Reakce ČRS na vyjádření MŽP k vysazování nepůvodních druhů ryb

NRožnovák - Profil | Út 18.7.2023 22:26:33

Honza7 >> ahoj,skončil bych u toho že tu prostě neni_
pokud by tu byl v tom množstvím vysazovane mozaiky by dávno splynul -neotvíral bych pandořinu skříňku genetiky K-nevíš kdo to čte- objeví se J.V. a až ho přestane bavit karas udělá z toho zachraň sazana nebo cestu sazana

NRožnovák - Profil | Út 18.7.2023 22:17:02

sven >> také souhlasím, co se týče kontroly vod atd., Větsinu zjišteni si pro Oop a voroprávko opatřím sám - již jsem zažil výpad přespolni Rs - Když jsme prováděli transfer- samozřejmě nas znal ale papirové kontrole včetně vyjímky na Zchd jsme neunikli. To že většina Rs považuje za gro kontrolu lovících a na kontrolu a ochranu vod je to slabší je pravdou,ale nečinnost může mít i jine duvody. U nás Rs občas objeví nějaký úhyn, černé úpravy toku. Takový nepříjemný příklad z praxe letos Rs objevila i stavbu v toku kterou povolil bez našeho vědomi a vlastně i Aopk stejné ORP jež ustanovilo Rs. Pokud by To ohlásila na Orp stalo by se max. Prd. - akce byla řadně povolena a stavebnika nebylo jak trestat. Začli jsme jednat za organizaci. Měli jsme s tím velkém běhání abychom díky opomenuti úřednika s ORP vyřídili s velmi vstřicým investorem stavby a aopk aspoň transfer legalni cestou a stavba mohla potom pokračovat a stavba nevymlatila rybí obsadku na malém potoku v místě.

NHonza7 - Profil | Út 18.7.2023 20:40:50

Rožnovák >> Ahoj Vašku, se sazanem bude ještě jeden problém - kdo ho spolehlivě pozná? Spory by končily na genetice - v rámci DNA.

Nsven - Profil | Út 18.7.2023 20:39:18

Honza7 >> Ahoj. Už tu budu končit.
Napsal jsem tu víc než bylo třeba a mimo téma :-)

NHonza7 - Profil | Út 18.7.2023 20:35:14

nofish >> Ahoj Kamile, řekl bych, že v současnosti je to spíše anarchie - komentář kolegy tomvec se zdá velmi pravděpodobný, k tomu si udělají ještě i reklamu.

NHonza7 - Profil | Út 18.7.2023 20:23:40

sven >> Ahoj, taky mě to překvapilo, že jsou další, kteří podobně smýšlí.

Nsven - Profil | Út 18.7.2023 20:15:40

Rožnovák >> Ahoj, jsme v naprosté shodě.

Jen k těm pravomocím RS...
RS má v rozsahu daném rybářským zákonem, pravomocí dostatek.
Pohříchu je ale v drtivé většině cílí směrem k jednotlivým členům - fyzickým osobám, což je v pořádku.
Ale hrubě zanedbává své pravomoci směrem k právnické osobě, spolku.
Což v pořádku není.
§ 16
Oprávnění rybářské stráže
Rybářská stráž v rybářském revíru je oprávněna
a) kontrolovat
3. osoby lovící ryby pomocí elektrického proudu, zda vlastní povolení příslušného rybářského orgánu k tomuto způsobu lovu, jakož i zda vlastní potřebné osvědčení prokazující jejich způsobilost k práci s elektrickým zařízením při lovu ryb a osvědčení dokladující bezpečnou použitelnost elektrického zařízení k lovu ryb,

4. užívání jezů, stavidel, zdymadel, výpustí a jiných zařízení z hlediska dodržování právních předpisů a opatření na ochranu výkonu rybářského práva,

5. způsob a rozsah užívání vod a jejich kvalitu;

Neodvážil bych se RS žádné pravomoci upírat ale na druhé straně, je třeba dohlédnout, zda si některé které ji nenáleží, svévolně neuzurpuje.
Mám 10let praxe RS, 16let ved. RS a 16let školitele. (nejen) a po celou dobu, konstatní názor - padni komu padni .-)
Jak se říká: "každému, co jeho jest"

NRožnovák - Profil | Út 18.7.2023 18:49:05

sven >> ahoj, sazan v celoročně hájených rybách v celosvazových Bvprpv uveden neni- není tam uveden vúbec- protože se nevyskytuje _ někde neví. To že chce být někdo papežtějští než papež To už tak je. Rs bych určitě nezpochybňoval pravomoce hlídat jestli v nadobách na nástražkách neplave přiliš mnoho Zchd ryb - není nikdo jiný s lepši kvalifikaci a lepši oporou v zakoně. Pravomoce SP v tomto případě jsou dosti vrtkavé dokud Zchd v zavřeném kyblíku neurči s jistotou. Dovolím si také něco skopirovat píši z mobilu tak je To roztahané.

