky. Nebo odbčasné požáry vřesovišť atd. Na těch tůních jsou závislé společenstva listonoha (snad si to pamatuju správně) a v ty kratery po granatech zase mají své mikro klima a rostou tam vzacna spolecenstva rostlin.
Nemyslím to nijak ironicky. Fakt mě to zajímá.

NŘízek 5,125 - Profil | Čt 31.8.2023 16:56:44

razisdas >> jj, a proto je tam taky stanoven nejaký ten management:-)
no, prostě udržba, aby jako nezanikl důvod ochrany.

ono- opět obecně-chrání se cenné části přírody-jedno jak vznikly, a chrání se proto, že jsou cenné:-)- tzn- je tam něco, co jinde není, je to unikátní, vzácné.
A chrání se to tak, aby to přetrvalo do budoucna, což často neznamená, že se na tom uzemí nebude provádět žádná činnost, že se tam nebude zasahovat-tj síct, klestit, kácet, pást, jezdit terénním vozidlem:-), vypalovat- ty metody udržby jsou různě různé.
a občas se stane- že vnější vlivy převáží a lokalita zanikne- soustava tůni se zazemní, mokřad vyschne, ustoupí hladina podzemní vody, z vlhké louky se stane louka suchá... tak to někdy chodí.

to jen na doplnění.

btw- v některých starých stavbách jsou třeba kolonie netopýrů-chráni se to jako celek, může to být třeba Přírodní památka Kostelecký hrádek, přesto to neznamená, že by se tam nemohla opravit střecha. Prostě se opraví a práce se přizpůsobí předmětu ochrany.

Nrazisdas - Profil | Čt 31.8.2023 16:36:14

Řízek 5,125 >> souhlasím. Spousta prostoru leží ladem. Ale to je daň za efektivitu procesů, kterou clověk nastavil a stale ji zlepšuje.
Ne vždy je to ku prospěchu, že? Běžet stále dopředu se nedá dlohodobě. Jednou prostě dojde dech.

Nrazisdas - Profil | Čt 31.8.2023 16:31:30

Řízek 5,125 >> Spousta biotopů vznikla na základě lidské činnosti a bez lidské činnosti by zanikla. Třeba orchideové louky v bilych karpatech. Bez kosení by tam nebylo nic. Travnaté stepy v českém středohoří se také musejí udržovat, jinak by zarostly křovím.
To jen na doplnění předchozí reakce.

NŘízek 5,125 - Profil | Čt 31.8.2023 16:29:20

razisdas >> obecně-u nás- je velmi málo biotopů, která by nebyly ovlivněné lidskou činností, nebo které by nevznikly bez jejího přispění.
puvodních lesů jsou jen zlomky, potom by v uvahu připadala ještě nejaká rašeniliště, prameniště apod.

a toho rozmyslu bych se nebál- zrovna v tomto případě se to rozmýšlí už 75 let:-)

jinak jak píšeš o té pestré kulturní krajině, kde je mozaika lesů, pastvin, polí...
tak to v dnešní době brutální rychlostí mizí.
Lidi žijou jinak, na všechno je méně času, venkov se vylidnuje, poklesl takový ten drobný chov domácích zvířat, okolo vesnic se již nechodí sekat tráva pro králíci, nedělá se klasická senoseč na seno, ale často se dělá tzv. senáž. výsledkem je značně omezené druhové rozmanitosti na pastvinách a loukách.
hodně volné krajiny se zastavuje, protože pod rozvojem obce je většinou představa nové výstavby..
vo hospodaření na polích ani nemluvím, celkově se o tom dá bavit donekonečna. a nic tady stejně nevyřešíme.
místy se to tedy snaží dělat jinak, a snaží se hospodařit v rámci rozvoje naší typické kulturní krajiny,
ale obecný trend je bohužel dlouhodobě přesně opačný.

Nrazisdas - Profil | Čt 31.8.2023 16:06:50

Řízek 5,125 >> Jo, ale jsou chráněné na základě lidské činnosti, která umožnila vznik těchto ekosystémů. Až pak se začaly tyto místa chránit.
Za mě je přiměřená lidská činnost je přírodě prospěšná.
Chránit ano, ale s rozmyslem.