Bližší podmínky výkonu rybářského práva na revírech ČRS

§ 13 odstavec 9 zákona č. 99/2004 Sb.


I. Doby hájení některých dalších živočichů
Celoročně jsou hájeni:

1. losos obecný,

2. celoročně jsou chráněni dle vyhlášky č. 395/92 Sb. (jedná se pouze o seznam vybraných druhů živočichů):

a) mihulovci a ryby: cejn perleťový, drsek menší, drsek větší, hrouzek Kesslerův, jelec jesen, ježdík žlutý, mihule potoční, mihule ukrajinská, mník jednovousý, ostrucha křivočará, ouklejka pruhovaná, piskoř pruhovaný, plotice lesklá, sekavčík horský, sekavec písečný, střevle potoční, vranka obecná, vranka pruhoploutvá,
b) bezobratlí: rak kamenáč, rak říční, rak bahenní, perlorodka říční, velevrub malířský a škeble rybničná,

c) obojživelníci.

Npotočák 62 - Profil | Út 18.7.2023 18:03:54

nofish >> To je jednoduché. Perlorodku vysazovat mohou ale ryby ne díky svazovému monopolu na tekoucí vody. Až si stát v tom začne dělat pořádek a začne posílat svazy do prd-do pryč z revírů na tekoucích vodách,tak věřím,že budou vysazovat i ty ryby. Petrův Zdar

Ntomvec - Profil | Út 18.7.2023 16:38:01

nofish >> Protože ochránci dostanou dotace jak na vysazení škeblí, tak na vysazení vyder. Dvě dotace jsou víc jak jedna.

Nnofish - Profil | Út 18.7.2023 15:55:58

Honza7 >> ahoj. Nečetl jsem ostatní příspěvky, jen ten tvůj. Tak mi vysvětlí, proč byla dneska reportáž o tom jak ochránci vysazovali perlorodku někde na nějaké vodě? Proč tedy nevsazuji i jesena, mnika... Chápu, že svaz má na tom podíl, ale na jednu stranu vysadí ti kokoti škeblí, na druhou stranu, tu škeblí sežere vydra, co tam vypustili taky oni, protože rybáři už nemají nervy na ten předem prohraný boj.uz tam raději nevysadí nic, když vidí za ty roky, ty výsledky.

Nsven - Profil | Út 18.7.2023 11:59:37

kakr >> taky kdy by to stihnul, žejo, když si na bedra naložil takou porci .-)
Náš pan nejvyšší je naopak k boji se zločinem v terénu, svou předchozí praxí přímo předurčen.. .-)

Nkakr - Profil | Út 18.7.2023 11:43:14

sven >>
Ten kašpar byl sice řádně zvolen za předsedu MRS, ale velmi rychle byl mimořádným sjezdem také z funkce odvolán. Jeho nejlepší kousek byl zakoupení Superba.
Ale na kontrolu lovících fakt nechodil.

Nsven - Profil | Út 18.7.2023 11:26:19

kakr >> Dalekohled na krku našeho nejvyššího, je symbolem oka vševidoucího .-)
Ovšem v případě vašeho nejvyššího ... ??? :-)

Nsven - Profil | Út 18.7.2023 11:15:52

boticar >> Ano, s první částí souhlasím.
Ovšem dovolím si polemizovat např. v případě zvyšování míry.
Nejedná se o zájem chráněný zákonem, nýbrž o kolektivní interní dohodu (i když v současnosti spíš direktivní nařízení) rybářského spolku, která je sice pro jeho členy závazné ale není právně vymahatelné.
viz zák. 99/2004
Výjimky ze zákonné míry udělují pouze a výhradně Orgány státní správy a to dle §11 odst.2 vždy pouze směrem dolů ..
Jedná se o:
§ 21 Kraj v přenesené působnosti
§ 22 Ministerstvo
§ 23 Ministerstvo životního prostředí
§ 24 Ministerstvo obrany

Citace: §11 Hospodaření v rybářském revíru
(2) Příslušný rybářský orgán může svým rozhodnutím v případě zjištění přemnožení nebo zeslabení populace daného druhu ryb, z důvodu provádění opatření k regulaci nepůvodního druhu nebo křížence druhů nebo opatření k odstranění, izolaci nebo regulaci invazního nepůvodního druhu ....povolit výjimku z obecně stanovených lovných měr pro jednotlivé druhy ryb, z obecně stanovených dob jejich hájení a z obecných stanovených způsobů lovu.
Citace zákona, není návodem k páchání přestupku :-)

Naopak si dovolím alespoň dvě ukázky návodu k páchání přestupku příp. tr.činu zakotvené v BPVRP.

Jednu v ČRS a aby se Svazy nehádaly, tak druhou z MRS .-)

99/2004 Sb § 13
(7) Při lovu v rybářském revíru je osoba provádějící lov povinna mít u sebe rybářský lístek, povolenku k lovu -
BPVRP ČRS - Děti do 10 let věku mohou manipulovat s 1 udicí osoby provádějící lov starší 18 let v jejím doprovodu.

99/2004Sb. § 13
2) Při lovu v rybářském revíru a v rybníkářství se zakazuje b) používat bodců jakéhokoliv druhu -
BPVRP MRS XIV. Zacházení s ulovenými rybami: . Při vylovování ryb o velké hmotnosti může být použit vylovovací gaf...

Nkakr - Profil | Út 18.7.2023 10:30:21

sven >>
Naprosto mi stačilo kouknout na první fotku kde je Píárko pana předsedy ČRS s dalekohledem na krku. Fakt se nedomnívám, že předseda Spolku se musí takto prezentovat.

Nboticar - Profil | Út 18.7.2023 10:20:54

sven >> Bližší podmínky jsou součástí povolenky na základě § 13 odst. 10 zákona o rybářství a jejich porušení je přestupkem, konkrétně § 30 odst. 1 písm. f) zákona o rybářství: Fyzická osoba se dopustí přestupku tím, že provádí lov v rozporu s podmínkami výkonu rybářského práva stanovenými v povolence k lovu (§ 13 odst. 10). Za tento přestupek lze uložit pokutu do výše 30 tis. Kč podle § 30 odst. 6 zákona o rybářství. Bližší podmínky jsou prostě předpisem vydaným v souladu se zákonem o rybářství a jejich porušení je přestupkem. Ano, existují případy, kdy jsou bližší podmínky například nadbytečné, protože kopírují povinnosti ustanovené zvláštním právním předpisem a v těchto případech se lze ohánět tím, že se to má řešit tím zvláštním právním předpisem. Na druhou stranu když uživatel revíru stanoví v povolence k lovu například hájení pod jezem nebo zvýší míru ryb za účelem péče o udržitelné populace ryb, pak je to zcela jasný zájem chráněný zákonem. Byl bych nerad, kdyby na základě tvého příspěvku páchali lidé přestupky...

Nsven - Profil | Út 18.7.2023 10:11:00

kakr >> Ano, několik jich ve svém okolí znám.
Jsou to převážně osoby s vyšším právním povědomím, vyplývajícím z jejich vzdělání nebo občanského zaměstnání které chápou, že jsou úřední osobou a nikoli děvečkou výboru rybářského spolku. která se nechá korumpovat povolenkou zdarma a jinými brebendami.
Několik jich znám i na tomto webu ale bez jejich souhlasu, je jmenovat nebudu.
O výdej bločků si musí (zatím) každý jednotlivý člen RS osobně požádat svůj nadřízený orgán, který ho do funkce ustanovil.
Za jejich ztrátu nese plnou hmotnou odpovědnost a musí je úřadu vyúčtovat. Předpokladem příkazního řízení je nejen suverenní znalost zákona o rybářství ale i nezbytné komunikační dovednosti.
RS která uděluje pokuty, se neskrývá pod svazovými sukněmi ale jde se svou kůží na trh a nese všechna právní rizika, které z toho vyplývají

Velmi doporučují tento článek, sepsaný bývalým mluvčím ČRS.
Nic lepšího, dosud nikdo z ČRS ani MRS nevydal..

https://www.rybsvaz.cz/beta/index.php/o-crs/jak-funguje-cesky-rybarsky-svaz/rybarska-straz-a-prestupky

Nkakr - Profil | Út 18.7.2023 9:25:02

sven >>
Kolik znáš RS, která má pokutové bločky?
Já ani jednoho.