NŘízek 5,125 - Profil | Čt 31.8.2023 14:31:05

Martin M. >> intezivně se v lese holt hospodařit nebude:-)

NŘízek 5,125 - Profil | Čt 31.8.2023 14:29:37 - SKVĚLÝ ZÁPIS!

razisdas >> ehm-staré lomy, kosené louky, pastviny- ty sou často bud přímo chráněnou částí částí přírody, nebo součástí většího celku.
a život tam probíhá i přesto:-).
každá lokalita vyžaduje speciální přístup, dle toho co je zájmem ochrany.
bezzásahových chráněných částí přírody u nás moc není, a většinou se jedná o lesní porosty.
jinak je vždy plánována nějaká udržba dané lokality.
a některé druhy- se už bohužel vyskytují převážně na zvláště chráněných lokalitách.
dobrým příkladem jsou třeba orchidejové louky v polabí, nebo severních čechách-
" v rezervaci" stovky kytek, na louce o deset metru vedle už neroste žádná.

i v tom národním parku jsou části, kde žádný chodníčky nejsou, nejsou tam ani cedule, ani atrakce- tohle je hlavně o kompromisu z hlediska využití pro veřejnost,
kdyby to bylo zavřený celý,, to by bylo tekutého hněvu na sociálních sítích:-)

Nrazisdas - Profil | Út 29.8.2023 21:27:10

Takovým chráněním vznikají skanzenovité krajiny, které blyštivým a bezpohlavním způsobem ukazují jaká příroda byla, ale skutečný život je jinde (staté lomy, výsypky dolů, kosené louky, pastviny, brownfieldy na okrajich aglomerací - pestrá mozaika biotopů).
Kdykoli navštívím národní park, tak si připadám, jako že si ze mě někdo dělá srandu. Všude štěrkové chodníčky, cedule, atrakce. Pak přijedu do míst které nejsou vůbec chráněný, kde je mozaika luk, pastvin, polí, remízků a cítím se tam daleko líp - lidi tam žijou, pracují a o své okolí se starají protože k němu mají vztah.

Nphoenix410 - Profil | Út 29.8.2023 9:53:57 - SKVĚLÝ ZÁPIS!

Nretrívr - Profil | Po 28.8.2023 19:30:04

Přesílám, že nevím o co v této oblasti jde. Vím je, že každá tato oblast přináší pro okolí velké problémy a újmy. Jsem v oblasti KRNAP, taková katastrofa a nesmysl se moc nevidí a to za veká peníz !!!! Zelená šlechta řádí jak pominutá. Jedno město je rozděleno Jizerou a polovina je v oblast, druhá ne. Už tento fakt musel vymyslet někdo prdelí ne hlavou. Takže já musím mít na domě to a to. Vzdušnou čarou, kterou vidím nové domy, které jsou absolutní stavební katastrofou a to nejen v tomto městě. Oblast dostane v úvodu dotace- Vybuduje např. potače , tabule, info. Ty prachy bych chtěl mít, tam se opravdu " ivestuje ", nikdo je pak neudržuje, protože nemá zač atd., atd. Katastrofa..... Názor nemám jen já sám po 50 letech žití v této oblasti.

NRožnovák - Profil | Ne 27.8.2023 12:20:35

Pokud je článek přesným přepisem vyjádření - Čmmj je nadsazené -146 km2 je flíček- naše CHKO má např1200 km2 vyhlášeno je od roku 1973. Myslivci kazatelny a vnadiště staví i v 1. Zoně ochrany CHKO na hranicí Npr. A přímo přes NPR jezdí autem na výjimku pokud je tam cesta ja jediným omezením vykonu práva myslivosti je To že si přímo v Npr,Pr a PP nemúžou stavět myslivecká zařizeni a krmit což je asi 2, 5 procenta území CHKO- všude lov možný. Lesáci a lidí si krom 1. ,2. Zónu a maloplošky mohou ďelat vlastně taky co chcou- CHKO je přinosem tedy aspoň u nás pro rybáře protože imnvestor rybáře obejít může správu chko nikoliv a nemůže bezhlavě regulovat- bojím se jen jednoho aby se po vyhlášeni CHKO neprodalo za penízky za turistický boom a budování cyklostezek - na většinou vedou intravilánu obcí podél vodních toků a starosta či hejtman si své prosadí. Na rozdíl od Myslivců kde vlastníku pozemku jež je součastí Honitby a zrovna na něm se staví posed nenaleži žádná náhrada pokud není Držitelem celé honitby a neplatí se mu nájem -pokud se podle Zopk omezuje vlastnické právo a způsob hospodaření vlastníku pozemkům a omezuje se způsob hospodaření protože se na jeho pozemku vyhlásila např rezervace je mu to finačně refundováno- Aopk caluje i Lčr tedy stát stát státu- což je na hlavu.

NMartin M. - Profil | So 26.8.2023 15:18:25

Ja vlastne moc nevim, co si o tom mam myslet...
Pred par lety se objevila kampan soutokvsem.cz, ze soutok je snad v nejakem ohrozeni, ze by mel zustat pristupny vsem, ale nezminoval se tam vubec duvod, kterym bylo prave zarazeni soutoku do chranenejsiho rezimu, kdy by pak nebylo mozne vubec nebo tak intenzivne hospodarit s lesem (tezba dreva, sazeni noveho...), jako by to bylo zakazane tema. Dnes jsou zase plne noviny, jak uz to je hotove a ze nekdo je pro a nekdo je proti, ale ani slovo o tom, jak se to dotkne tezby dreva, jako by naopak tohle ted bylo zakazane tema.