Nsven - Profil | Út 18.7.2023 0:52:07

boticar >> BPVRP jsou interní legislativou Svazu a upravují podmínky rybolovu členů Svazu.
Vycházejí ze zákona o rybářství a jeho prováděcí vyhlášky, což ne vždy se jim úspěšně daří a leckdy s ním i kolidují..
Pro členy Svazu, jsou BPVRP závazné a případné přestupky, řeší svazový orgán ve své pravomoci.

RS je úřední osoba jmenovaná státem, respektivě Rybářským orgánem, stojí mimo Svaz a je k němu v kontrolním poměru.
Jejím nadřízeným orgánem není Svaz ale odbor životního prostředí, příslušného Krajského úřadu nebo Obce s rozšířenou působností. Ta jej řídí, jí skládá účty..
Její činnost je striktně vymezena zákonem 99/2004 Sb. §14-18
Nic více, nic méně.
Se Svazen má společného pouze to, že uživatel revíru je ze zákona povinnen RS RO navrhnout a ten jej po splnění kvalifikačních předpokladů, jmenuje do funkce.
RO, RS ustanovuje a odvolává.
RS zadrží povolenku za přestupky proti ryb. zákonu a jeho prov. vyhlášce a tyto řeší podle závažnosti buď příkazem na místě (pokuta) nebo postoupí příslušným státním orgánům, ke kárnému nebo trestnímu řízení.

Nboticar - Profil | Út 18.7.2023 0:03:17

sven >> Až tak úplně striktně bych nesouhlasil s tou RS, bližší podmínky výkonu rybářského práva jsou upraveny na základě zákona o rybářství. Samozřejmě se jeví vhodnější použít v případě usmrcení nebo přisvojení si chráněného druhu speciální ustanovení zákona o ochraně přírody, ale samo o sobě to ještě nevylučuje současné použití zákona o rybářství. Je potom otázkou, a pravděpodobně už se tím někdo zabýval, zda (veřejný) zájem chráněný zákonem o rybářství, tedy v tomto případě bližšími podmínkami vydanými na základě zákona, není náhodou stejný. Pravděpodobně by po právní analýze vyšlo najevo, že došlo k porušení obou předpisů (zadržení povolenky nebylo překročením pravomoci úřední osoby), ale při správním řízení by se trestalo pouze za speciální ustanovení zákona o ochraně přírody. Ale je to spekulace, deset právníků má patnáct právních názorů.

Nsven - Profil | Po 17.7.2023 21:02:28

tomvec >> Ahoj. Pokusím se odpovědět na Tvou otázku:
"Čím se tedy BPVRP JčÚS ohánějí? :

Začal bych od Adama .-)
Je-li v BPVRP JčÚS uvedeno, že kapr obecný sazan je celoročně hájen, pak se jedná pouze o sdělení, informativního charakteru..
Ano, kapr sazan je na seznamu kriticky ohrožených živočichů.
Ale podle zákona č. 114/1992 Sb., o ochraně přírody a krajiny (viz.screen)

Tedy nikoli podle rybářského zákona 99/2004 Sb.
Z toho vyplývá, že strážník RS není kompetentní tento zákon vymáhat, natož lovícímu zadržet povolenku, neboť by se sám dopustil protiprávního jednání..

Navíc, pokud respektovaná vědecká kapacita věhlasné a mezinárodně uznávané instituce vydá prohlášení, že se kapr sazan na území ČR nevyskytuje, může takové ustanovení v dotyčných BPVRP, vyvolat pouze útrpný úsměv...

99/2004 Sb.
§ 16 Oprávnění rybářské stráže
....c) zadržet
1. povolenku k lovu osobě, která se dopustila porušení povinnosti stanovené tímto zákonem, a tuto doručit nejpozději do 5 pracovních dnů tomu, kdo povolenku vydal...

Pro úplnost přikládám § 13 zákona 99/2004Sb z kterého vyplývá, že kapr sazan není hájen podle tohoto zákona.

§ 13 Doby hájení ryb v rybářském revíru
[K § 13 odst. 11 písm. g) zákona] (
1) Od 1. ledna do 15. dubna a dále od 1. prosince do 31. prosince jsou v pstruhovém rybářském revíru hájeny všechny druhy ryb.
(2) Od 1. září do 15. dubna jsou v rybářském revíru hájeni:
a) pstruh obecný (Salmo trutta),
b) losos obecný (atlantský) (Salmo salar).
(3) Od 16. března do 15. června jsou
a) v rybářském revíru hájeni:
1. ostroretka stěhovavá (Chondrostoma nasus),
2. parma obecná (Barbus barbus),
3. parma východní (Barbus petenyi),
4. podoustev říční (nosák) (Vimba vimba),
5. jeseter, vyza (rod Acipenser, rod Huso),
b) v mimopstruhovém rybářském revíru dále hájeni:
1. jelec jesen (Leuciscus idus),
2. jelec tloušť (Leuciscus cephalus).
(4) Od 1. ledna do 15. června jsou v mimopstruhovém rybářském revíru hájeni:
a) bolen dravý (Aspius aspius),
b) candát obecný (Stizostedion lucioperca),
c) okoun říční (Perca fluviatilis),
d) sumec velký (Silurus glanis),
e) štika obecná (Esox lucius). (
5) Od 1. prosince do 15. června je v rybářském revíru hájen lipan podhorní (Thymallus thymallus).
(6) Od 1. ledna do 30. září je v rybářském revíru hájena hlavatka obecná (podunajská) (Hucho hucho).
(7) Od 1. září do 30. listopadu je v rybářském revíru hájen úhoř říční (Anguilla anguilla). (8) Od 1. ledna do 15. března je v rybářském revíru hájen mník jednovousý (Lota lota).

Z tohoto lze konstatovat, že se oháněji pocitem nepostižitelné bohorovnosti, což se jim v případě stádovitosti, nezájmu a lhostejnosti rybářské veřejnosti, prozatím daři...

NRožnovák - Profil | Po 17.7.2023 20:04:56

tomvec >> třeba vyhlásili soutěž o celosvazovou povolenku zdarma za první odebranou povolenku za zmaseného sazana. I když Ty celosvazovky za chvíli asi budou jen předražené územní😃

Ntomvec - Profil | Po 17.7.2023 19:39:53

boticar >> @sven S komentářem Dr. Drozda plně souhlasím a je zcela jasné, proč z časopisu Rybářství zmizel. Kaprolobby i betonová lobby, stejně tak i obecně všechny naše správy povodí z něho musí pěkně škytat.

Dovolím si jednu otázku, JčÚS má v BPVRP uvedeno, že kapr obecný sazan je celoročně hájený, je zákaz ho lovit (wtf?) a někde tady v diskuzích bylo, že RS za jeho ulovení bere papíry, přitom v komentáři Dr. Drozda je uvedeno, nejen že kapr sazan je původní jen v povodí Dunaje, ale že se na našem území nevyskytuje a zbytková populace je jen v deltě Dunaje. A cituji "U nás se sazan nevyskytuje a je podle aktuální verze Červeného seznamu považován za druh na našem území vymizelý – všichni kapři na našem území jsou tedy de iure považováni za rybí cizince/vetřelce.". Čím se tedy BPVRP JčÚS ohánějí?

Nsven - Profil | Po 17.7.2023 16:47:50

Honza7 >> Ahoj. Rád jsem přispěl :-)
I když impuls k hledání, samozřejmě dal Boticar.
Jsem příjemně překvapen, kolik zdejších kolegů souhlasí s Tvým, úvodním příspěvkem.

NHonza7 - Profil | Po 17.7.2023 15:38:52

Pánové sven a boticar děkuji moc za dodané odkazy.

Nboticar - Profil | Po 17.7.2023 13:26:44

Honza7 >> https://irybarstvi.cz/pokracuji-jednani-o-finalni-podobe-provadeci-vyhlasky-k-zakonu-o-rybarstvi/? K tomuto článku přidal hodnotný komentář dr. Drozd z Fakulty rybářství JČU (https://www.jcu.cz/cz/univerzita/lide/clovek?identita=DROZD_Borek_30344 ). Chtěl jsem vás na ten komentář odkázat, protože byl docela zajímavý. Mnohem zajímavější je ale skutečnost, že ten komentář ze stránek časopisu rybářství nejspíš zmizel. To je poměrně zajímavé, protože na stránkách irybarstvi má stejná fakulta reklamu.

NRožnovák - Profil | Po 17.7.2023 12:30:21

Honza7 >> Pr svazu cilí na zákazníky nikoliv na rybáře. Všelek je likvidace Vydry - která je nemožná tak podporují kolektivní spílání aby odvedli pozornost od problemů ktere lze řeši ale je to prace na Víc.. O vodoprávních řízeních při kterých se dá něco ovlivnit neuslyšiš nic, transfery ryb před stavbami na tocích, rybí přechody.. taky nic- i když ji některe složky dělají. Místo toho propaguji třeci prkna do potokú jež si mají vyrobit rybaři z parket - usměvné a prsi se plovoucimi inkubatory na pár tisíc kusu plůdku pro celý svaz - lokalňe múže být dobré - to že tu roky vysazoval váčkový plůdek jako doplňek přirozeneho vyťeru už neřeknou- nyní už jsou výsledky takové jaké jsou nejen že potoky a řeky jsou díky nečinnosti svazu poničené ale že i samotní sazeči někdy stojí za pendrek protože nemají vztah k rybě .a zodpovědnost, nebo jednoduše 10 000 ks na 1 je fakt už moc.- To řikam otevřeně. Na vodu si vzpomenou až jim něco zdechne a přijdou o prachy. .Kde jsou vrcholní svazaci když se připominkuje vodní zákon a stavební zákon, proč nejednají u lesy a všude kde se tahá dřevo potoky - jo když se na sáhnout na pd a si který se sype ke střevli a vrankám a samozřejmě i k samovyteru lipana a Po..Tak do to jdou svazáci prsama. Pokud chcou aby púsobili jen jako pouzí sazeči a sběrači uhynulých ryb tak beze mě já jedu jinou lajnu. Poslední rybí přechod co jsem slyšel prosadili nenáviděni ekospolek DD , vodáci jež jsou okopávány kotniky - celkem úspěšně v některych lokalitách omezují a připominkuji Mve . Jen u nás v okolí jsou 3 svazové lihně - podmínky provozu jsou rozličné. čest výjimkám v rámci Mo a Ús. To pr centrály je trága - v tomto připadě asi mlčeti zlato.

Nstandas - Profil | Ne 16.7.2023 18:54:37

Český rybářský svaz= MÍROVÁ HRÁZ!!!

Neskymak Mrakomor - Profil | Ne 16.7.2023 10:41:09

Honza7 >> Ahoj Honzo, opet si to trefil uplne se vsim vsudy! 100% souhlas.

NHonza7 - Profil | So 15.7.2023 21:52:35

Velmi zajímavý článek, s autorem v mnoha věcech mám stejný pohled na věc. Bohužel v článku je až moc sebechvály a fatální chybou autora je, že se nepodíval do minulosti cca před 25 lety a více.
Určitě se bude hned oponovat klimatem, predátory atd., ale Ti z nás co toho opravdu dost pamatují se takovým, žvaněním ukecat nenechají.
Autorovi chybí sebereflexe, kdo stál tady za rušením líhní, kdo tady prosazoval dovoz různých druhů ryb z genetického hlediska sem nepatřící - v mnoha případech dovozem ze zahraničí, totálně mu vyšumělo z paměti kolik teče peněz do násady kapra a kolik do jiných druhů ryb. Kolik let jsou opomíjeny dravé ryby - počty vysazených je na většině revírů nedostatečné, někdy se dá říct i pouze symbolické. Co dělá ČRS pro celoročně hájené ryby - je schopen vůbec sledovat lokality kde se nachází, zda-li populace stoupá, či klesá, případně stavy doplňovat?
Určitě by autor mohl napsat co svaz za posledních deset let udělal pro vranku, piskoře, hrouzka kesslerova atd. Jedno je jisté v této oblasti se nedělá nic. Možná by mohl autor skončit se sebechválou a místo toho by mohl začít hledat chyby u sebe.
Především zda-li investice do SW zrovna teď za takové prachy byla nezbytná ( netvrdím, že to nepřinese určité výhody ). Určitě by se dalo za takové prachy v pohodě oživit populaci ježdíků, drsků, sekavců či mníků.
Pokud to bude pokračovat tímto tempem tak bych se vůbec nedivil, že by se do deseti let měnilo logo ČRS z lipana s muškařským prutem za kapra a boilies.